Przepona

Czytaj Dalej

Przepona

Z tego powodu przepona jest unerwiona przez nerw szyjny nerw przeponowy (n. Celsus nazywał przeponę przegrodą poprzeczną (septum transversum)\ dzisiaj nazwę tę stosuje się tylko do embrionalnego zawiązku, z którego powstaje część przednia przepony.

PRZEPONA

Mięśnie przepony promieniście się zbiegają i u szczytu przechodzą we włókna ścię-gniste, tworzące środek ścięgnisty przepony. Podczas wydechu następuje rozluźnienie mięśni przepony, kurczą się mięśnie brzucha i wraca ona do poprzedniego położenia.

Położenie przepony

Prawa kopuła przepony sięga po śmierci przeciętnie aż do wysokości czwartej chrząstki żebrowej, u młodych osób do trzeciej, u ludzi starszych wskutek mniejszej sprężystości klatki piersiowej, do piątej chrząstki żebrowej Po stronie lewej położenie przepony jest niższe o wysokość jednego międzyżebrża.

Miejsca zmniejszonego oporu przepony

Większość przepuklin przeponowych występuje po stronie lewej, ponieważ z prawa znajduje się wątroba, która tworzy dobre zamknięcie, nawet przy występowaniu ubytków w przeponie.

Przepona moczowo-płciowa

Wreszcie tylny brzeg przepony moczowo-płciowej wzmocniony jest włóknami, które tworzą tzw. Oprócz mięśni poprzecznie prążkowanych przepona moczowo-plciowa zawiera również liczne wiązki gładkich komórek mięśniowych, które pochodzą ze ściany przewodu moczowo-płciowego.

Stosunek wątroby do przepony

Blaszka przednia więzadła wieńcowego przerzucając się na przeponę ogranicza pole zrostu od przodu, jest to tzw.

Przepona miedniczna

Przepona miedniczną, jak już zaznaczono, niecałkowicie zamyka dno miednicy, w przedniej bowiem jej części między wolnymi brzegami dźwigacza odbytu, prawym i lewym, tzw. W przeciwieństwie do odbytnicy przewód ten z przeponą miednicy nic jest złączony włóknami mięśniowymi, opiera się tylko o nie.

Naczynia i węzły chłonne przepony

Poza tym istnieją połączenia między naczyniami chłonnymi wątroby a naczyniami przepony (głównie przez otrzewnowe więzadła wątrobowo-przeponowe) i tą drogą limfa wątroby dostaje się do węzłów mostkowych oraz śródpiersiowych  zarówno przednich, jak i tylnych.

Przepona

W przeponie występuje kilka otworów. Ponadto w przeponie znajdują się szczeliny, przez które przechodzą naczynia i nerwy z jamy brzusznej do klatki piersiowej lub odwrotnie.

Przepona moczowo-płciowa

Jest to płyta mięśniowo-włóknista mniej więcej kształtu trójkąta podstawą skierowanego do tyłu i ku dołowi, stępionym wierzchołkiem do przodu i ku górze; grubość jej wynosi około 1 cm i w przeciwieństwie do przepony miednicznej jest równa.

Rozwór aortowy przepony

Rozwór aortowy jest dostatecznie obszerny, otoczony włóknami ścięgnistymi, tak że skurcz przepony nie przeszkadza tętnieniu aorty.

Powięź dolna przepony miednicznej

Powięź dolna przepony miednicznej (fascia diaphragmatis pelvis inferior) jest to cienka blaszka powlekająca dolną powierzchnię dźwigacza odbytu.

Przepona

Przepona jest głównym mięśniem wdechowym.

PRZEPONA

PRZEPONA — przegroda mięśniowa oddzielającajamę piersiową od jamy brzusznej; bardzo■silny mięsień, przez który przechodzą z jamypiersiowej do brzusznej: przełyk, tętnica główna(aorta), żyia czcza tylna oraz inne ważne naczyniai nerwy.

Płetwy - przepony krtaniowe

Etiologia. Powstają w wyniku zaburzenia kanalizacji krtani w wieku płodowym. Towarzyszą im stridor i zaburzenia głosu; może wystąpić duszność.

Leczenie jest zależne od umiejscowienia, rozległości i grubości zmiany. Można stosować zwykłe nacięcie płetwy, nacięcie i założenie separatora, można...