Przewód ślinianki przyusznej

Przewód ślinianki przyusznej albo przewód przyuszniczy (ductusparotideus s. Stertom) łączy gruczoł z jamą ustną. Długość jego wynosi 3—5 cm, grubość 2—4 mm; jest to przewód o wąskim świetle i grubej ścianie, która tak samo jak ściany przewodów innych wielkich ślinianek nie zawiera włókien...

Przewód ślinianki podszczękowej

Przewód ślinianki podszczękowej (ducius submaxillaris s. Whartoni) występuje z powierzchni wewnętrznej tylnej połowy gruczołu, zagina się dokoła tylnego brzegu mięśnia żuchwowo-gnykowego, biegnie nad tym mięśniem bocznie od mięśni gnykowo-językowego i bródkowo-językowego, dalej kieruje się do...

Położenie przewodu wątrobnego

W całej swej długości przewód wątrobny przebiega w wię-zadle wątrobno-dwunastniczym. W obrębie wnęki krzyżuje się on przeważnie od przodu z gałęzią prawą tętnicy wątrobnej i tętnicą pęcherzykową; mniej więcej w 30% przypadków oba te naczynia leżą do przodu od przewodu wątrobnego. Po...

Dobór przewodów elektro-energetycznych

1. Przewody i kable w inst. dobiera sie uwzgledniając następujące kryteria: a) napięcie znamionowe izolacji b) minimalne przekroje żył ze względu na wytrzymałośc mechaniczną c) odpornośc izolacji na warunki szkodliwe środowiska d) odporność na spadki napięc e) ekonomiczność w doborze kabla 2. Napięcie znamionowe izolacji powinno być conajmniejrówne największemu napięciu roboczemu między przewodami w danej lini 3. Najmniejsze dopuszczalne przekroje ...

Przetrwały przewód tętniczy

Przetrwały przewód tętniczy (PDA—Patent DuctusArteriosus), nie jest wadą anatomiczną, ale u wcześniaków jest poważnym problemem klinicznym. Przewód tętniczy łączy tętnicę płucną z aortą zstępującą, wytwarzając w ten sposób naturalny przeciek między krążeniem płucnym i systemowym. W okresie...

Przewód słuchowy

Jeszcze u noworodka występuje w postaci podkowiastej rynienki kostnej otwartej ku górze i nieco ku tyłowi, zwanej pierścieniem bębenkowym (annulus tympanicus). Do rowka biegnącego dokoła pierścienia bębenkowego— bruzdy bębenkowej (sulcus tympanicus) — przyczepia się błona bębenkowa. Oba wolne górne...

Przewody wyprowadzające ślinianek

Przewody wyprowadzające ślinianek wysłane są nabłonkiem wałeczkowatym, przeważnie dwuszeregowym; przewody główne w pobliżu ujścia do jamy ustnej — nabłonkiem wieloszeregowym i wielowarstwowym płaskim. Przedłużeniem śródzraziko-wych przewodów ślinianek dużych: przyusznej i podszczękowej. a...

Przebieg, położenie i podział przewodu wątrobnego

Przewód żółciowy wspólny w przedłużeniu przewodu wątrobnego zdąża ku dołowi, w stronę lewą i ku tyłowi. Topograficznie można go podzielić na cztery odcinki: 1) Część naddwu-nastnicza przebiega w brzegu więzadła wątrobno-dwunastniczego po stronie prawej od tętnicy wątrobnej i do przodu od...

PRZEWÓD WYTRYSKOWY

Przy końcu bańki w kierunku gruczołu krokowego droga nasienia raz jeszcze zmienia swą nazwę. Droga ta w obrębie gruczołu krokowego, który przenika w jego części tylno-górnej, ma nazwę przewodu wytryskowego (ductus ejaculatorius) ; do jego początku wiedzie pęcherzyk nasienny. W stosunku do...

