Przeszłość

Czytaj Dalej

Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera.” Ustosunkuj się do słów Adama Asnyka, odwołując się do wybranych utworów literackich.  

Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera.” Ustosunkuj się do słów Adama Asnyka, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 

Myślę, że rację miał poeta Adam Asnyk, twierdząc, że Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera. Jako jeden z pierwszych...

„Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera.”Ustosunkuj się do słów Adama Asnyka, odwołując się do wybranych utworów literackich.

Myślę, że rację miał poeta Adam Asnyk, twierdząc, że Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera. Jako jeden z pierwszych podkreślał on świadomie w swoich utworach, takich jak Daremne żale czy Do młodych, rolę przeszłości w kształtowaniu teraźniejszości i przyszłości.

W...

„Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera.”Ustosunkuj się do słów Adama Asnyka, odwołując się do wybranych utworów literackich

Myślę, że rację miał poeta Adam Asnyk, twierdząc, że Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera. Jako jeden z pierwszych podkreślał on świadomie w swoich utworach, takich jak Daremne żale czy Do młodych, rolę przeszłości w kształtowaniu teraźniejszości i przyszłości.

W...

Omów dwa spojrzenia na przeszłość narodową: w „Grobie Agamemnona” J. Słowackiego i w „Potopie” H. Sienkiewicza

Przeszłość narodowa stanowi dla ludzi źródło wiedzy historycznej, ale też jest punktem wyjścia dla analizy przyczyn zaistniałych wydarzeń. Z tego powodu często sięgamy do naszej historii w nadziei, że popełnione błędy zmienią nasze postępowanie, że wyciągniemy z nich wnioski. Taki cel...

Na podstawie literatury przedmiotu przedstaw i uzasadnij, dlaczego niektóre koncepcje pedagogiczne z przeszłości, nie cieszące się obecnie szerszym uznaniem wychowawców można by było wykorzystać współcześnie w procesie wychowania dzieci i mło

Wychowanie człowieka zarówno we współczesnym świecie jak i w odległej przeszłości pełniło bardzo ważna funkcję w społeczeństwie. Już za czasów starożytnych zakładano różnego rodzaju szkoły, których zadaniem było właśnie owe wychowanie. Co prawda w starożytności wychowanie młodego człowieka wyglądało zupełnie inaczej co teraz, jednak miało ono to samo zadanie-wychować młodą osobę na pełnowartościowego obywatela społeczności. Kształtowanie młodego ...

„Przeszłość wróci ideą, nie powróci sobą” o biblijnym i antycznym dziedzictwie w tekstach współczesnych.

”Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki „(Heraklit z Efezu)

Jest rzeczą naturalną, że przeszłość nie powraca, choćbyśmy nie wiadomo jak tego pragnęli. A przynajmniej nie może powrócić tak, byśmy jeszcze raz przeżyli stare smutki i radości. Czy można jednak cofnąć czas w inny sposób...

„Przeszłość wróci ideą, nie powróci sobą” o biblijnym i antycznym dziedzictwie w tekstach współczesnych

”Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki „(Heraklit z Efezu)

Jest rzeczą naturalną, że przeszłość nie powraca, choćbyśmy nie wiadomo jak tego pragnęli. A przynajmniej nie może powrócić tak, byśmy jeszcze raz przeżyli stare smutki i radości. Czy można jednak cofnąć czas w inny sposób? Owszem...

Poezja epigramatyczna (w pobliżu Skamandra) - Uścisk z przeszłością

Zakrawa to na paradoks: postulat ekonomii słowa głosili artyści awangardy (po futurystachJulian Przyboś), a jednak epigramatyzm w Dwudziestoleciu rozwinął się w kręgu „Skaman-dra” i poetów zbliżonych do tej grupy, stając się  p r z e c i w w a g ą  d l a  a w a n g a r d y zm u. Stanowił żywy dowód na...

„Przeszłość ocala, co jej potrzebne” (C.K. Norwid). Rozważania o obecności Biblii i antyku w literaturze polskiej.

Myślę, że rację miał Cyprian Kamil Norwid, twierdząc, że Przeszłość ocala, co jej potrzebne. Widać to w stałej obecności wątków biblijnych i antycznych w naszej literaturze. Zarówno proza, jak i poezja polska chętnie odwołują się do mitologii i kultury starożytnej. Nawiązywano do niej na...

