Przewód

Czytaj Dalej

Przewód trzustkowy

Przewód trzustkowy (ductus pancreaticus s. Wirsungi) rozpoczyna się w obrębie ogona przez połączenie się mniejszych przewodzików; biegnie on dalej w licznych zygzakowatych skrętach wewnątrz tkanki łącznej mię-dzyzrazikowej w stronę prawą wzdłuż długiej osi narządu, jednak trochę bardziej...

Przewód pęcherzykow

Przewód pęcherzykowy (ductus cysticus) prowadzi z pęcherzyka żółciowego do dolnego końca przewodu wątrobnego i łącząc się z nim wytwarza przewód żółciowy wspólny.

Przebieg. Przewód pęcherzykowy rozpoczyna się u szyjki pęcherzyka, następnie kieruje się skośnie w stronę lewą, ku dołowi i nieco...

Przewód trzustkowy dodatkowy

Przewód trzustkowy dodatkowy (ductus pancreaticus accessorius s. Santo-ńni)y długości około 5 cm, biegnie w głowie trzustki; zbiera on drobne przewodziła wyprowadzające z przedniej i górnej części głowy trzustki oraz z wyrostka haczykowatego (najłatwiej daje się wypreparować od przodu). Zachowuje...

Odrębności fizjologiczne przewodu pokarmowego noworodka

Strukturą, z której rozwija się przewód pokarmowy oraz wątroba i trzustka, jest jelito pierwotne, dobrze zróżnicowane już u 4-tygodniowego zarodka. Początkowy (jama ustna) oraz końcowy (odbytnica i odbyt) odcinek przewodu pokarmowego mają pochodzenie ektodermałne, a całe jelito pierwotne - endodermalne...

Przetrwały przewód tętniczy

Jest to połączenie aorty na wysokości cieśni z tętnicą płucną występujące w okresie płodowym, które u donoszonych noworodków ulega samoistnemu zamknięciu po urodzeniu. Początkowo przewód tętniczy kurczy się, a następnie dochodzi do przemian anatomicznych i całkowite zamknięcie przewodu następuje...

Zmienność połączenia przewodu pęcherzykowego z przewodem wątrobnym

Zmienność ta ze względu na częstość zabiegów operacyjnych dotyczących dróg żółciowych ma duże znaczenie praktyczne. Można odróżniać trzy zasadnicze typy: 1) po krótkim przebiegu przewód pęcherzykowy uchodzi pod kątem ostrym do prawego brzegu przewodu wątrobnego; 2) oba przewody przebiegają na...

Przewód nosowy środkowy

Przewód nosowy środkowy (meatus nasi inedius) najobszerniejszy, w przeciwieństwie do przewodu dolnego jest łatwo dostępny przez nozdrza przednie. W przewodzie środkowym odróżniamy mniejszą część przednią, wstępującą zwaną zachyłkiem przednim (recessus anterior) i obszerniejszą część tylną...

BADANIE RADIOLOGICZNE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO

W celu uwidocznienia górnego odcinka przewodu pokarmowego tj. przełyku, żołądka i dwu­nastnicy podaje się doustnie środek cieniujący zwany barytem (siarczan baru), który pochłania promieniowanie rentgenowskie. Preparat ten wnika pomiędzy fałdy śluzówki przewodu pokar­mowego. Obracając chorego w...

Przewody żółciowe

Boczne powierzchnie przylegających do siebie hepatocytów posiadają rynienkowate zagłębienia zwane kanalikami żółciowymi. Są to pierwsze odcinki wyprowadzające żółć z hepatocytów. Kanaliki żółciowe łączą się w krótkie przewodziki międzyzrazikowe wysłane nabłonkiem sześciennym, które...

Przewody żółciowe

Przewody żółciowe (ducius biliferi) odprowadzające żółć ze zrazików zaczynają się na krawędziach zrazików (ryc. 202) jako krótkie przewody początkowe (wstawki) wysłane niskim nabłonkiem kostkowym. Łączą się one w przewody większe, wysłane już nabłonkiem wałeczkowatym, i biegną w tkance...

