Przewoźnik

Czytaj Dalej

Przewoźnik

Charakterystyka

Aby móc zdefiniować pojęcie przewoźnika należy przywołać procesy zachodzące w logistycznym łańcuchu dostaw. Występują w nim klienci, dostawcy, odbiorcy, zakłady produkcyjne. W łańcuchu możemy wskazać stałe miejsca w których niejako dany rodzaj działalności jest wstrzymywany na...

Narodowy przewoźnik PLL LOT i interpretacja tanich linii lotniczych

HISTORIA: 1920 Inauguracja pierwszego połączenia lotniczego Warszawy ze światem. 1921 Na krótki czas powstaje Poznańskie Towarzystwo Lotnicze "Aerotarg", które w maju i czerwcu organizuje pierwszą polską regularną linię lotniczą Poznań - Warszawa. 1922 Zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Polska Linia Lotnicza "Aerolloyd". 5 września - uruchomienie regularnej linii lotniczej z Gdańska do Warszawy i dalej do Lwowa. 1925 Przekształcenie "Aerolloyd" w ...

Odpowiedzialność przewoźnika za wykonanie umowy.

Spis treści: 1.Umowa przewozu osób - przewóz osób - przewóz przesyłek bagażowych - odpowiedzialność przewoźnika 2. Umowa przewozu towarów - przewóz przesyłek - likwidacja przesyłek - odpowiedzialność przewoźnika - ustalenie stanu przesyłki 3. Roszczenia 4. Odszkodowania UMOWA PRZEWOZU – to rodzaj umowy, w której przewoźnik zobowiązuje się w zakresie swojej, działalności do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy I. Umowa przewozu ...

Odpowiedzialność przewoźnika za wykonanie umowy

Spis treści: 1.Umowa przewozu osób - przewóz osób - przewóz przesyłek bagażowych - odpowiedzialność przewoźnika 2. Umowa przewozu towarów - przewóz przesyłek - likwidacja przesyłek - odpowiedzialność przewoźnika - ustalenie stanu przesyłki 3. Roszczenia 4. Odszkodowania UMOWA PRZEWOZU – to rodzaj umowy, w której przewoźnik zobowiązuje się w zakresie swojej, działalności do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy I. Umowa przewozu ...

Odpowiedzialność przewoźnika

Charakterystyka

Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu osób

Odpowiedzialność przewoźnika z tego tytułu występuje wtedy, gdy pasażer poniósł szkodę na skutek przedwczesnego odjazdu pojazdu. Z odpowiedzialności tej przewoźnik jest zwolniony...

Europejskie Stowarzyszenie Przewoźników, Transportowców, Spedytorów i Agentów Celnych CLECAT

CLECAT (Comite de liaison european des commissionaires et auxiiiaires de transport) jest Europejskim Stowarzyszeniem Przewoźników, Transportowców, Spedytorów i Agentów Celnych powstałym w 1958 roku. Jest to jedna z najstarszych i najbardziej prężnych organizacji z siedzibą w Brukseli, Zrzesza narodowe...