Przesyłka

Czytaj Dalej

Polski rynek przesyłek pocztowych w zastrzeżonym obszarze do 50 gram

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Lanego we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze II rok studiów stacjonarnych ekonomii Mikroekonomia Bartłomiej Derski RAPORT POLSKI RYNEK PRZESYŁEK POCZTOWYCH W ZASTRZEŻONYM OBSZARZE DO 50 GRAM Praca napisana pod kierunkiem Dr Magdaleny Rękas Wrocław 2007 Spis treści WSTĘP 2 Definicja 2 Wprowadzenie 2 CHARAKTERYSTYKA RYNKU 3 Ogólna charakterystyka rynku europejskiego 3 Ogólna charakterystyka rynku ...

Na czym polega sortowanie automatyczne przesyłek pocztowych?

Końcowym etapem procesu sortowania jest sorto­wanie automatyczne, którego dokonuje automa­tyczna maszyna sortująca (AMS). Wstępnie posor­towane listy z jednego obszaru są ładowane do automatycznej maszyny sortującej. Czytnik ultrafioletowy odczytuje kody kropkowe i rozdziela przesyłki na poszczególne...