Przewód piersiowy

Przewód piersiowy  długości 38—45 cm i szerokości około 2—4 mm powstaje z połączenia obu pni lędźwiowych przy rozworzc aortowym na zmiennym poziomie od 12 kręgu piersiowego do 2, a nawet do 3 kręgu lędźwiowego. Często bańkowato poszerzone miejsce połączenia ma nazwę zbiornika mleczu (cisterna...

Ściana przewodu wątrobnego, żółciowego wspólnego i pęcherzykowego

Ściana przewodu wątrobnego, żółciowego wspólnego i pęcherzykowego zbudowana jest na ogół podobnie jak ściana pęcherzyka żółciowego. Składa się ona z dwóch warstw.

Błona śluzowa tworzy warstwę wewnętrzną; jest ona pokryta, tak jak w pęcherzyku żółciowym, wysokim nabłonkiem wałeczkowatym...

Przewód najądrza

Przewód najądrza (ductus epididymidis). Ze zrazików najądrza pówstaje jeden silnie pokręcony przewód najądrza; zstępuje ku dołowi aż do końca ogona, tutaj ostro zagina się i wstępuje ku górze jako nasieniowód. Przewód najądrza odpowiada przewodowi pranercza zarodka, utraca jednak jego prostolinijny...

Mikroflora przewodu pokarmowego i jej rola regulacyjna

Naturalna mikroflora przewodu pokarmowego, obejmująca wiele gatunków drobnoustrojów, ma istotne znaczenie dla procesu trawienia i wchłaniania oraz stanu zdrowia człowieka.

Spośród niezliczonej liczby mikroorganizmów, które przez nos i usta nieustannie dostają się do przewodu pokarmowego, zdecydowana...

Przetrwały przewód tętniczy (PDA - patent ductus arteriosus)

Przewód tętniczy jest naczyniem łączącym aortę z pniem płucnym, przez które w życiu płodowym przepływa krew, omijając łożysko płucne. Po urodzeniu dziecka płuca przejmują funkcję wymiany gazowej. U donoszonych noworodków przewód ulega zamknięciu w czasie 24 godzin. Do zamknięcia przewodu dochodzi...

Ograniczone zapalenie zewnętrznego przewodu słuchowego

Etiologia. Czyrak powstaje w części chrzęstnej przewodu na skutek zakażenia gron-kowcowcgo mieszków włosowych i otaczającej je skóry. W wyniku drapania, nadmiernego czyszczenia przewodu słuchowego zewnętrznego lub zmiany stanu miejscowego skóry w przewodzie słuchowym (pi f, wilgotność, równowaga flory...

Ciało obce w przewodzie pokarmowym

Ciała obce w przewodzie pokarmowym i drogach oddechowych są w USA 6. co do częstości wypadkową przyczyną śmierci (brak rzetelnych danych dla Polski).

Wypadki te dotyczą głównie dzieci między 2. a 3. rokiem życia. Związane to jest z ich ogromną ekspłoratywnością, zwłaszcza oralną. Dzieci z...

Choroby układu pokarmowego - Choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego

Pasożyty są to organizmy jedno- lub wielokomórkowe, które żyją w ustroju innego zwierzęcia i wykorzystują go dla swego życia.

Tasiemce.

Tasiemce są to robaki płaskie, które pasożytują w jelicie cienkim.

Tasiemiec nieuzbrojony, czyli bydlęcy lub wołowy. Jego gospodarzem ostatecznym jest człowiek...

Przewód pokarmowy

. Błona śluzowa wewn. - tkanka łączna wiotka z włosowatymi naczyniami krwionośnymi, limfatycznymi i nerwowymi

. Błona podśluzowa - większe nacz. krwion., limf., sploty i zwoje nerw.

. Błona mięśniowa, mięśnie gładkie, warstwa wewn. okrężna, zewn. podłużna.

. Błona zewn. tkanka łączna...