PRZEOR

Przeorysza przełożona niektórych zakonów żeńskich; z łac.