Przemyśl

Przemyśl

Czytaj Dalej

Liczba zatrudnionych w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w Polsce

Praca zaliczeniowa ze statystyki Liczba zatrudnionych w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w Polsce w miesiącach luty – grudzień 2010r. Liczba zatrudnionych w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w Polsce ( w oparciu o definicję przedsiębiorstwa wprowadzoną w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 696/93 z dnia 15 marca 1993r. w sprawie jednostek statystycznych do celów obserwacji i analizy systemu produkcyjnego we Wspólnocie) w miesiącach ...

Opakowania w przemyśle spożywczym

Charakterystyka opakowań Pakowanie żywności (napełnianie, zamykanie, porcjowanie, formowanie, owijanie) jest zwykle końcowym etapem procesu technologicznego. Pakowanie żywności ma na celu najczęściej zabezpieczenie żywności przed działaniem czynników biologicznych, chemicznych, mechanicznych, ułatwia jej transport i dystrybucję. Krótko mówiąc : Opakowanie to wyrób, który stanowi zewnętrzną warstwę określonego towaru mającego chronić go, ułatwiać ...

Moje przemyślenia i refleksje po przeczytaniu książki Alasdaira MacIntyre „Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku”

Książka pt. „Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku” autorstwa Alasdaira MacIntyre, jest lekturą napisaną w latach 1964-1965 a wydaną w roku 1966 a więc stosunkowo dawno, patrząc z punktu widzenia dzisiejszego dnia. Wydanie polskie ukazało się nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN w roku 1995 a autorem przekładu jest Adam Chmielewski. Dodał on również do książki swój komentarz, wprowadzenie a także postarał się o komentarz ze ...

Jakie jest zastosowanie zdalnego sterowania w przemyśle?

Zdalne sterowanie drogą radiową jest również powszechnie wykorzystywane do celów komer­cyjnych, na przykład w przemyśle. Zdalnie stero­wane samolociki są używane do kontrolowania wież chłodniczych elektrowni. Zamontowane na maszynach czujniki mierzą temperaturę i wilgot­ność, a kamery przekazują...

Drożdże w przemyśle spożywczym

Drożdże wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu spożywczego: piekarniczym (ciasta i zakwasy chlebowe), piwowarskim, winiarskim i gorzelniczym do produkcji piwa, wina i spirytusu oraz w mleczarstwie do produkcji kefirów. Stosuje się je również w przemyśle mięsnym, w celu neutralizacji kwasu mlekowego, dzięki czemu polepsza się smak produktów. Drożdże piekarskie w procesie fermentacji wytwarzają m.in. CO2, który spulchnia rosnące ciasto. Ilość wytwarzanego CO2 ...

Klasyfikacja materiałów stosowanych w przemyśle spożywczym

W przemyśle spożywczym stosowane są: * metale i ich stopy * tworzywa sztuczne * drewno * szkło * materiały ceramiczne METALE I ICH STOPY: Właściwości metali i ich stopów: * dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne * podatność na obróbkę mechaniczną i odkształcenia plastyczne * zdolność do tworzenia odlewów * dobre właściwości mechaniczne tzn. odpornośc na działanie sił zewnętrznych. Ze względu na sposób oddziaływania sił wyróżniamy wytrzymałość na ...

Maszyny i urządzenia rozdrabniające w przemyśle mięsnym

Maszyny rozdrabniające stosowane są między innymi do rozdzielania tuszy na części, dzielenia mięsa i produktów na kawałki i rozdrabniania mięsa. W procesie rozdrabniania zmniejszają się ich wymiary liniowe rozdrobnionych elementów, natomiast wzrasta ich powierzchnia zewnętrzna. Ze wzglądu na własności mechaniczne rozdrobnione produkty można podzielić na kruche, np. kości i plastyczne np. mięso. Produkty mięsne można rozdrabniać różnymi sposobami, po przez ...

Przemyśl

Miasto nad Sanem, w Bramie Przemyskiej, na drogowej i kolejowej trasie Kraków - Lwów. 69 tys. mieszkańców. Miejsce o szczególnym położeniu: na granicy gór i nizin, nad spławną rzeką, w pobliżu słonych źródeł. Liczne ślady osa­dnictwa już z epoki brązu s^EGiAy1 (1800-700 p.n.e.). Cmen­tarzysko Madziarów...

„Byc człowiekiem – to być odpowiedzialnym”. Ustosunkuj się do podanej tezy, wykorzystując znane utwory literackie i własne przemyślenia. 

„Byc człowiekiem – to być odpowiedzialnym”. Ustosunkuj się do podanej tezy, wykorzystując znane utwory literackie i własne przemyślenia. 

Aby w sposób krytyczny móc ustosunkować się do tezy: „Być człowiekiem – to być odpowiedzialnym”, należy najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, cóż owo...

„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą słowa poety? Rozważania na podstawie własnych przemyśleń i literatury.  

