Przysłowie

Przysłowie

Czytaj Dalej

PRZYSŁOWIE

(dawn. przypowieść, zob.) Zdanie zawierające myśl alegoryczno-dydaktyczno-moralizującą, wyrażające naukę ogólną, wskazówkę a. przestrogę, zwięzłe i wyraziste, zazw. skonstruowane na zasadzie równoległości (pod względem formalnym lub znaczeniowym) i kontrastu, występujące w jednej lub wielu...

PRZYSŁOWIA MÓW POTOCZNYCH, albo Przestrogi obyczajowe, radne, wojenne, zbiór aforyzmów A.M. Fredry

PRZYSŁOWIA MÓW POTOCZNYCH, albo Przestrogi obyczajowe, radne, wojenne, zbiór aforyzmów A.M. Fredry, wyd. w Krakowie 1658 i tamże w kolejnych edycjach rozsz. 1659, 1660, 16fł4, liczący w najpełniejszej wersji 744 pozycji. Zbiór uzupełniają Powtórne Przysłowia, albo Dokład Przestróg dawniejszych w...

PRZYSŁOWIE

PRZYSŁOWIE, wyraz wprowadzony przez A.M. Fredrę (Przysłowia mów potocznych 1658) jako przekład łac. proverbium, które dawniejsi przysłowioznawcy oddawali przez —» przypowieść. P. jest swoistym utworem lit. z pogranicza literatury i języka: z reguły wyraża się w jednym zdaniu (np. Festina lente - Co...

Łacina i przysłowia

język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, czyli włoskich, wywodzący się z Lacjum(po łacińsku Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym. Łacina była językiem ojczystym Rzymian. Stała się z czasem językiem urzędowym całego Imperium Rzymskiego, wypierając inne wcześniej używane na tym obszarze języki (takie jak oskijski czy umbryjski). Przysłowia łacińskie: A capite ad calcem – Od głowy do pięty ...

Przysłowia

beggars can't be choosers

jak sie nie ma co sie lubi to sie lubi co sie ma

never look a gift horse in the mouth

darowanemu koniowi nie zaglada sie w zeby

curiosity killed the cat

ciekawosc to pierwszy stopien do piekla

while there is a life there is a hope

poki sie zyje nie wolno...

172 przyslowia niemieckie + tlumaczenie!

1. Absicht ist die Seele der Tat - Cel uświęca środki. 2. Alle guten Dinge sind drei. – Do trzech razy sztuka. 3. Alle Wege fhren nach Rom. - Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. 4. Allen Leuten recht getan ist eine Kunst- Wszystkim ludziom dogodzić jest sztuką. 5. Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst die niemand kann - Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodzil. 6. Aller Anfang ist schwer. - Każdy początek jest trudny. 7. Alles braucht seine Zeit. - Wszystko ...