Przysadka

Czytaj Dalej

Niedoczynnością przysadki

W niedoczynności przysadki poziom ich jest obniżony, podczas gdy w pierwotnej niedoczynności^ gonad, kory nadnerczy lub tarczycy stężenie odpowiednich hormonów tropowych przysadki jest zdecydowanie zwiększone, powyżej wartości prawidłowych.

PRZYSADKA MÓZGOWA

Przysadka składa się z dwóch różnych pod względem budowy, czynności i pochodzenia części: płata przedniego płata tylnego Płat przedni przysadki mózgowej jest zbudowany z: części obwodowej części pośredniej (u człowieka szczątkowa) części guzowej Te 3 elementy stanowią czynnościowo i histologicznie przysadkę gruczołową (adenophysis), która stanowi 75% masy przysadki mózgowej.

Na czym polega nadrzędna rola podwzgórza i przysadki mózgowej w funkcjonowaniu układu endokrynalnego?

Związek przysadki mózgowej z dowolnym gruczołem podległym określa się jako sprzężenie zwrotne dodatnie, gdyż przysadka mózgowa wydziela hormon tropowy pobudzający do wydzielania gruczoł podległy, zaś związek gruczołu podległego z przysadka jako sprzężenie ujemne ponieważ hormony pochodzące z gruczołu podległego działają hamująco na wydzielanie przez przysadkę konkretnego hormonu tropowego.

Stosunki topograficzne przysadki mózgowej

Stosunki topograficzne przysadki są oczywiście różne w różnych kierunkach: Ku górze przysadka graniczy ze skrzyżowaniem wzrokowym i z pasmem wzrokowym, oddzielona od nich przeponą siodła.

Przysadka mózgowa

Przysadka (hypophysis) albo przysadka mózgowa położona jest na podstawie mózgu.

Płat przedni przysadki mózgowej

W czasie zanikania przewodu przysadkowo-gardłowego kieszonka Rathkego przekształca się w spłaszczony pęcherzyk, obejmujący swymi bocznymi skrzydłami płat tylny przysadki .

PRZYSADKI DODATKOWE

Kieszonka ta biegnie w kanale czaszkowo-gardłowym i następnie przeważnie ulega zanikowi z wyjątkiem części początkowej, z której powstaje przysadka gardłowa, oraz końcowej — późniejszego płata przedniego przysadki mózgowej - Otóż czasami zazwyczaj zanikająca część środkowa kieszonki w niektórych miejscach nie tylko że się zachowuje, lecz nawet może silnie się rozwijać, wytwarzając niewielkie twory nabłonkowe,

Przysadka

Wydzielanie hormonów przysadki gruczołowej znajduje się pod kontrolą podwzgórza, które za pośrednictwem czynników u-walniających zwiększa lub hamuje syntezę i uwalnianie hormonów przysadkowych.

Guzy przysadki

W pierwszej dekadzie życia u chorych z cra-ńiopharyngioma dominują objawy karłowatości przysadkowej, w drugiej objawy hipo-gonadyzmu hipogonadotropowego.

Położenie i wielkość przysadki mózgowej

L osoby dorosłej waga przysadki wynosi około 0,55 g, u noworodka 0,1 g. W stosunku do wagi ciała waga przysadki osiąga swe maksimum w 2 miesiącu życia płodowego i następnie stopniowo się zmniejsza aż do wieku dorosłego.

ROZWÓJ PRZYSADKI mózgowej

Są to: płat przedni albo przysadka gruczołowa (adenohypophysis) i płat tylny albo przysadka nerwowa (neurohypophysis).

Poporodowa martwica przysadki

Ponadto zawał przysadki może towarzyszyć takim zaburzeniom jak guzy przysadki, limfocytame zapalenie przysadki oraz anemia sierpowata. Niedobór hormonu wzrostu w tej grupie pacjentów występuje w 88%, hipogonadyzm w około 85%, niedobór kortykotropiny w 66%, a niedoczynność przysadki spowodowana niedoborem TSH w 42%.

Przysadka mózgowa

 W części pośredniej przysadki u zwierząt syntetyzowane są hormony melano-tropowe (MSH).

Komora przysadki

W typie zamkniętym dno siodła wraz z dołem przysadki są silnie wyżłobione i obie ściany, guzek siodła i grzbiet siodła, prawie że się stykają; w obrazie rentgenowskim w widoku z boku komora przysadki zaznacza się prawie w postaci poprzecznego kanału.

Komora włóknista przysadki mózgowej

Zatoki jamiste w większym lub mniejszym stopniu graniczą z bocznym obwodem przysadki; stosunki te ulegają dużej zmienności i pod tym względem. Również na dolnym obwodzie przysadki znajdują się drobne żyły łączące obie zatoki jamiste.

Usunięcie przysadki

Jeżeli odwrotnie przy zachowaniu czynności płata przedniego przysadki nastąpi zmniejszenie lub brak któregoś z podporządkowanych mu gruczołów dokrcwnych obwodowych, wtedy przedni płat przysadki wydziela swój odpowiedni hormon w nadmiarze.

Nadczynność przedniego płata przysadki mózgowej

Wydzielanie kortyzolu jest regulowane ujemnym sprzężeniem zwrotnym układu pod-wzgórze-przysadka-kora nadnerczy.

PRZYSADKA MÓZGOWA

Część pośrednia wydziela intermedynę (melanotropinę) - hormon pobudzający wytwarzanie melaniny w skórze, a tylny płat przysadki mózgowej gromadzi i uwalnia neurohormony produkowane przez podwzgórze - wazopresynę i oksytocynę.

Przysadka gruczołowa

W przypadkach kastracji w przysadce występują duże zasadochłonnc komórki «kastracyjnc» zawierające wodniczki. Komórki te pokrywają szypułę przysadki aż do dolnej granicy lejka.

Przysadka gardłowa

U osoby dorosłej przysadka gardłowa przeważnie zanika. Komórki gruczołowe mogą zapewne wydzielać hormony przysadkowe wydzielane przez komórki a i ^ w płacie przednim przysadki mózgowej.