Przyjęty

Czytaj Dalej

System większościowy i proporcjonalny. Czy przyjęte zasady systemu wyborczego wpływają na sposób, w jaki głosuje obywatel?

System większościowy i proporcjonalny. Czy przyjęte zasady systemu wyborczego wpływają na sposób, w jaki głosuje obywatel? Wybory to proces, w którym obywatele danego kraju wybierają spośród zgłoszonych kandydatów swoich przedstawicieli do organów władzy. We współczesnym świecie istnieje wiele rodzajów systemów wyborczych najbardziej powszechne to wybory większościowe lub proporcjonalne. System wyborczy oznacza ogół zasad dotyczących trybu przygotowania i ...

Nabór kandydatów i wprowadzanie nowo przyjętych do pracy

 

wewnętrzny rynek pracy,

zewnętrzny rynek pracy,

rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania,

termin rozpoczęcia pracy,

wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi (warunkom pracy),

ogólne informacje o codziennej, rutynowej pracy,

przegląd historii firmy...

Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych opracowane i przyjęte przez ONZ

Preambuła

I. Wstępne warunki równoprawnego uczestnictwa

Zasada 1. Budzenie świadomości

Zasada 4. Służby wspierające

II. Kluczowe obszary równoprawnego uczestnictwa

Zasada 5. Dostępność

Zasada 6. Edukacja

Zasada 7. Zatrudnienie

Zasada 8. Środki utrzymania i zabezpieczenie socjalne

Zasada 9...