Przymierze

Czytaj Dalej

„Od Świętego do Serdecznego Przymierza” - omówienie zmian układu sił politycznych w Europie XIX wieku.

Wojna krymska zamyka trwającą 4 dziesięciolecia epokę Świętego Przymierza. Do narodzin zjednoczonego państwa przyczyniła się sytuacja polityczna w Europie, zwłaszcza rozpad Świętego Przymierza.

PRZYMIERZE

W przymierzu z Noem Bóg obiecuje, że nie spuści więcej na ziemię potopu, i ustanawia na niebie tęczę jako znak tego przymierza (Gen. Przymierza te nazwano łącznie Starym Przymierzem, a Nowym mianowano przymierze z wybawionym ludem, odradzające religię żyd.

Arka Przymierza

65 Arka Przymierza, jako typ nowotestamentowych tajemnic, jest symbolem wcielonego Syna Bożego. Dlatego Litania loretańska zawiera wezwanie: „Arko Przymierza!

Państwa Świętego Przymierza w latach 1815 - 1830

Kongresy państw Przymierza: + 1818 – Akwizgran + 1819 – Karlsbad + 1820 – Opawa + 1821 – Lublana + 1822 – Werona.

Przymierze

Na górze Synaj Bóg zawarł przymierze z Hebrajczy-kami za pośrednictwem Mojżesza (Wj 19, 5-6; 24, 7-8), a dekalog streszczał odpowiednie obowiązki Izraela (Wj 20, 1-17; Pwt 5, 1-21; Jr 11, 1-8). Nowe i wieczne przymierze zostało opieczętowane Krwią Chrystusa (Łk 22, 20; 1 Kor 11,25; Hbr 7,22; 8, 8-13).

KONGRES WIEDEŃSKI i "Święte Przymierze"

"Święte Przymierze" było częścią systemu bezpieczeństwa zawartego między sprzymierzonymi mocarstwami.

ARKA PRZYMIERZA

i zawarte z nim przymierze (tablice dekalogu), dające Izraelitom rękojmię zwycięstwa nad nieprzyjaciółmi (Lb 10, 35; 1 Sm 4, 3-12; 1 Kri 3,15).

CZTEROSTRONNEGO PRZYMIERZA WOJNA 1718-1720

Król Hiszpanii Filip V (1683-1746), wnuk króla francuskiego Lud­wika XIV (1638-1715), pragnął dla siebie korony francuskiej. Dążenie to skrycie pod­sycał jego pierwszy minister, kardynał Giu-lio Alberoni (1664-1752). Natomiast druga żona Filipa, ambitna Elżbieta Farnese (1692-1766) z Parmy, uważając...