Przenikanie

Czytaj Dalej

Przenikanie jonów

Głębokość przenikania wynosi z reguły mniej niż 1 mm. Pochłonięte jony przenikają następnie głębiej dzięki zjawisku włoso-watości i transportu aktywnego (przezbło-nowego).

Przenikanie informacji publicznej do sfery prywatnej w XX w.

głos opinii publicznej przenikał do życia prywatnego głównie za pośrednictwem gazet, które w znacznej mierze koncentrowały się najbliższym otoczeniu czytelnika – opowiadały o wydarzeniach lokalnych.

Przenikanie sfery prywatnej do informacji publicznej

Prasa kobieca oprócz porad, jak należy się myć, jak malować, jak urządzać wnętrza, oczarować własnego męża lub wychowywać dzieci, pełnić zaczyna rolę konfesjonału. Fala listów, która zalewa redakcje francuskich pism kobiecych po II wojnie światowej, takich jak „Elle”, świadczy o potrzebie...

Renesans w Polsce - Jakimi drogami przenikała kultura renesansu do Polski?

Wzorem do naśladowania były Włochy, gdzie udawali się już nie tylko duchowni, ale szlachta i bogaci mieszczanie. Odbycie podróży naukowej do kolebki humanizmu i odrodzenia było obowiązkowym etapem i punktem w zdobywaniu wykształcenia. W przeciwnym kierunku z Włoch do Polski na początku XVI w. przybywali...

CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - PRZENIKANIE BARBARZYŃCÓW W GRANICE CESARSTWA

 

Stan niepewności wywołany istniejącym w Cesarstwie fermentem powodował coraz większy brak rąk do pracy. Wiele prowincji, zwłaszcza położonych na pograniczu, znalazło się wobec tego w ciężkiej sytuacji, nie było bowiem komu uprawiać opuszczonej ziemi.

Ponieważ radykalne rozwiązanie tych...