Psałterz floriański

Psałterz floriański

Czytaj Dalej

PSAŁTERZ DAWIDÓW J. Kochanowskiego

PSAŁTERZ DAWIDÓW J. Kochanowskiego, najwybitniejsza pol. parafraza poet. biblijnej Księgi psalmów (—> psalm, —> psałterze polskie), dzieło rozpoczęte przed 1571, wyd. w Krakowie 1579, w Oficynie Łazarzowej (wyd. 2 tamże 1583, po śmierci poety wielokrotne wznowienia). Zbiór dedykowany w wierszu wstępnym...

PSAŁTERZE POLSKIE

PSAŁTERZE POLSKIE. Księga psalmów, należąca do kanonicznych tekstów Starego Testamentu wchodzi w skład wszystkich tłum. całości Biblii. (—» Biblie polskie). Modlitewny charakter tekstów psalmicznych (—» psalm) sprawiał, że przekłady ich sporządzane były też osobno, prozą i wierszem. Pierwsze...

PSAŁTERZ

(starop. żołtarz) Zbiór 150 psalmów wchodzących w skład Biblii (Starego Testamentu); zob. Psalm; z późn.-łac. psalterium.

Jan Kochanowski - Psałterz Dawidów

Najwyżej wzniósł się talent Kochanowskiego w Psałterzu Dawidowym i w Trenach.

Już w wiekach średnich psałterz był najulubieńszą książką do nabożeństwa w całym chrześcijańskim świecie, ale na niezwykłej piękności psalmów poznano się dopiero w wieku XVI; wprawdzie ogół szukał w nich po...

Psałterz

Jedna z najstarszych i najważniejszychksiąg w liturgii chrzęść, zawierająca zbiór 150 psalmówbibl., początkowo uporządkowanych zgodnie zich kolejnością w starotestamentowej Księdze Psalmów,później zgodnie z potrzebami liturgii - zpodziałem na tygodnie i godziny kanoniczne.

P. uzupełnianezapisami...

Barbakan i Brama Floriańska

Najbardziej efektowny fragment murów obronnych miasta (których większość rozebrano w XIX w.). Zgodę na ich budowę wydał Leszek Czarny w 1285. Pierwsze partie, z bramami: Grodzką, Szewską i Floriańską, powstały do 1300, ale ukoń­czono mury dopiero w XV w. Miały wów­czas 47 baszt i 8 bram głównych. Od...