Przystosowanie do śmierci

Elizabeth Küler-Ross w latach siedemdziesiątych XX wieku, przeprowadziła dogłębne badania na grupie 200 pacjentów chorych terminalnie, a podstawie których wyróżniła pięć etapów umierania, które różnią się treścią i intensywnością emocjonalną. Oczywiście autorka teorii podkreśla, że przeżywanie i...

Przystosowanie do śmierci - Zaprzeczenie

Jest początkowym etapem, gdzie pacjent dowiaduje się o szybko zbliżającej się, nieuchronnej śmierci. Osoba ta przeżywa silny szok i odmawia przyjęcia faktów, przy czy słyszy się takie głosy: „To nie dotyczy mnie!”, „Ta diagnoza jest błędna!”, „Musieliście się pomylić, przecież jestem zdrowy!”, itd...

Przystosowanie do śmierci - Gniew

Występuje, gdy pacjent przyjmie do swojej świadomości, że niebawem umrze, ale odczuwa w związku w tym poczucie niesprawiedliwości. Pojawiają się kolejne pytania i pretensje: „Dlaczego mnie to spotyka?!”, „Co ja takiego zrobiłem?!”, „Dlaczego akurat ja, a nie ktoś inny?!”. W takiej sytuacji pacjent...

Przystosowanie do śmierci - Negocjacje

Są etapem, w którym pacjent targuje się o przedłużenie dni oczekiwania na śmierć. Targuje się z losem, z Bogiem, z lekarzami lub czymkolwiek innym, co pozwoli mu mieć nadzieję na wyzdrowienie, zniwelowanie choroby. Zdarza się też, że pacjent zmienia swoje postawy, zachowanie tak, alby uniknąć wyroku...

Przystosowanie do śmierci - Depresja

Występuje, gdy pacjent widzi, że jego usilne starania nie przynoszą żadnych rezultatów, a dzień śmierci zbliża się wielkimi krokami. W tym etapie następuje tak zwana emancypacja żałoby, w czasie której pacjent zaczyna oswajać się z myślą o nadchodzącej śmierci i stara się pożegnać ze...

Przystosowanie do śmierci - Akceptacja

Jest już ostatnim etapem na drodze do śmierci, w którym następuje wyciszenie po wszystkich burzliwych przejściach. Pacjent rozumie że śmierć jest nieuchronna i godzi się z tym faktem. Autorka teorii mówi także o elemencie wyobcowania na tym etapie, gdzie pacjent toleruje jedynie obecność najbliższej...

Żałoba - Radzenie sobie ze stratą: Przystosowanie do rzeczywistości bez osoby zmarłej i powracanie do zdrowia

Każdy człowiek musi obie poradzić z świadomością życia bez osoby, która odeszła. Jest to niezwykle trudne zadanie i każdy przechodzi ten etap inaczej, jednakże wszyscy odczuwają tak zwane „zabliźnienie ran”, zaczynają odzyskiwać kontrolę nad własnym życiem, przebaczają wszystko i zapominają zło...

Typy przystosowania społecznego jednostki

Jest to jeden z procesów społecznych Adaptacja społ. to proces dostosowywania się jednostki do warunków konkretnej rzeczywistości społ. Odbywa się na drodze socjalizacji, w czasie której jednostki nabywają niezbędnej kompetencji kulturowej, umożliwiającej im sprawne funkcjonowanie w nowych sytuacjach...

Przystosowanie roślinności do życia w strefie zwrotnikowej i podzwrotnikowej

Są dwie strefy zwrotnikowe- wokół zwrotnika raka i koziorożca. Roślinność w tych strefach dostosowała się do trybu życia. Klimat zwrotnikowy to głównie pustynie. Na pustyniach kamiennych można spotkać niewielkie karłowate drzewa, oraz krzewy korzeniące się w głębokich szczelinach skalnych. W...

Oddychanie a ewolucja i przystosowanie do środowiska

Wymiana gazowa u małych wodnych zwierząt, takich jak gąbki, płazińce czy obleńce, jest dość nieskomplikowanym procesem. Rozpuszczony w wodzie tlen dyfunduje do wnętrza komórek, a dwutlenek węgla na zewnątrz, do otaczającej wody. Wyspecjalizowane narządy oddechowe nie są potrzebne przy niedużych...

Przystosowania liści rośliny okrytozalążkowej usprawniające wymianę gazową

Odgałęzienia korzeni niektórych roślin podzwrotnikowych służą jako organy do pobierania tlenu. Występują u drzew rosnących na terenach bagnistych lub pokrytych wodą. Korzenie oddechowe wyrastają wokół pni pionowo ponad powierzchnię gruntu.

Ponieważ epiderma łodygi i innych organów naziemnych ma...

Anomia i mechanizmy przystosowania się jednostki do sytuacji anomii

Proces urbanizacji i industrializacji stanowił z punktu widzenia jednostki pew­ne niebezpieczeństwo. Przechodziła ona z środowiska o sztywnej kontroli, zapewniającej jednak orientację w świecie dobra i zła, do środowiska, które oferowało znacznie większy zakres swobody z niejasnymi jednak granicami, w...

Procesy przystosowania społecznego

- reorientacja psychiczna -jednostka jest zmuszona do zmiany punktu widzenia , do zmian w osobowości , na postrzeganiu siebie na tle innych jednostek umożliwia przejście w stadium tolerancji,

-akomodacja ( bardziej rozwinięta tolerancja czyli tolcjancja ustępstwa),

-asymilacja -...

Przystosowanie i nieprzystosowanie społeczne młodzieży (kryteria)

 

Izolacja od społeczeństwa: ucieczka do komputera, trudność w nawiązywaniu kontaktów.

Agresja i zachowanie antyspołeczne: konieczność spożytkowania nadmiaru adrenaliny.

Konformizm: reakcje zgodne z oczekiwania innych ale sprzeczne z samym sobą.

Narcyzm – obawa przed opinią...

Przystosowanie społeczne w małych grupach społecznych

Wyższe pozycje w strukturze socjometrycznej zajmują osoby dobrze przystosowane, natomiast pozycje niskie zajmują osoby zle przystosowane społecznie.

Przystosowanie jednostek ruchowych różnych typów do różnego rodzaju aktywności ruchowej

Są one dlatego dobrze przystosowane do udziału w długotrwałych ruchach o niewielkiej sile, do których zalicza się skurcze związane z utrzymywaniem postawy ciała i anty-grawitacyjne.