Przyrząd

Czytaj Dalej

Przyrządy mikrometryczne

Przyrządy mikrometryczne. Przyrządy pomiarowe Wykonanie wielu części o identycznych wymiarach nie jest możliwe. Wynika to z Nie dokładności obrabiarek i narzędzi produkcyjnych , drgań obrabiarek , nie sztywności przedmiotów obrabianych , ich nagrzewania się podczas obróbki oraz niedostatku umiejętności robotnika wykonującego pracę. Z tego powodu konstruktor projektujący przedmiot określa , w jakich granicach mogą się zawierać rzeczywiste wymiary gotowego ...

Techniki wytwarzania oraz przyrządy pomiarowe

Narzędzia pomiarowe Narzędzia pomiarowe podzielono na dwie grupy: wzorce miar i przyrządy pomiarowe. Do wzorców miar zalicza się wszystkie narzędzia pomiarowe, które odtwarzają jedną lub wiele znanych wartości danej wielkości, np. przymiary, odważniki, menzury. W przeciwieństwie do wzorców miar przyrządy pomiarowe są wyposażone w przetworniki, które spełniają różne funkcje, np. przetwarzanie jednej wielkości w inną, powiększanie dokładności odczytania. Przymiar,

Zestaw przyrządów do ćwiczeń ręki

zestaw przyrządów do ćwiczeń ręki; składa się z 12 przyrządów mocowanych do stolika, które zapewniają wykonywanie ćwiczeń usprawniających przedramię, śródręcze i poszczególne palce ręki. Są to przyrządy do następujących ćwiczeń: 1) mięśni przedramienia i śródręcza, 2) odwracania i...

Wymień podstawowe przyrządy antropometryczne i opisz ich wykorzystanie

W skład podstawowych przyrządów antropometrycznych wchodzą:

- liberometr Wolańskiego – służy do pomiarów cech długościowych małego dziecka w pozycji leżącej,

- antropometr typu Martina – służy do pomiarów długościowych dzieci w pozycji stojącej.

- waga niemowlęca – służy do określani8a masy...

Krosno tkackie i przyrządy do przędzenia

Historia kultury starożytnych narodów zaświadcza, że przędzenie i tkanie wszędzie uchodziły za zajęcia typowo kobiece. Dlatego też wrzeciono i kądziel traktowano powszechnie jako symbole kobiecości, do których niekiedy dodawano także zwierciadło w sensie aluzji do kobiecego upodobania w...

Słówka - przyrządy kuchenne

 

die Backform – forma do pieczenia

das Besteck – sztućce

das Brettchen – deska do krojenia

der Dosenöffner – otwieracz do puszek

der Entsafter – wyciskaczka do soku

der Fleischhammer – tłuczek do mięsa

der Fleischwolf – maszynka do mięsa

die Gabel, Gabeln – widelec

das Geschirr – naczynia

der...

Przyrządy pomiarowe - generatory

Generator to urządzenie służące do wytwarzania przebiegów (drgań) okresowo zmiennych. Generatory pomiarowe to źródła wzorcowych sygnałów wprowadzanych na wejście obiektów badanych. Stosowane są do badania elementów elektronicznych, układów scalonych etc. Generatory dzieli się w zależności od: zakresów częstotliwości generowanych sygnałów: a) częstotliwości podakustycznej 0,01 Hz – 20 Hz, b) akustycznej 20 Hz – 20 kHz, c) ponadakustycznej 20 kHz – 200 kHz, d) ...

Przyrządy pomiarowe - oscyloskopy

Oscyloskop służy do obserwacji i analizy kształtu przebiegów, pomiarów napięcia, prądu, częstotliwości i przesunięcia fazowego oraz wyznaczania charakterystyki elementów nieliniowych. Budowa lampy: wyrzutnia elektronowa emituje i skupia elektrony w cienką wiązkę: a) katoda – żarzona pośrednio, pokryta pastą emitującą elektrony, b) siatka o potencjale ujemnym względem katody, działa skupiająco na wiązkę elektronów oraz wpływa na ilość elektronów opuszczających ...

Przyrzady pomiarowe - podstawy

Pomiar polega na porownaniu wielkosci badanej ze wzorcem(przykład: aby zmierzyc dlugosc stolu przykładamy do niego linijke)Długość stolu to wielkość badana, miarka to wzorzec długości.Pomiar masy.Na jednej szalce wagi kładziemy badany przedmiot a na drugiej kładziemy odważniki.Wzorce masy to odważniki.Pomiar opisany w przykładach powyżej nazywamy pomiarem bezpośrednim. Wielkość badana porównujemy bezpośrednio ze wzorcem.W praktyce najczęściej mamy do czynienia z ...

Przyrządy pomiarowe - Przetworniki

Pomiary wymagają stosowania przetworników, podstawowym elementem przetwornika jest czujnik pomiarowy. Rozróżnia się: Czujniki generacyjne wielkość nieelektryczna jest przetwarzana bezpośrednio na wielkość elektryczną. Najczęściej powstają w nich: napięcie lub ładunek elektryczny. Wykorzystują zjawisko indukcji elektromagnetycznej, termoelektryczne, fotoelektryczne, piezoelektryczne. Nie wymagają dostarczania energii. Czujniki parametryczne wielkość wejściowa powoduję ...

Przyrządy pomiarowe - Wzmacniacze

Obwody wejściowe mierników 1)dzielnik napięcia a)rezystancyjny przekładnia napięciowa Ku = Uwy / Uwe = R1+R2/R2 Dzielniki dla prądu zmiennego wysokiej częstotliwości mają indukcyjność rezystorów skompensowaną za pomocą odpowiednio dobranych kondensatorów. b) pojemnościowy przekładnia napięciowa Ku = Uwy/Uwe = C1+C2/C1 c) indukcyjny. Wykonane jako transformatory lub autotransformatory. Przekładnia napięciowa Ku = N1/N2 2)tłumiki. Stosowane są w celu dopasowania ...

Przyrząd tnący

Zespół roboczy kosiarek,żniwiarek, wiązałek, kombajnów zbożowych i sieczkarni polowych, służący do ścinania roślin.

Przyrząd wysiewający

Najważniejszy zespół roboczy siewnika, służący do wygarniania materiału siewnego do przewodów nasiennych (siewniki ze skrzynią nasienną) lub wrzucania wprost do bruzdki redlicznej (siewniki punktowe).