WINZINGERODE Ferdinand Fiodorowicz (15 II 1770 - 17 VI 1818), gen. w służbie kilku państw

Ur. w Wirtembergii, służbę wojsk, rozpoczął w 1790 we Francji, wnet jednak emigrował i został ofic. armii Hesji, a potem Austrii. 1797 przyjęty do armii ros. w stopniu mjr., 1799 adiutant w.ks. Konstantego. 1802 mianowany gen. 1805 podczas odwrotu wojsk ros. spod Hollabrunn prowadził pozorowane...

Organizacja administracji republik. Polska w II połowie XVIII wieku

Na szczeblu centralnym brakowało przede wszystkim stałego kolegium rządowego, którego nie był w stanie powołać do życia ani pozbawiony realnej władzy elekcyjny król, ani szlachecki Sejm, formalnie decydujący o wszystkim, lecz praktycznie sparaliżowany od II połowy XVII w.

Reformy administracji po II wojnie światowej

Po II wojnie światowej miała miejsce następna fala reformy administracyjnej.

Powstanie krajów demokracji ludowej po II wojnie światowej

Polskie Stronnictwo Ludowe, dysponując w rządzie trzema stanowiskam II wicepremiera, a jednocześnie ministra rolnictwa i reform rolnych, oraz min strów: administracji publicznej i oświaty, było podstawową siłą legalnej opozyoj dążącej do zahamowania przemian w kierunku radzieckim.

Nerw wzrokowy (II)

Jego aksony zbiegaja się ku tarczy nerwu wzrokowego, gdzie przechodzą do czaszki drogą kanału wzrokowego. Włókna tworzą skrzyżowanie wzrokowe, potem przechodzi w jednoimienne pasma, kończące się w ciałach kolankowatym bocznym. Odpowiada za przekazywanie i przetwarzanie wrażeń wzrokowych.

Prowadzenie porodu w II okresie

Prowadzenie porodu w II okresie wymaga jeszcze baczniejszej uwagi ze strony prowadzącego poród, gdyż po odpłynięciu wód płodowych w następstwie częstszych skurczów płód jest bardziej narażony na niedotlenienie.

Przemysł spożywczy i jego rola w gospodarce żywnościowej

Przemysł spożywczy stanowi u nas jedną z blisko dwudziestu gałęzi przemysłowych. Zgodnie z dawną „klasyfikacją przemysłu spożywczego” Głównego Urzędu Statystycznego (obowiązującą od 1971 r. do końca 1990 r.) dzielił się on na następujące branże:

1)    przemysł chłodniczy    10) przemysł...

Okres wydalania (II okres porodu)

Nam wydaje się opanowanie techniki parcia jako zupełnie wystarczające, ponieważ w okresie wydalania (II okres porodu) wtedy, kiedy uczucie parcia występuje niezależnie od woli rodzącej, będzie mogła być w sposób należyty wykorzystana.

Zespół polimetaboliczny I cukrzyca typu II

zespól polimetaboliczny (zespól X), którego objawami, poza otyłością brzuszną, hiperlipidemią i nadciśnieniem tętniczym, są zaburzenia gospodarki węglowodanowej mogące z czasem doprowadzić da rozwoju cukrzycy typu II. Dlatego głównym zaleceniem w leczeniu cukrzycy typu II jesl redukcja masy ciała.

Niemowlę w II kwartale życia

Dziecko 4-miesięczne leży już stabilnie na plecach, zaczyna chwytać celowo. Chwyt jest izolowany, łokciowy bez towarzyszącego ruchu całego ciała i bez współtowarzyszących odruchów (chwytny rąk zanika i pojawia się otwarcie dłoni). Dziecko „chwyta wzrokiem", gdy fiksuje wzrok. Odbywa się także...

Denver II

Test Denver II zawiera 125 próbwłączonych do formularza w czterech sekcjach:Osobniczo-społecznej, Motoryki Precyzyjneji Adaptacyjnej, Językowej i Motoryki Dużej. Test Denver II wykorzystujew zasadzie tylko obserwację dziecka przez testującego.