Przeszli

Czytaj Dalej

Czasy teraźniejsze,przeszłe i przyszłe

PRESENT SIMPLE Budowa Zdania twierdzące I/You/We/They + V1 (I like music.) He/She/It + V1 + s (He likes music.) Przeczenia I/You/We/They + don't + V1 (I don't like music.) He/She/It + doesn't + V1 (She doesn't like music.) Pytania Do/don't + I/you/we/they/ + V1 (Do you like music?) Does/doesn?t + he/she/it + V1 (Does she like music?) Krótkie odpowiedzi Yes, I/you/we/they do. No, I/you/we/they don't. Yes, he/she/it does. No, he/she/it ...

„Ja” przyszłe, przeszłe, teraźniejsze

 

Obraz własnej osoby:

Ja przyszłe (11-12 r. ż.) ja teraźniejsze (7-8 r.ż.) ja przeszłe (9-10 r.ż.)

Jako pierwsze powstaje „ja” teraźniejsze, później „ja” przeszłe, na końcu „ja” przyszłe. Człowiek jest więźniem przeszłości, to co działo się kiedyś może mieć whhhpływ na...

List do koleżanki informujący że moja siostra przeszła na wegetarianizm

W ostatnim liście twoja koleżanka pytala co słychać u Ciebie i u twojej siostry. Odpowiadając powiedz, że siostra przeszła na wegetarianizm. Napisz: - co skłoniło ją do tej decyzji i kiedy to miało miejsce - jak wygląda dieta - jak zareagowali rodzice - jakie są twoje przewidywania odnośnie jej wytrzymałości XXXX den 20. 2006 Hallo Anna, Danke fur deinen letzten Brief. Ich freue mich sehr, dass alles bei dir OK ist. Bei uns auch sehr gut ist. Ich habe fur dich ...

Czasy gramatyczne przeszłe i teraźniejsze

Tenses (czasy gramatyczne)

Tenses for speaking about present time:

1. Present Simple

-czas ten określa czynności i zdarzenia rutynowe, odbywające się regularnie, stałe, a także stany:

She lives in London. (Mieszka w Londynie)

They often go to the theatre. (Często chodzą do teatru)

She looks...

Czas przeszły czasowników

Czasownik Partizip II

Backen(piec) gebacken

Beginnen(rozpoczynać) begonnen

Bieten(oferować) geboten

Bitten(prosić) gebeten

Bleiben(pozostać) s. geblieben

Brechen(łamać) gebrochen

Bringen(Przynosić) gebracht

Denken(myśleć) gedacht

Dürfen(móc) gedurft

Essen(jeść) gegessen...