Przerost

Przerost

Czytaj Dalej

Wrodzony przerost nadnerczy (WPN)

U obu płci nadmiar kortykotropiny, stwierdzany w tej jednostce chorobowej, może powodować przerost i zwiększoną częstość guzów nadnerczy.

Wrodzone przerosty kończyn

Najczęściej są to: wrodzone zaburzenia rozwojowe na­czyń, przetoki tętniczo-żylne, przerosty odcinkowe na tle nerwiakowłókniako-watości (neuroiibiomatosis), postacie częściowego gigantyzmu (w zespole Stur-ge-Webera), wrodzone przerosty kończyn (w zespole Klippel-Trenaunay).

Wrodzony przerost nadnerczy

Ciągła stymulacja ACTH powoduje czynnościowy przerost kory nadnerczy i zwiększone wydzielanie androgenów nadnerczowych (głównie androstendionu) i prekursorów kortyzolu.

Przerost palców

Obraz radiologiczny, wykazujący przerost paliczków, a niekiedy również odpowiadającej im k.

Wrodzone przerosty ręki

Przerost palca (megadaktylia) powoduje dużą wadę kosmetyczną i funkcjonalną. Przerost tkanki tłuszczowej dotyczy tkanki podskórnej, jak również pęczków nerwowych, co przypomina obraz tłuszcza-ków śródnerwowych.

Kardiomiopatia przerostow

Przerost może być symetryczny łub niesymetryczny, dotyczący głównie przegrody międzykomorowej, co powoduje utrudnienie wyrzucania krwi podczas skurczu.

PRZEROST GRUCZOŁU KROKOWEGO

Przerost pojawia się u mężczyzn powyżej 50 r.

Pourodzeniowy przerost nadnerczy

Wrodzony przerost nadnerczy związany z niedoborem 11-hydroksylazy może nie dawać żadnych objawów klinicznych lub ujawnić się dopiero w okresie dojrzewania.

Leczenie wrodzonego przerostu nadnerczy

W leczeniu wrodzonego przerostu nadnerczy u dzieci stosuje się hydrokor-tyzon, uzupełniający niedobory kortyzolu i redukujący wzmożone wydzielanie ACTH, a tym samym hamuje nadmierne wydzielanie androgenów nadner-czowych.

Przerost migdałka gardłowego

W wyniku długotrwałego przerostu migdałka gardłowego i niedrożności nosa -zaburzenia ukształtowania twarzoezaszki i powstanie wad zgryzu.

Przerost migdałków podniebiennych

 Przerost migdalków podniebiennych powoduje przede wszystkim zaburzenia drożności dróg oddechowych w obrębie gardła środkowego.

Przerosty

Przewarstwienia skał odmiennych mineralogicznie, strukturalno-teksturalnie, w różnym stopniu spojone z calizną danej skały.