„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą słowa poety? Rozważania na podstawie własnych przemyśleń i literatury.

 

Jedną z zalet poezji jest – w moim odczuciu – możliwość jej różnorakiej interpretacji. Każdy człowiek, ze względu na swe...

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Ropa naftowa

Około 40% wytwarzanej na świecie energii pochodzi z ropy naftowej. To cenne paliwo powstało wiele milionów lat temu w wyniku rozkładu planktonu, czyli drobnych morskich organizmów roślinnych i zwierzęcych. Zarówno ropa naftowa jak i gaz ziemny to mieszaniny różnych węglowodorów oraz innych substancji...

Rekombinowanie DNA w przemyśle

Bardziej prozaicznym zastosowaniem inżynierii białek może być ulepszanie enzymów stosowanych przy produkcji detergentów np. subtylizyny. Nowy jej wariant to tzw. cząsteczka drugiej generacji , która nie jest dezaktywowana przez wybielacze. Podjęte są także prace nad cząsteczką trzeciej generacji , która...

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Zmiany w przemyśle - industrializacja

Jednak największe zmiany dokonały się w przemyśle. Stawał się on bowiem najważniejszą dziedziną gospodarki. Postępowała industrializacja, czyli rozwój gospodarczy państw w kierunku przemysłowym.

Gospodarcza mapa świata w 1914 roku ukazywała, że najbardziej uprzemysłowionymi obszarami była...

Włókna syntetyczne w przemyśle

W ostatnich latach w przemyśle włókienniczym zaszło wiele zmian. Najważniejszym motorem tych zmian było wprowadzenie włókien syntetycznych. Pierwsze włókna syntetyczne powstały już pod koniec XIX wieku, ale znaczenie przemysłowe zyskały dopiero w latach 20. i 30. Do największych producentów...

Zmiany, narastanie elementów kapitalizmu w przemyśle europejskim

Zorganizowanie rzemiosła miejskiego do końca XV w.. Rzemiosło zorganizowane było w cechy. Charakteryzowało się tym, że cechy miały monopol na produkcję, zbyt towarów, na naukę zawodu. Były to organizacje o charakterze przymusowym. Rewolucja cen w XVI, XVII w. spowodowała, że ceny art. żywnościowych w Europie zach. Rosły znacznie szybciej aniżeli ceny wyrobów przemysłowych, rzemieślniczych. Musiało to uderzyć w rzemiosło. Rzemiosło próbowało wetować sobie to ...

„Być człowiekiem – to być odpowiedzialnym”. Ustosunkuj się do podanej tezy, wykorzystując znane utwory literackie i własne przemyślenia.

Aby w sposób krytyczny móc ustosunkować się do tezy: „Być człowiekiem – to być odpowiedzialnym”, należy najpierw od powiedzieć sobie na pytanie, cóż owo człowieczeństwo oznacza. Znaczenie słowa „człowiek” rozpatrywać można w dwóch płaszczyznach: biologicznej i filozoficzno–teologicznej. Z...

„Człowiek nie może żyć bez miłości” – rozwiń myśl Jana Pawła II na podstawie literatury i własnych przemyśleń.

 Cóż to jest miłość? Definicji może być wiele i każdy to uczucie rozumie inaczej. Jest to coś więcej niż szacunek, podziw czy namiętność, coś, co pozwala dzielić uczucia drugiej osoby – jej radość, smutek, rozkosz czy rozpacz. Potrzeba miłości tkwi głęboko w każdym z nas. Gdy jesteśmy...

„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą słowa poety? Rozważania na podstawie własnych przemyśleń i literatury.

 Jedną z zalet poezji jest – w moim odczuciu – możliwość jej różnorakiej interpretacji. Każdy człowiek, ze względu na swe osobiste skłonności, nosi w sobie własną wizję odbioru konkretnych słów poety, a ich odczuwanie uzależnione jest dodatkowo od nastroju, okoliczności, okresu życia...

„Być człowiekiem to być odpowiedzialnym”. Ustosunkuj się do podanej tezy, wykorzystując znane utwory literackie i własne przemyślenia

Aby w sposób krytyczny móc ustosunkować się do tezy: „Być człowiekiem to być odpowiedzialnym”, należy najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, cóż owo człowieczeństwo oznacza. Znaczenie słowa „człowiek” rozpatrywać można w dwóch płaszczyznach: biologicznej i filozoficznoteologicznej. Z biologicznego...

„Człowiek nie może żyć bez miłości” rozwiń myśl Jana Pawła II na podstawie literatury i własnych przemyśleń

Cóż to jest miłość? Definicji może być wiele i każdy to uczucie rozumie inaczej. Jest to coś więcej niż szacunek, podziw czy namiętność, coś, co pozwala dzielić uczucia drugiej osoby jej radość, smutek, rozkosz czy rozpacz. Potrzeba miłości tkwi głęboko w każdym z nas. Gdy jesteśmy kochani...