Kto ty jesteś człowieku - zbrodniarz czy bohater". Rozważania o złożoności natury ludzkiej na podstawie literatury i własnych przemyśleń

Wszystkim młodym ludziom wydaje się, że są już bardzo doświadczeni życiowo, że nie należy ich nigdy pouczać, "gdyż sami wiedzą, jak mają postępować i czym kierować się przy podejmowaniu różnorodnych decyzji". Również i ja byłam przekonana, że zdobyłam już na ten temat dużo wiadomości. Ileż...

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym

Energetyka: dział nauki i techniki zajmujący się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem oraz użytkowaniem różnych form i nośników energii; użyteczne formy energii uzyskuje się w wyniku przetwarzania energii pierwotnych, głownie chemicznej paliw pierwotnych, jądrowych, wód, wnętrza Ziemi, przepływu...

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Węgiel

Około 35% energii na świecie pochodzi z węgla. W przeszłości był on pierwszym paliwem wykorzystywanym na szeroką skalę. Złoża węgla powstały w większości w okresie karbonu, czyli pomiędzy 286 a 360 milionami lat temu. Pochodzą one z rozkładu gigantycznych paproci rosnących na bagnistym podłożu w...

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Gaz ziemny

Z gazu ziemnego uzyskuje się około 20% wytwarzanej na Świecie energii. Można go znaleźć przeważnie w sąsiedztwie ropy naftowej. Oba te cenne dla współczesnego człowieka surowce powstały w tym samym czasie, w podobnych warunkach. Gaz ziemny składa się głównie z substancji gazowej - metanu...

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Drewno jako opał

Około 14% produkowanej obecnie na świecie energii pochodzi z drewna opałowego, które jest podstawowym paliwem dla około 2 miliardów ludzi zamieszkujących kraje Trzeciego Świata. Konieczność pozyskiwania tak dużej jego ilości stała się przyczyną wycięcia całych połaci lasów. Wprawdzie, w odróżnieniu...

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Paliwa jądrowe

Tylko 4% wytwarzanej obecnie na świecie energii pochodzi z innych paliw niż drewno i paliwa kopalne. Najważniejszą rolę wśród tych niekonwencjonalnych źródeł energii odgrywają paliwa jądrowe.

Ciepło w reaktorze atomowym uzyskuje się poprzez rozszczepienie jądra atomu radioaktywnego pierwiastka -...

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Nowe paliwo

Malejące zasoby paliw konwencjonalnych skłoniły naukowców w wielu krajach do poszukiwania nowych źródeł energii. Ostatnio zwrócono uwagę na możliwość uzyskania energii ze spalanych śmieci. W samej tylko Wielkiej Brytanii co roku wyrzuca się około 70 milionów ton śmieci, pochodzących a gospodarstw...

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Ogniwa paliwowe

Najnowszym sposobem uzyskiwania energii elektrycznej są ogniwa paliwowe. Umożliwiają one przemianę energii chemicznej zawartej w wodorze i tlenie w energię elektryczną. Pierwsza elektrownia, w której wykorzystuje się ogniwa paliwowe, powstała w Nowym Jorku.

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Oszczędzanie paliw

Paliwa kopalne należą do zasobów nieodnawialnych, trzeba więc gospodarować nimi w sposób racjonalny. Każdego roku inżynierowie konstruują nowe, znacznie lżejsze i oszczędniejsze silniki spalinowe. Odpowiednia izolacja ścian i okien domów sprawia, że do ich ogrzania potrzeba mniej energii. Energię można...

Jak oleje roślinne wykorzystuje się w przemyśle?

Oleje roślinne wykorzystuje się do produkcji wielu artykułów przemysłowych. Na przykład oleje: lnia­ny, tungowy, rzepakowy czy sojowy są składnika­mi wielu farb, emalii i lakierów. Po rozprowadzeniu na powierzchni bardzo szybko utleniają się, tworząc twardą i odporną na wodę warstwę...

Pieniądz w życiu człowieka- przemyślenia

Paraca oceniona na 4+ przez pania prof, brak literatury a ogólnie z netu i własne przemyslenia Pieniądze to przysłowiowy temat rzeka, o który ocieramy się każdego dnia. Jest to zagadnienie fascynujące a zarazem bardzo trudne, gdyż określenie relacji człowiek- pieniądz zmusza nas do konfrontacji z tym co napawa nas lękiem przed utratą bezpieczeństwa. Pieniądz jest kolorowym kawałkiem papieru, któremu ludzie nadali wartość, a dla każdego z nas jest ona nieco inna.

Gleby Przemyśla i jego okolic

Dominującą dziedziną gospodarki powiatu przemyskiego jest rolnictwo. Użytki rolne stanowią 52,6% ogólnej powierzchni powiatu. W większości gmin występują dobre gleby. Najlepsze warunki agrotechniczne obejmujące zarówno gleby, jak i równinne ukształtowanie terenu, występują w gminach Medyka, Stubno, Żurawica i Orły. Gminy te specjalizują się w produkcji zbóż oraz roślin bardziej wymagających zwłaszcza pszenicy, buraków cukrowych, a także rzepaku. Dzięki korzystnym ...

Wzgórze Zamkowe - Przemyśl

Zamek zbudowany w XIV w. przez Kazi­mierza Wielkiego, potem przekształcany, niszczony, odbudowywany. Restaurowany w 1993. Ma kształt czworoboku z dwiema okrągłymi basztami na narożach skrzydła wschodniego (renesansowe attyki). Od pn. wieża bramna. W skrzydle wsch. sala teatralna „Fredreum". Baszta pn.-wsch...

Góra Przemyśla

Popularnie zwana Góra Przemysława i Gó­rą Zamkową, położona jest w zach. części Starego Miasta, przy krawędzi skarpy doliny Warty. W XIII w. na wzgórzu dominującym nad rynkiem i większością ówczesnego miasta, książę Przemysł I rozpoczął budowę swojej rezydencji - zamku. Dzieło kon­tynuował...