„Przeszłość ocala, co jej potrzebne” (C.K. Norwid). Rozważania o obecności Biblii i antyku w literaturze polskiej

Myślę, że rację miał Cyprian Kamil Norwid, twierdząc, że Przeszłość ocala, co jej potrzebne. Widać to w stałej obecności wątków biblijnych i antycznych w naszej literaturze. Zarówno proza, jak i poezja polska chętnie odwołują się do mitologii i kultury starożytnej. Nawiązywano do niej na różne...

KRZYŻACY 1410. Obrazy z przeszłości

KRZYŻACY 1410. Obrazy z przeszłości, powieść J.I. Kraszewskiego, prwdr. w „Kłosach" 1874, wyd. os. w Warszawie 1882, t. 1-2. Opierając się gł. na J. Długoszu, autor przedstawił najważniejsze momenty wielkiej wojny z Zakonem, od koncentracji wojsk, poprzez bitwę grunwaldzką, do odzyskania przez...

ZMORY. Kronika z zamierzchłej przeszłości, powieść E. Zegadłowicza

ZMORY. Kronika z zamierzchłej przeszłości, powieść E. Zegadłowicza, wyd. w Warszawie 1935 jako cz. 2 cyklu autobiogr. Żywot Mikołaja Srebrem pisanego (cz. 1, złożona z powieści Godzina przed jutrznią, Spod młyńskich kamieni, Cień nad falami, ukazała się w pierwszej wersji 1927-29, a w ostatecznej...

Literatura romantyczna – relikt przeszłości czy wciąż żywa tradycja?

Romantyzm polski porównać można do wielkiego przełomu, rewolucji wynoszącej nowych bogów na piedestał. To nurt samoistnie wytworzony na ojczystym gruncie, różniący się znacznie od założeń romantyzmu ogólnoeuropejskiego. Nie dość, że na tle innych państw odrzuca oryginalność, to jeszcze stanowi...

Literatura romantyczna relikt przeszłości czy wciąż żywa tradycja?

Romantyzm polski porównać można do wielkiego przełomu, rewolucji wynoszącej nowych bogów na piedestał. To nurt samoistnie wytworzony na ojczystym gruncie, różniący się znacznie od założeń romantyzmu ogólnoeuropejskiego. Nie dość, że na tle innych państw odrzuca oryginalność, to jeszcze stanowi...

Na podstawie literatury przedmiotu przedstaw i uzasadnij dlaczego niektóre koncepcje pedagogiczne z przeszłości nie cieszące się obecnie szerszym uznaniem wychowawców można byłoby wykorzystać współcześnie w procesie wychowania dzieci i młodzi

Proces wychowania dzieci i młodzieży to trudne zadanie któremu muszą sprostać rodzice bądź opiekunowie. Żyjemy w czasach, które przesycone są licznymi poglądami i koncepcjami pedagogicznymi. Niejednokrotnie rodzice którzy stają przed poważnym wyzwaniem jakim jest kształtowanie i ukierunkowanie swojej pociechy, zastanawiają się jaki sposób wychowywania obrać, jakie metody wychowawcze zastosować by wychowanek wyrósł na człowieka odpowiedzialnego, dojrzałego i sumiennego,

„Na podstawie literatury przedmiotu przedstaw i uzasadnij, dlaczego niektóre koncepcje pedagogiczne z przeszłości nie cieszące się obecnie szerszym uznaniem wychowawców można było by wykorzystać współcześnie w wychowaniu dzieci i młodzieży

„Niech to złotą będzie zasadą dla uczących ażeby, co tylko mogą udostępniali zmysłom, a więc rzeczy widzialne - wzrokowi, słyszalne - słuchowi, zapachy - węchowi, rzeczy smak mające - smakowi, namacalne dotykowi, a jeśli coś jest uchwytne dla kilku zmysłów -należy je kilku zmysłom na raz udostępnić\" Złota zasada Jana Amosa Komeńskiego Już myśliciele starożytni widzieli w szkole źródło rozsądku, niezbędnego racjonalizmu i sceptycyzmu, który może ...

Jakie terminy używane były w przeszłości i jakie stosowane są obecnie do określania zaburzeń uczenia się pisania i czytania przejawianych przez uczniów w normie intelektualnej?

Nie ma pełnej zgodności w zakresie nazywania tych specyficznych zaburzeń. Z jednej strony w praktyce i literaturze stosuje się określone terminy, jak: dysleksja rozwojowa lub legastenia (w krajach niemieckojęzycznych), z drugiej strony w międzynarodowych klasyfikacjach medycznych występują terminy...