Przesła

Przesła

Czytaj Dalej

Mosty wykonywane etapami - sporządzanie koron filarowych a następnie przęseł

Jedną z tradycyjnych metod wykonywania mostów jednolicie metalowych jest procedura kliniczno-laboratoryjna polegającą w pierwszym etapie na sporządzeniu koron filarowych, a następnie przęsła mostu, które może być łączone z koronami sposobem lutowania, spawania lub metodą tzw...

PRZĘSŁO

PRZĘSŁO — część poziomego elementu konstrukcyjnegozawarta między dwiema podporami,np. odcinek stropu między dwoma żebrami,odcinek belki między dwoma podciągami lubsłupami, odcinek mostu między dwoma filarami!!*« iednoprzęsłowa ma dwie podpory,belka dwuprzęsłowa ma ich trzy, a belka...

Przęsło

1) we wnętrzu budowli przestrzeńmiędzy parą podpór dźwigających odrębną konstrukcyjnieczęść sklepienia;

2) wyodrębniona rytmiczniepowtarzanymi elementami podziału pionowegoczęść płaszczyzny elewacji (p. ścienne);

3) p. sklepienne —> sklepienie.

Kształtowanie powierzchni okluzyjnej przęseł mostów

Warunkiem spełnienia przez mosty koniecznych wymogów klinicznych, w tym pełnosprawnej funkcji żucia, jest uwzględnienie - na etapie wykonawstwa - indywidualnych cech okluzji układu zębowego pacjenta. Temat ten był już wstępnie omawiany w części ogólnej podręcznika. Protezy stałe o nieprawidłowo...