Przyswajanie

Czytaj Dalej

Jakie zaburzenia rozwojowe utrudniające przyswajanie języka mogą towarzyszyć uszkodzeniu słuchu?

Zdolność do prawidłowego tworzenia sobie przez dziecko głuche tego schematu ma podstawowe znaczenie dla rozwoju funkcji gnozji i praksji, dla opanowania orientacji przestrzennej i przyswajania sobie tych treści, jakie tkwią w przyimkach, sprawiających dzieciom głuchym najpoważniejsze trudności.

Genetyczne uwarunkowanie przyswajania pokarmu

Możliwość wglądu w te uwarunkowania przemian dostarczają stany patologiczne, w których ma miejsce niewłaściwe przyswajanie pokarmu. W przypadku chorób, w których mają miejsce niedobory procesu przyswajania pokarmu, brane jest pod uwagę podłoże genetyczne defektu.

Porównaj strategie intelektualne uruchamiane podczas przyswajania i konstruowania wiedzy

Przyswajanie wiedzy opierające się na założeniach hipotezy powtarzalności to podawanie gotowych wyników, suchych faktów, bez wyjaśniania skąd się wzięły oraz dlaczego tak jest.

RODZAJE TRUDNOŚCI W PRZYSWAJANIU PROGRAMÓW INFORMACJYJNYCH

Wykształcenie widzów jest w oczywisty sposób czynnikiem determinującym przyswajanie informacji.