Przytarczyce

Przytarczyce

Czytaj Dalej

PRZYTARCZYCE

U człowieka leżą na tylnej i bocznej powierzchni tarczycy, U innych kręgowców sąsiadują z grasicą, Przytarczyce wydzielają parathormon regulujący gospodarkę wapniową i fosforanową organizmu. U zwierząt przytarczyce produkują też obniżającą poziom wapnia we krwi kalcytoninę.

PRZYTARCZYCE

PRZYTARCZYCE — cztery przytarczyczne gruc^ły wydzielania wewnętrznego (wielkości ziarnagrochu), leżące na tylnej powierzchni tarczycy;utrzymują prawidłową zawartość niektórych solimineralnych we krwi.

PRZYTARCZYCE

Przytarczyce pochodzą z trzeciej i czwartej kieszonki skrzelowej. Gruczoły te swoją maksymalną masę osiągają u osobników około 20 roku życia, a masa przytarczyc u kobiet jest z reguły wyższa niż u mężczyzn.

Przytarczyce

W warunkach fizjologicznych hormon przytarczyc utrzymuje na stałym poziomie stężenia wapnia w osoczu, szczególnie wapnia z jonizowanego, najbardziej czynnego biologicznie. Hormon przytarczyc zwiększa przyswajanie wapnia w przewodzie pokarmowym oraz zmniejsza wchłanianie zwrotne fosforanów w cewkach nerkowych.