Przyszłość

Czytaj Dalej

Przepowiadanie przyszłości, astrologia, horoskopy

Od stuleci ludzie wykazują się niezwykłą pomysłowością w po­szukiwaniu metod przepowiadania wydarzeń, które będą miały miejsce dopiero w przyszłości. W tym celu zbudowano całe skomplikowane systemy. Żaden ze znanych sposobów nie sprawdził się wprawdzie w stu procentach, jednak wszystkie mają...

Edukacja dla przyszłości

Tematem mojej pracy jest edukacja dla przyszłości. Każdy z nas codziennie uczy się czegoś nowego, czegoś czego nie poznał do tej pory, a może być mu przydatne w przyszłości. Już jako małe dziecko uczymy się mówić, pisać, czytać. Część z tych procesów jest świadomie zorganizowana, ale przecież większości rzeczy uczymy się też nie świadomie. Aby dokładnie zrozumieć istotę tematu należałoby rozpocząć od określenia samego słowa edukacja. Pojęcie edukacji ...

Przyszłość internetu

Stworzony na cele wojskowe, jeszcze nie tak dawno temat książek fantastycznych, już dziś opanował świat. Światowa sieć, która w znaczącym stopniu połączyła ludzi, w niektórych przypadkach nawet całkowicie uzależniła. Dziś już mało kto wyobraża sobie życie bez komputera, a co dopiero bez internetu. Dziś dzięki tej globalnej sieci otrzymujemy listy, czytamy gazety, oglądamy telewizję, kupujemy książki, gramy, rozmawiamy z innymi osobami nawet na drugim końcu ...

Przyszłość gospodarki światowej

Jak gospodarka światowa będzie wyglądała za 20, 50, 100 czy nawet za 1000 lat tego nikt nie wie. Może całkowicie się załamać. Cofnąć się do czasów prehistorycznych, kiedy gospodarka nie istniała. Z drugiej strony warunki życiowe mogą być o wiele lepsze, wspanialsze niż kiedykolwiek były. Gospodarka może być na szczycie możliwości, lub nagle załamać się przez gwałtowne, niespodziewane wydarzenie. Duże znaczenie dla gospodarki przyszłości całego świata ma ...

Zaufanie i nieufność: „zakłady" na temat przyszłości

Jak wiemy z rozdziału drugiego, wszelkie działania ludzkie są zorientowane ku przyszłości i kształtowane w swoim przebiegu przez antycypacje przyszłości. Skutki naszych obecnych działań zależą w istotnym stopniu od przyszłych i często od nas niezależnych okoliczności. Na okoliczności takie, obok...

Którą z nauk biologicznych uważasz za najważniejszą dla przyszłości?

Uważam, że wszystkie nauki biologiczne są ważne dla przyszłości, jednak myślę, iż genetyka może być tą najważniejszą. Genetyka to nauka o przekazywaniu cech potomstwu. Geny można określić jako biochemiczne kody. Są one bardzo maleńkie, niewidoczne nawet pod mikroskopem elektronowym, jednak...

Kształtowanie liderów przyszłości

Według Billa Gates’a zmiany jakie zajdą w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w ciągu najbliższych dziesięciu lat, swą głębokością będą dorównywały zmianom jakie zaszły w tym obszarze w ostatnim półwieczu. Peter Drucker z kolei twierdzi, że z obecnego okresu wielkich transformacji zwycięsko wyjdą tylko te jednostki które, nie tylko wykażą się odpowiednią elastycznością ale będą wręcz liderami zmian. Polskie przedsiębiorstwa przełomu tysiącleci stoją przed ...

Przyszłość szkolnictwa wojskowego

Przyszłość szkolnictwa wojskowego Zagadnienie , które chce przedstawić to przyszłość szkolnictwa wojskowego.Perspektywa rozważań sięga 2006r.,obejmuje okres bardzo krótki,jak na potrzebę dokonania głębokich i zarazem systemowych zmian w procesie kształcenia i doskonalenia kadr dla potrzeb obronności naszej Ojczyzny.Wynika on z podjętych w resorcie obrony narodowej intensywnych prac analityczno-koncepcyjnych nad "Programem rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w ...

"Piekło na ziemi - moja wizja przyszłości"

„Piekło na ziemi – moja wizja przyszłości” W roku 1987 liczba ludności świata przekroczyła 5 miliardów. Według prognoz w roku 2025 prawdopodobnie będzie nas aż 8,2 miliarda. Jednocześnie wzrośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Wyprodukowanie potrzebnej ilości energii za pomocą tradycyjnych technik pociągnie za sobą wiele trudnych do rozwiązania problemów. Spalanie paliw mineralnych powoduje ogromne zanieczyszczenia atmosfery, co może wywołać trudne do ...

Przyszłość chrześcijaństwa: mniej Europy czy mniej katolicyzmu?

