Psychika

Czytaj Dalej

PSYCHIKA

  PSYCHIKA (gr. psychikós = dotyczący duszy) ang.

Starość a psychika

„kultury europejskiej” można dostrzec cały szereg czynników, które bardzo ujemnie działają na starzejących się ludzi wypaczając im psychikę. Ta pewność że życie potrwa już niedługo, w swoisty sposób wpływa na psychikę starego człowieka.

Czy psychikę można namalować?

Arteterapia stwarza pacjentowi możliwość zrozumienia siebie, poradzenia ze swoimi problemami, opowiedzenia o nich w sposób niewerbalny, tak jak niewerbalnie opisuje się psychikę za pomocą dzieł sztuki.

"ZBRODNIA I KARA" - POWIEŚĆ O PSYCHICE ZBRODNIARZA I O ZŁOŻONYCH MOTYWACH ZBRODNI

Jest to kryminał nietypowy bo ukazana jest psychika zbrodniarza i analiza zbrodni.   Anatomia zbrodni i psychika zbrodniarza Anatomia zbrodni ukazana jest przez szczegółowy opis mordu i psychiki mordercy.

Psychika "człowieka zlagrowanego" ("Opowiadania" T. Borowskiego)

Możemy najwyżej ocenić w sposób druzgocący totalitaryzm, system hitlerowski, który dopuścił do powstania obozów i do wypaczenia ludzkiej psychiki

Wpływ telewizji na psychikę i osobowość dziecka.

Tylko świadome i właściwe organizowanie obcowania dziecka z telewizją wpływa pozytywnie na rozwój wszystkich sfer jego psychiki : sfery poznawczej , emocjonalnej , społecznej i moralnej.

Czynniki rozwoju psychiki i ich charakterystyka

Temat: Czynniki rozwoju psychiki i ich charakterystyka Psychika jest to funkcja wysoko zorganizowanej materii. Przez to decydujemy o jakości zmian rozwojowych, w sposób świadomy i celowy wpływamy na rozwój psychiki.

Rozważanie nad psychiką Polaków, przywarami, na podstawie “Wesela” i utworów romantycznych

III, - kłótliwość - Pan Tadeusz, - “Plwają na siebie i żrą jedni drugich”, - krytyka męczeństwa, jest ono nikomu niepotrzebne - Kordian, - słabość psychiki Polaków - Kordian, - nieprzygotowanie do walki - Kordian, - zgoda na życie w niewoli, tchórzostwo - Grób Agamemnona, - “widmo nadziei dla małowiernych serc podobne snowi”, - stare wady szlacheckie - Grób Agamemnona, - “duszę anielską będziesz ...

Rozważanie nad psychiką Polaków, przywarami, na podstawie “Wesela” i utworów romantycznych

III, - kłótliwość - Pan Tadeusz, - “Plwają na siebie i żrą jedni drugich”, - krytyka męczeństwa, jest ono nikomu niepotrzebne - Kordian, - słabość psychiki Polaków - Kordian, - nieprzygotowanie do walki - Kordian, - zgoda na życie w niewoli, tchórzostwo - Grób Agamemnona, - “widmo nadziei dla małowiernych serc podobne snowi”, - stare wady szlacheckie - Grób Agamemnona, - “duszę anielską będziesz ...

SPOSÓB POZNAWANIA DRUGICH: CIAŁO WYRAZEM PSYCHIKI

Wydaje się, Ŝe wtedy będziemy w zgodzie z faktycznym przebiegiem naszego poznania własnej i cudzej psychiki ludzkiej, gdy stwierdzimy, iŜ przeŜycia świadome są dostępne poznawczo na róŜnych drogach, dają się ująć od róŜnych stron.

Wpływ wojny na psychikę człowieka

Proponuję rozpatrywać wpływ wojny w podziale na psychikę kata i ofiary.

Wpływ choroby przewlekłej i kalectwa na psychikę chłowieka

Choroba powoduje powstanie ogólnych zmian biologicznych, które wpływają ujemnie na psychikę pacjęta.

SUBMOLEKULARNE PODSTAWY PSYCHIKI

Hipoteza, że materialne podstawy psychiki mają charakter submolekularny.

BÓLE KRĘGOSŁUPA A PSYCHIKA

Związki istniejące pomiędzy psychiką a bólami kręgosłupawymagają odrębnego omówienia.

Struktura psychiki (osobowości) według Junga (podświadomość indywidualna, zbiorowa, orientacje, postawy)

Według Junga osobowość składa się z różnych systemów, do których należą pewne rodzaje podświadomości, które mogą być źródłem różnej energii psychicznej. Wg Junga ważne są dwa rodzaje podświadomości, które tłumaczą z jednej strony indywidualność człowieka, a z drugiej strony wspólnotę...

Zmienione stany swiadomości - Środki zmieniające psychikę

1. Od starożytności ludzie przyjmują środki, które zmieniają percepcję rzeczywistości.

2. W kulturze Zachodu narkotyki kojarzą się mniej ze wspólnotowymi obrzędami religijnymi jak to ma miejsce m.in. w Ameryce Południowej, a bardziej ze stosowaniem ich dla przyjemności, rozrywki, aby się odprężyć...

Rola i znaczenie subkultur młodzieżowych w kształtowaniu psychiki

Każdy młody człowiek potrzebuje grupy, która umożliwiłaby mu zrealizowanie potrzeby przynależności, akceptacji i uznania .Wśród grup nieformalnych ogromną popularnością cieszą się grupy nazwane subkulturami. Subkultura powstaje gdy wiele jednostek ma podobne problemy i gdy na gruncie wspólnych zainteresowań i dążeń powstają dość trwałe więzi między rówieśnikami, którzy tworzą im tylko odpowiadające i ich tylko obowiązujące normy, wartości i wzory, to pewna ...

Wpływ psychiki na jakość pracy

Przeprowadzenie analizy profilu osobowego przy użyciu metody Thomasa jest możliwe do wykorzystania jej przy wszelakiego rodzaju ocenach zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie. Jest to metoda pozwalająca dobrać odpowiednią osobę do danego stanowiska albo też zmodyfikować stanowisko pracy tak, aby...