Przewodnik

Czytaj Dalej

Przewodniki prądu

Substancje, przez które może przepływać prąd elektryczny nazywane są przewodnikami. Jakkol­wiek, gdy przewodniki były połączone, ten ła­dunek był nagle zobojętniany.

Komisja UE v. Francja., Grecja , Włochy (sprawa związana z przewodnikami turystycznymi oraz językiem, którym powinni się posługiwać przy oprowadzaniu turystów)

Państwa wyżej wymienione w imieniu tego, że dbają o wysoki poziom usług turystycznych, uznały, że przewodnik turystyczny powinien mieć specjalną licencję po zdaniu egzaminu językowego tylko w tym państwie, w którym chce być przewodnikiem.

Pies przewodnik

pies przewodnik; pies przygotowany przez specjalną tresurę do pełnienia funkcji przewodnika człowieka nie­widomego.

Przewodnik Pauzaniasza o duchach

W wy­danym w 150 roku Przewodniku po Helladzie Pauzaniasz pisze: „Nocami miejsce to rozbrzmie­wa rżeniem koni i krzykami walczących.

PRZEWODNIK NAUKOWY I LITERACKI

PRZEWODNIK NAUKOWY I LITERACKI, dodatek miesięczny do „Gazety Lwow.

GIDZI (franc. guide - przewodnik)

Rodzaj konnej straży przybocznej, osłaniającej wodzów naczelnych. Bonaparte utworzył taki oddział w VI 1796, kiedy po bitwie pod Borghetto omal nie dostał się pod Valeggio do austr. niewoli. Na czele tej straży stanął kpt. (późniejszy marsz.) Bessieres. Z czasem z gidów rozwinął się psk. gwardii...