Przemieszczenie

Czytaj Dalej

Przemieszczenia pracowników

Przemieszczenia poziome nazywane są także transferem pracowników.

Przemieszczenie

przemieszczenie; dislocatio; termin używany do określenia przemieszcze­nia odłamów kostnych po złamaniu.

Przemieszczenie ciężaru

W wyniku tej pracy występuje zmęczenie, które za­leży od: odległości (drogi), którą prze­bywa ręka z ciężarem, oraz ciężaru i sposobu przemieszczenia.

OPADNIĘCIE I PRZEMIESZCZENIE SIE NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ

Dolegliwości ze strony narządów są typowe, w zależności od tego, jaki w danym czasie narząd uległ przemieszczeniu. Przy niedużego stopnia przemieszczeniu narządów leczenie za pomocą gimnastyki (intensywnych ćwiczeń siłowych) ma wszelkie szanse powo-.

Przemieszczenie nerki

Niekiedy spotyka się też przemieszczenie skrzyżowane, mianowicie nerka przemieszczona znajduje się po przeciwnej stronie ciała i zrasta się z nerką pra-| widłową.

Ćwiczenia lecznicze zapobiegające obniżaniu się i przemieszczeniu narządów jamy brzusznej

Przy niedużym stopniu przemieszczenia i obniżenia narządów, leczenie za pomocą gimnastyki ma wszelkie szanse powodzenia.

Dynamiczny tylny test przemieszczenia

Wykonanie: Badający zgina staw biodrowy i kolanowy u chorego leżącego na plecach do kąta około 90°. Staw kolanowy jest utrzymywany w pośredniej rotacji. Jedna ręka badającego leży na udzie stawiając opór, podczas gdy druga wolno prostuje staw kolanowy.

Interpretacja: Przy osiągnięciu ok. 20° zgięcia...