Przetwory mleczne

Przetwory mleczne

Czytaj Dalej

MILCHKUH („mleczna krowa") - okręty podwodne

Niemieckie okręty podwodne typu XIV zaopatrujące w paliwo, amuni­cję i żywność *U-booty działające na Atlantyku.

Teoria i praktyka zdrowego żywienia - PRODUKTY MLECZNE

Oprócz wysokiej zawartości tłuszczu także inny fakt przemawia za ograniczeniem ilości produktów mlecznych w pożywieniu. Istnieje wiele sposobów ograniczania spożycia produktów mlecznych.

PRZETWORZENIE

Przetworzenie (specificatio): Nabycie własności w wyniku gruntownego przetworzenia cudzej rzeczy i wytworzenia w ten sposób nowego przedmiotu Zależało od tego czy można przedmiot przywrócić do stanu poprzedniego (właściciel materiału) czy nie (wytwórca)

Przetworzenie rzeczy (specificatio)

Nabycie własności rzeczy ruchomej przez przetworzenie następowało jeżeli osoba wykonała nową rzecz (nova species) z materiału nie należącego do niej – szkoła prokulejańska dawała własność przetwórcy, sabiniańska - odwrotnie.

Zęby mleczne

Nie wiemy, czy są to zęby mleczne, które zostały włączone do uzębienia trwałego, czy też są to zęby trwałe, które nie mają odpowiedników w uzębieniu mlecznym.

Siekacze mleczne

Korony siekaczy mlecznych są zupełnie podobne do trwałych. Trójząbkowa budowa krawędzi siecznej młodych siekaczy trwałych tu nie występuje; tylko górne siekacze mleczne zamiast ząbków mają falisty brzeg sieczny.

Zęby trzonowe mleczne

Z całego uzębienia mlecznego tylko zęby trzonowe mleczne różnią się od zębów trwałych.

Ząb trzonowy mleczny górny

Ząb trzonowy mleczny górny pierwszy występuje w dwóch postaciach.

Ząb trzonowy mleczny dolny

Ząb trzonowy mleczny dolny pierwszy ma czworokątną powierzchnię żucia nieco wydłużoną od przodu do tyłu.

Czas i kolejność wykluwania się zębów mlecznych

W ciągu 7—8 roku (lub nawet od 6) wypadają przyśrodkowe siekacze mleczne i bezpośrednio potem wykluwają się ich zęby zastępcze, najpierw w żuchwie, a potem w szczęce. O ile zęby mleczne wykłuwają się mniej więcej w ciągu 2 lat, to wykluwanie się zębów stałych trwa około lat 18.

Plamy mleczne

Jeżeli limfocyty wywędrowują z nich, wówczas komórki siateczki mogą wypełniać się tłuszczem i przekształcać w komórki tłuszczowe; następnie po zaniku tłuszczu znowu z tworu tłuszczowego może powstawać plama mleczna. Znaczenie plam mlecznych polega na obronie przed bakteriami i ich toksynami.

Mleczne szkło, łattimo, latticino

Szkło nieprzezroczyste,białe, otrzymywane przez dodanie do masyszklanej tlenku cyny; stosowane w XV-XVI w. wszkłach weneckich gł. —> niciowych; od XVIII w. byłorozpowszechnione m.sz. z barwną dekoracją emaliową,naśladujące porcelanę, produkowane w Czechach.

Droga Mleczna

W religijnych wyobrażeniach wielu ludów ogniwo łączące nasz świat ze światem transcendentnym; porównywano ją do białego węża (np. w kilku kulturach indiańskich), do rzeki, do śladów stopy, do wylanego mleka, do drzewa, do haftowanej szaty itd.

Niejednokrotnie uchodziła (np. na Wschodzie i u Germanów)...

Mleko i przetwory z mleka

Charakterystyka towaroznawcza mlecznych napojów fermentowanych Do najbardziej znanych mlecznych napojów fermentowanych należą: jogurt, kefir, mleko zsiadłe, maślanka, kumys, laktorol, szampan mleczny, mleko acidofilne i inne.

Zboża i przetwory zbożowe

Gryka Gryka (Fagopyrum), rodzaj z rodziny rdestowatych. Gryka siewna (Fagopyrum esculentum), zwana hreczką pochodzi z Azji Wschodniej i Centralnej, uprawiana w Europie. Jadalne są trójgraniaste orzeszki zawierające skrobię, z których wyrabia się kaszę lub mąkę. Używana także jako roślina pastewna, miododajna, lecznicza oraz na “zielony nawóz”. Żyto Żyto zwyczajne (Secale cereale), gatunek z rodziny traw, jedno ze zbóż stref umiarkowanych, na większą ...

Przetwory z roślin leczniczych

Proste przetwory z ziół możemy przygotować w domowych warunkach — wgpodanych niżej ogólnych przepisów — przy czym w celu uzyskania produktówpełnowartościowych należy przestrzegać podstawowych zasad dotyczących jakości ziół. Istnieją ponadto inne przetwory przygotowywane przez personel fachowy.

PLEŚŃ MLECZNA

PLEŚŃ MLECZNA (Olidium lactis, Oospora lactis)— pleśń należąca do grupy grzybów niedoskonałych,występująca w postaci białych kożuszkówna powierzchni zsiadłego mleka, kiszonejkapusty, ogórków itp.

PROSZEK MLECZNY

Proszek mleczny odgrywa doniosłą rolę w żywieniudzieci, zwłaszcza osesków, a także młodzieżyi osób dorosłych, ponadto jest cennymsurowcem dla niektórych gałęzi przemysłu spożywczego(cukierniczego i koncentratów spożywczych).

PRZETWORY MIĘSNE

PRZETWORY MIĘSNE — produkty mięsneuzyskane przez odpowiedni przerób -*mięsa;mięso użyte na przetwory musi być zbadane przezlekarza wet.

RURKI MLECZNE

RURKI MLECZNE — bardzo długie i rozgałęzionekomórki wiełojądrowe wypełnionesokiem mlecznym; występują u roślin wilczomłeczowatych.