Psalm 5

Psalm 5

Czytaj Dalej

PSALMY PRZYSZŁOŚCI, cykl utworów poet. Z. Krasińskiego

Krasińskiego, na który składają się: 1) Psalm wiary, Psalm nadziei i Psalm miłości, powst. 1848 w Lipsku wiersz Słowackiego Do autora trzech Psalmów (—» Odpowiedź na ,,Psalmy pprzyszłości).

Psalm

Teksty psalmów zostały opracowane muzycznie również jako części mszy. Gomółki (1580) z tekstem psalmów w tłumaczeniu J. ) tekst psalmów był podstawą większych kompozycji wokalno-orkiestrowych.

ODPOWIEDŹ NA „PSALMY PRZYSZŁOŚCI" Spirydionowi Prawdzickiemu

Krasiński replikował w Psalmie żalu-, zachowały się szkice urywków projektowanej odpowiedzi Słowackiego na ten Psalm. ZAKRZEWSKI Wokół zagadki wydania Do autora trzech Psalmów", w: J.

PSALM

Kochanowski, Psalm 91, 1-4, 25-28; prawie - prawdziwie, bez obrazy - bez szkody. Symfonia psalmów na chór mieszany i ork. tekście fragmentów psalmów 38, 39 i 150.

KSIĘGA PSALMÓW - TEMATYKA, WALORY FORMY

Psalmów jest 150.   pokutne Charakter psalmów: 1.

TRYBUT NALEŻYTY WDZIĘCZNOŚCI WSZYSTKIEGO DOBREGO DAWCY, PANU I BOGU, cykl 36 psalmów W. Kochowskiego

TRYBUT NALEŻYTY WDZIĘCZNOŚCI WSZYSTKIEGO DOBREGO DAWCY, PANU I BOGU, albo Psalmodia polska za dobrodziejstwa Boskie dziękująca, cykl 36 psalmów W. Duża część psalmów poświęcona jest aktualnym wydarzeniom epoki, zwł.

„Symfonia psalmów" i „Canticum sacrum"

W stosunku do Symfonii psalmówdzieło to jest jeszcze bardziej ascetyczne w swoim religijnym stylu, pozbawionejakichkolwiek ornamentacji, napisane w technice dodekafonicznej bliskiej Webernowi.

PSALM

Kochowski w Psalmodii polskiej (1693) łączył metafizyczne przeżycia i doświadczenia z ideą szlach. Krasińskiego Psalmy przyszłości). Komornicka w cyklu Psalmodii, J.

Psalmy

), prawdopodobnie jednak tylko niektóre ze 150 Psalmów od niego się wywodzą.