Przydomek

Czytaj Dalej

PRZYDOMEK

By rozeznać się wpośród takiej mieszaniny, Brali różne przydomki od jakiej zalety Lub wady, tak mężczyźni, jako i kobiety [. ] Dobrzyńskich naśladując, inna szlachta bliska Brała również przydomki, zwane imioniska.

Czy słusznie Karolowi nadano przydomek Wielki?

Przydomek ten został nadany słusznie, gdyż Karol Wielki wprowadził wiele reform.

Dlaczego Kazimierz Wielki nosił przydomek "wielki"?

Reasumując wszystkie fakty z życia władcy mogę śmiało powiedzieć, że przydomek "wielki" jaki został mu nadany był jak najbardziej zasłużony.

DANTYSZEK JAN, Dantiscus, przydomek Flachsbinder

DANTYSZEK JAN, Dantiscus, przydomek Flachsbinder, ur.

NOWACZYŃSKI ADOLF, przybrany przydomek Neuwert

NOWACZYŃSKI ADOLF, przybrany przydomek Neuwert, ur.