BADANIE RADIOLOGICZNE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO - opis badania

Badanie rozpoczyna się od podania pacjentowi około 50 ml zawiesiny barytu. Następnie, obracając pacjenta wokół długiej osi ciała badający wykonuje dokumentację zdjęciową poma­gając sobie radioskopią przy obserwacji niektórych faz badania. Pacjent badany jest w pozycji stojącej i w pozycji leżącej. W...

TRUCIZNY PRZEWODU POKARMOWEGO

TRUCIZNY PRZEWODU POKARMOWEGO,trucizny żołądkowe — związki działającetoksycznie na organizm zwierząt przezprzewód pokarmowy po dostaniu 9ię do niegowraz z pokarmem; stosuje się je głównie przeciwowadom z gryzącym lub ssąco-1 łżącym aparatemgębowym; owady z narządem gębowym ssącokłującymzatrują...

JAJOWÓD (łac. tuba uterina, przewód Fallopia)

Otwarty na obu końcach, parzysty przewód, służący do transportu jaj. U różnych gatunków może podlegać rozmaitym modyfikacjom. U kobiet i samic ssaków łączy jajnik, a właściwie jamę otrzewną z jamą macicy (poza stekowcami). Długości ok. 15-20 cm, o zróżnicowanej średnicy (2-3 mm w obrębie tzw...

Bariera ochronna błony śluzowej przewodu pokarmowego

Błona śluzowa przewodu pokarmowego narażona jest w znacznym stopniu na działanie patogenów i antygenów pochodzących zarówno ze środowiska zewnętrznego, które dostarczane są wraz z pokarmem (wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty oraz alergeny pokarmowe), jak i wewnętrznego ze względu na obecność flory...

Fizjologiczna mikroflora przewodu pokarmowego

Jama ustna i gardło stanowią początek dwóch ważnych układów: oddechowego i pokarmowego. Podobnie jak skóra miejsca te, w sposób ciągły, stykają się bezpośrednio z wieloma drobnoustrojami pochodzącymi z otoczenia człowieka - powietrza i spożywanego pokarmu. Drobnoustroje te są eliminowane przez...

Adaptacja przewodu pokarmowego

W momencie porodu przewód pokarmowy jest morfologicznie prawidłowo wykształcony. Smółka, pierwszy stolec, pojawia się u 90% noworodków w pierwszej dobie życia, a u pozostałych - w ciągu pierwszych 36 godzin życia. Niektóre procesy funkcjonalne są dojrzałe, a inne rozwijają się w kolejnych tygodniach...

Ściana przewodu pokarmowego

Prawie na całej długości ma budowę czterowarstwową:

Błona śluzowa – najbardziej wewn. warstwa

Błona podśluzowa – pod błoną śluzową

Błona mięśniowa

Błona surowicza (przydanka)

Adaptacja przewodu pokarmowego

Płód połyka płyn owodniowy zawierający zarówno czynniki wzrostowe, jak i substancje odżywcze. Po urodzeniu noworodek, jeśli ma prawidłowy odruch ssania i skoordynowany z nim odruch połykania, może odżywiać się drogą doustną (pokarmem matki lub mieszankami mlecznymi). W przypadku gdy nie jest możliwa...