Przyłączenie

Czytaj Dalej

ANSCHLUSS - przyłączenie Austrii do Rzeszy

Przyłączenie Austrii do Niemiec na­stąpiło w 1938 r., mimo zakazu zawartego w traktacie z 10 wrze­śnia 1919 r. w Saint-Germain-en--Lay regulującego sprawy związane z likwidacją monarchii austro-wę-gierskiej i powstaniem Republiki Austrii. Pierwszą próbę połączenia obydwu państw podjęli naziści...

Przyłącza interfejsowe

Przyłącza interfejsowe - styki łączy sieciowych, nazywane interfejsami, używane w urządzeniach sieci kom- puterowych na poziomie warstwy fizycznej modelu ISO/OSI między urządzeniami DTE użytkownika a urządzeniami zakończenia łącza transmisji danych DCE. Interfejsy sieciowe (styki) opisują cztery grupy...

UNIA EUROPEJSKA - Konsekwencje przyłączenia polskiego rolnictwa do Unii Europejskiej

Członkostwo w UE jest równoznaczne m.in. z unia celna Polski z Unia, przyjęciem Wspólnej Polityki Rolnej (prawdopodobnie przez kilka lat po uzyskaniu pełnego członkostwa niektóre problemy rolnictwa byłyby regulowane przepisami przejściowymi), łącznie z uczestnictwem w stanowiącym cześć budżetu Unii...