Budowa przewodu gruczołu opuszkowo-cewkowego

Gruczoły opuszkowo-cewkowe są to rozgałęzione gruczoły śluzowe cewkowo-pęchcrzykowe. Pęcherzyki wydzielnicze gruczołów łączą się w zraziki objęte tkanką łączną włóknistą zawierającą oprócz włókien klejodajnych i nielicznych sprężystych również włókna mięśniowe poprzecznie...

Dieta w nieżytach przewodu pokarmowego

Nieżyty ostre i przewlekłe przewodu pokarmowego, połączone z biegunką,najczęściej o podłożu infekcyjnym, występują nierzadko u niemowląt i małych dzieci, aich ostry przebieg zawsze może stanowić zagrożenie dla życia dziecka. Przebieg ostrychnieżytów układu pokarmowego u dzieci do 1 r.ż...

PRZEWODY ELEKTRYCZNE

PRZEWODY ELEKTRYCZNE — druty lublinki nieizolowane albo izolowane służące doprzesyłania prądu elektrycznego. Jako izolacjeprzewodów stosuje się powłoki lakierowe, gumowelub z mas plastycznych albo oploty bawełniane;w szczególnych warunkach stosuje sięosłony pancerne lub ołowiane, niezależnie odizolacji...

Przewody ślinianki podjęzykowej

Gruczoły podjęzykowe mniejsze uchodzą krótkimi przewodami podjęzykowymi mniejszymi (ductussub-linguales minores s. Rimni) wzdłuż wolnego brzegu fałdu podjęzykowego. Gruczoł główny wysyła jeden przewód podjęzykowy większy (ductus sublin-gualis maior s. Bartkolini), który uchodzi wspólnie z przewodem...

Kształt, wielkość, barwa przewodu wątrobnego

>

Za życia zabarwienie przewodu żółciowego wspólnego jest żółtawe lub żółtozielonawe, na zwłokach zazwyczaj silnie zabarwione żółcią.

Czym jest przewód pokarmowy?

Od momentu, gdy pokarm trafi do jamy ustnej, rozpoczyna się proces jego trawienia; pokarm stopniowo przekształca się w energię, która daje nam siłę. Trawienie odbywa się w przewodzie pokarmowym, dziewięciometrowej „rurze", rozpoczynającej się w jamie ustnej, zakończonej otworem odbytowym, przez...

PRZEWÓD CHŁONNY PRAWY

Podobnie jak przewód piersiowy po stronie lewej, również po stronie prawej do kąta żylnego uchodzi jeden większy pień zbiorczy, przewód chłonny prawy [ductus lymphaticus dexter). Jest on naczyniem długości nie przekraczającej zwykle 1,5 cm. Do niego wlewa się limfa z prawej kończyny górnej przez pień...

PRZEWÓD

Dawn. przewodnictwo, kierownictwo, dowództwo; w dawnej Polsce powinność przewożenia ruchomości panującego własnymi końmi, z własnym przewodnikiem; kanał, rura, wąż, naczynie, cewka umożliwiające przepływ cieczy a. gazu, przewodzenie pożywienia, soków ciała, wydzielin, wydalin; drut, linka, rura do...

Przewody rurowe i zawory

Przewody rurowe i zawory: 1. Określenie rurociągu. 2. Przewody rurowe. • Materiały stosowane na rury i technologia wytwarzania rur. • Zasady doboru i obliczania rur. • Połączenia rurowe. • Obliczanie połączeń rurowych. 3. Charakterystyka zaworów i ich klasyfikacja. 4. Budowa i działanie wybranych dwóch zaworów. Gdzie i w jakich warunkach mają zastosowanie? Ad.1 Rurociągiem nazywa się urządzenie służące do transportu na duże odległości materiałów ...

Przewód tętniczy (Botalla) przetrwa­ły

przewód tętniczy (Botalla) przetrwa­ły; naczynie krwionośne, przez które w życiu płodowym krew z tętnicy płuc­nej przedostaje się do tętnicy głów­nej. Przewód ten ulega zarośnięciu w pierwszym tygodniu życia pozapło-dowego. Gdy pozostaje drożny, po­woduje wadę krążenia. Długość p...