Przestrogi dla Polski

Czytaj Dalej

Stanisław Staszic - Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego..., Przestrogi dla Polski...

, do dzisiejszego stanu Rzeczypospolitej Polskiej przystosowane (1787) oraz Przestrogi dla Polski z teraźniejszych politycznych Europy związków i z praw natury wypadające (1790).

PRZESTROGI DLA POLSKI z teraźniejszych politycznych Europy związków i z praw natury wypadające

PRZESTROGI DLA POLSKI z teraźniejszych politycznych Europy związków i z praw natury wypadające, traktat publicyst.

STANISŁAW STASZICA - „Przestrogi dla Polski”

Utwór ten miał uzmysłowić szlachcie konieczność uchwalenia konstytucji. Staszic informuje czym dla niego jest naród. Dla niego naród to nie tylko szlachta, ale zbiorowość mieszkająca na danym terenie. Staszic zwracając się do szlachty stawia jej następujące zarzuty:

−  brak poszanowania prawa

− ...

Projekt reform dla Polski przedstawiony w renesansowej publicystyce (Modrzewski, Skarga).

Piotr Skarga, jezuita, nadworny kaznodzieja Zygmunta III Wazy, był pisarzem, krasomówcą, ideologiem polskiej kontrreformacji i wybitnym przedstawicielem XVI-wiecznej publicystyki.

Jakie znaczenie militarne i polityczne miała bitwa Wiedeńska w 1683roku dla Polski i Europy

 

Wojska Rzeczpospolitej na czele z hetmanem Janem III ruszyli na odsiecz Wiednia obleganego przez armię wielkiego wezyra Kara Mustafy. We wrześniu 1683 roku połączone wojska państw chrześcijańskich pokonały Turków co umożliwiło Hacburgom dalszą wojnę i odebranie Turcji Węgier i Siedmiogrodu. Jan III...

BITWA WARSZAWSKA - Wojna 1920 r. polsko - bolszewicka i jej znaczenie dla POLSKI i EUROPY

Taką a nie inną postawę Anglii należało by upatrywać w postawie premiera Lloyda Georga który w tamtych okolicznościach politycznych blokował Winstona Churchilla który dostrzegał widoczne gołym okiem zagrożenie dla Europy i chciał wspomóc siły polskie eskadrami RAF-u stacjonującymi w Kolonii.

Szanse i zagrożenia dla Polski po przystąpieniu do UE

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia Zakończenie Bibliografia Wstęp Kraje Europy Środkowo – Wschodniej, stają przed dziejową szansą przystąpienia do Unii Europejskiej na zasadzie pełnoprawnego członkostwa.

Waluta euro, korzyści i zalety dla Polski

Po drugie, Polska opuści "szarą sferę" bezpieczeństwa gospodarczego, przesuwając się ostatecznie z grupy wschodzących rynków do grupy stabilnych, rozwiniętych gospodarek. „Strategia Polski na lata 2004-2015”, URL z 01.

Skutki przyjęcia polski do unii europejskiej dla polskiego rynku pracy

Jednak skutek nowej fali emigracji dla gospodarki jest jednoznaczny – stwierdzenie, że Polska to kraj taniej i dobrze wykwalifikowanej siły roboczej odchodzi powoli w przeszłość. Źródła: - Polska w Unii Europejskiej.

Patriotyzm- ''Nie pytaj co Polska możemy zrobić dla ciebie, lecz co ty możesz zrobić dla Polski"- John F. Keennedy

Tam nas zawodnicy nie wstydzili się tego, że są z Polski, chcieli ją godnie reprezentować, wyciskali z siebie siódme poty, aby zdobyć medal. Polska ma się czym pochwalić Europie i Światu. A ,więc nie wstydźmy się Polski i z dumą przyjacielu powiedz: „Jestem Polakiem”.

Skutki przyjęcia Polski do UE dla polskiego rynku pracy

Jednak skutek nowej fali emigracji dla gospodarki jest jednoznaczny – stwierdzenie, że Polska to kraj taniej i dobrze wykwalifikowanej siły roboczej odchodzi powoli w przeszłość. Źródła: Polska w Unii Europejskiej.

Aktywność ruchowa i jej znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu

 

Szkielet człowieka dzieli się na:szkielet osiowy (czaszka,kręgosłup,żebra,mostek),szkielet kończyn.W kości długiej można wyodrębnić:trzon,dwie nasady (gorną,dolną).Okostna-włóknista błona ochraniająca kość od zewnątrz-jest silnie unaczyniona(odżywia kość)&unerwiona.Znajdują się w niej...

Transport w Polsce

Położenie geograficzne Polski w Europie Środkowej, dogodny układ krain geograficznych sprawiają, że Polska ma znaczące położenie komunikacyjne w Europie. Obszar Polski pn.

Charakterystyka narodu polskiego w Dziadach cz. III

Plugawa, zimna i twarda skorupa to polska arystokracja, kosmopolityczna, obojętna na losy narodu, pogodzona z niewolą i władzą cara, natomiast wewnętrzna, gorąca lawa to patriotyczna, nienawidząca carskiego zaborcy młodzież polska.

Jak można przeciwstawić się problemom społeczeństwa polskiego?

„ Jak można przeciwstawić się problemom społeczeństwa polskiego? ”   Polska jest krajem, w którym możemy zaobserwować wiele problemów społecznych.

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

Średniowiecze, więc, mówiąc najogólniej, dało nam Biblię wraz z chrześcijańskim systemem wartości, jego twórcy przeszczepili na grunt polski sztukę romańską i gotycką, której zabytki podziwiamy do dziś, zapoczątkowali polskie piśmiennictwo, najpierw w języku łacińskim, a potem i w polskim.

Triumf wolnej myśli w epoce polskiego oświecenia

Odrębność polskiego oświecenia związana z odmiennością warunków polityczno-społecznych a) w Polsce nie jest to ideologia mieszczaństwa, a program postępowej szlachty, należy też pamiętać, że większość pisarzy i publicystów to księża; b) celem działaczy oświecenia nie jest obalenie ustroju feudalnego i monarchii a ich umocnienie; c) nie chodzi o wprowadzenie demokracji parlamentarnej, a zreformowanie parlamentaryzmu polskiego i rozszerzenie go ...

„Nie dosc nauczyc, trzeba bys sie bawil". Jak tworcy literatury polskiego oświecenia realizowali tę zasadę?

Pisarze polskiego oświecenia dobrowolnie podporządkowują swe zdolności obowiązkom wobec ojczyzny i oddają pióra w służbę obozu reform, by uczyć, przekonywać, agitować.

Idea ojczyzny jako najwyższego dobra (na podstawie wybranych utworów literatury polskiej)

Tuwim Modlitwa z Kwiatów polskich - poeta nawiązuje do wzorów romantycznych - znowu trzeba się modlić o wolną Polskę, o „chleb z polskiego pola" i o „trumny z polskiej sosny".

Wieś Jako temat literacki w twórczości pisarzy Młodej Polski i dwudziestolecia miedzywojennego.

WNIOSKI: W epoce Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego zweryfikowano tradycyjne ujęcie tematu wsi w literaturze polskiej. Ważnym zjawiskiem w literaturze Młodej Polski było pojawienie się pisarzy blisko z wsią związanych, a więc lepiej rozumiejących chłopów.