Walter Buhlmann, jak powiedzieliśmy wcześniej, w 1974 r. ogłaszał w La terza Chiesaalle porte, że w najbliższej przyszłości 70% katolików będzie zamieszkiwać półkulępołudniową: zasadniczo trzeci Kościół, młody (i lepszy, w jego opinii), który miał stać obok Kościoła na Zachodzie i Kościoła na...

”Odprawa posłów greckich” - wyrazem troski o przyszłość ojczyzny

„Odprawa...” - pierwszy polski dramat nawiązuje do mitów greckich, występują w nim antyczni bohaterowie a miejscem akcji jest Troja oczekująca rozprawy z Grekami. Niemniej jednak Kochanowski nie ustrzegł się polskiego kolorytu. W utworze występuje wiele szczegółów typowych dla polskiej obyczajowości...

„Przedwiośnie” pytaniem o przyszłość Polski

„Przedwiośnie” jest utworem charakterze publicystycznym.Autor zajmuje się ówczesnymi problemami Polski:nierównoscia spoleczna,zacofaniem cywilizacyjnym kraju,problemami mniejszosci narodowych,brakiem oświaty itp.Analizuje on drogi rozwo- jowe prowadzące Polskę do lepszej przyszłości. Tymi drogami są...

Jak sobie wyobrażam przyszłość polski w zjednoczonej europie?

Moim zdaniem przyszłość polski będzie wyglądać ponuro jeśli nadal Europa będzie się jednoczyć tak jak dzisiaj. W urzędach Unii Europejskiej i urzędach rady Europy jest przerost zatrudnienia i biurokracja. W całej Europie są za wysokiee podatki, które hamują wzrost gospodarczy i dlatego gospodarka...

Uprawa manioku na świecie - Znaczenie Manioku na świecie, zagrożenia i przyszłość

W wielu krajach tropikalnych bulwy manioku jada się nawet trzy razy dziennie. Z codziennym spożywaniem tych bulw wiąże się podstawowy problem, polegający na tym, że większość odmian jest toksyczna. Występują w nich związki cyjanowe, których przyswajanie przy jednoczesnym niedoborze spożywanych...

Fizycy na tropie wehikułu czasu - Skok w przyszłość

Równie dziwnym efektem teorii Einsteina, Choć już zakorzenionym w świadomości fizyków i którego istnienie potwierdzono eksperymentalnie, jest możliwość podróży w przyszłość. W poruszającym pojeździe czas biegnie wolniej Podróż z prędkością bliską świetlnej do środka naszej galaktyki i z powrotem...

I Ching - Księga Przemian - przewidywanie przyszłości

Kolejnym, bardzo popularnym narzędziem służą­cym do przewidywania przyszłości jest I Ching czyli „księga przemian", spisana w Chinach około 12 roku przed naszą erą. Do odczytania przyszłości niezbędny jest kom­plet 50 patyczków, tradycyjnie używano do tego wysuszonych łodyg krwawnika. Osoba...

Przyszłość wiary

Historia chrześcijaństwa zawiera budzące wrażenie przykłady ciągłości w niektórychkrajach, jak chociażby we Włoszech czy nawet w Grecji (jakkolwiek ten kraj był poddanybardzo długiej dominacji islamskiej). Taka wytrwałość to zjawisko występujące nie tylko wEuropie, lecz również na Bliskim...

Mesjanistyczna koncepcja przyszłości Polski w Dziadach cz.III (ks.Piotr)

Konrad swoją pychą, nieuzasadnionym poczuciem wyższości zraził do siebie Pana Boga. Stwórca nie zareagował na jego prośby, choć podyktowane były one szlachetnymi motywami. Obdarzył swoją łaską skromnego, niepozornego ks.Piotra, któremu odsłonił tajemnice przyszłości Polski i świata. Wizja...

W jaki sposób pisarze odrodzenia wyrażali swoją troskę o przyszłość ojczyzny

Epoka odrodzenia rozwijała się pod wpływem prądów umysłowych: humanizmu i reformacji. Przeświadczenie, że "nic, co ludzkie", nie może być obce człowiekowi, połączone z dążeniem do ulepszania, modyfikowania istniejącego porządku świata, znalazło swój wyraz także w stosunku człowieka do ojczyzny...

Przyszłość demokracji wg R. Dahla – poliarchia III stopnia(demokracja deliberatywna) – system demokracji, gdzie jest równość!

R.Dahl, demokracje uważał za pewien typ idealny, dla systemów funkcjonujących w rzeczywistości ukuł termin poliarchie. Dla R. Dahla demokracja to niezrealizowana jeszcze nigdy wizja systemu politycznego „ którego członkowie skłonni są traktować się jako wzajemnie równi, kolektywnie suwerenni i wyposażeni...