Pszenica

Pszenica

Czytaj Dalej

Pszenica twarda

Uwagi: pszenica twarda ma znacznie większą zawartość glutenu niż inne gatunki pszenic i dlatego we Włoszech jest chętnie używana do wyrobu makaronu i innych ciast. Mimo bliskiego genetycznego pokrewieństwa z płasku-rką twarda pszenica należy do pszenic nagich.

Pszenica zwyczajna

Z genetycznego punktu widzenia są one na ogół traktowane jako ta sama forma Triticum aestivum, w praktyce jednak w dalszym ciągu nazywana jest pszenicą kulistą (Triticum sphderococcum) lub pszenicą karłowatą (Triticum compactum).

Czym jest pszenica?

Pszenica ozima rośnie w regionach o łagodnym klimacie, na przy­kład w basenie Morza Śródziemnego i jest bardziej wydajna niż pszenica jara. W Polsce 90 procent powierzchni obsianej pszenicą stanowią odmiany ozime, 10% odmiany jare.

Gdzie produkuje się najwięcej pszenicy?

ame­rykańskie embargo na eksport pszenicy do Związku Radzieckiego w odpowiedzi na radziecką inter­wencję w Afganistanie (początek - grudzień 1979} Kolejne ożywienie na rynku pszenicy przypa­dło na końcówkę lat 80.

Pszenica płaskurka

Uwagi: pszenica piaskurka należy wraz z pszenicą samopszą i orkiszem do tek zwanych pszenic oplewionych, u których z dojrzałych ziaren podczas młocki nie odpadają plewy. Pszenica płaskurka jest bardzo pożywna ze względu na wysoką zawartość białka.

Pszenica

Poza tym kłos pszenicy jest symbolem Marii, albowiem zawiera ziarna, z których uzyskuje się mąkę na hostie. Marię porównuje się także z glebą, z której mógł wyrosnąć Chrystus jako pszenica (przedstawiana jako Madonna w stroju z kłosów zboża).

Jakie jest przeznaczenie pszenicy?

Ziarna pszenicy są boga­te w składniki odżywcze - białko, skrobie, wita­miny E i B, oraz niezbędne do życia minerały, takie jak żelazo i fosfor. Oprócz pszenicy zwyczajnej dość powszechna jest też uprawa pszenicy twardej (durum) o znacz­nej zawartości białka, wykorzystywanej do pro­dukcji makaronu.

Pszenica samopsza

Samopsza jest krewniacz-ką obecnie najczęściej uprawianej pszenicy. kultura ceramiki wstęgowej), używały tylko dwóch gatunków zbóż, mianowicie pszenicy płaskurki i samopszy.

Rozmieszczenie upraw pszenicy na świecie

Najważniejsze rejony upraw pszenicy: - Europa - Nizina Francuska, Wyżyna starej Kastylii w Hiszpanii, Nizina Padańska, Nizina Węgierska, Nizina Rumuńska, Wyżyna Bawarska, Nizina Śląska, Ukraina, Południowo-zachodnia Rosja.

Pszenica orkisz

Uwagi: orkisz, podobnie jak samopsza czy płaskurka, jest pizedstawicielem pszenic oplewionych: pizy młóceniu kłos rozpada się na kłoski otoczone plewami, podczas gdy u odmian pszenic nagich nagie ziarna wypadają z plew, a osadka Mosa się nie rozpada.

RDZA BRUNATNA PSZENICY

RDZA BRUNATNA PSZENICY — chorobagrzybowa powszechnie występująca na pszenicy,zwłaszcza na gatunkach Triticum spelta i T. compactum;tam gdzie pojawia się masowo we wczesnymokresie wzrostu pszenicy, czyni dużeszkody.