Przysucha

Przysucha

Czytaj Dalej

Przysucha

Miasto powiatowe na pograniczu Równiny Radomskiej i Garbu Gielniowskiego, 7 tys. mieszkańców. Wzmiankowane w 1490, w XVIII w. ośrodek górniczo-hutniczy eksploatujący okoliczne rudy żelaza. Prawa miejskie od 1710. Miejsce urodzenia etnografa Oskara Kolberga (1814-90). W 1939-40 rejon działań Hubalczyków...