Przełyk

Przełyk

Czytaj Dalej

Przełyk

Stanowi część przewodu pokarmowego w postaci ruchomego kanału łączącego gardło z żołądkiem, którego główną czynnością jest perystaltyka umożliwiająca transport płynów i kęsów pokarmowych. Zaczyna się górnym zwieraczem przełyku (UOS, upper oesophageal sphincter), utworzonym przez mięsień...

Przełyk

Przełyk rozpoczyna się na wysokości 6 kręgu szyjnego (C6) od chrząstki pierścieniowatej i na wysokości 10-11 kręgu piersiowego (Th10_n) kończy się łącząc się z wpustem żołądka. Odległość od przednicłi zębów do wejścia do przełyku wynosi 15 cm (1 cieśń); do rozdwojenia tchawicy — 25 cm (2...

Część piersiowa przełyku

W klatce piersiowej przełyk ku dołowi coraz bardziej oddala się od kręgosłupa. Aorta piersiowa (która zaczyna się na wysokości 4 kręgu piersiowego) biegnie wpierw wzdłuż lewego brzegu przełyku, następnie zaś ku dołowi wciska się między przełyk i kręgosłup. Po przejściu przez przeponę...

pH - METRIA PRZEŁYKU

Prze/ nos wprowadza się pacjentowi elektrodę służącą do pomiaru stężenia jonów wodorowych (pH), której końcówka zostaje ustalona 5 cm powyżej zwieracza przełyku. Zmiany odczynu w przełyku są rejestrowane przez mały, przenośny rejestrator połączony z elektrodą. Zapis ten po skończonym badaniu...

Zapalenie przełyku

Zapalenie przełyku (oesophagitis) bywa częściej rozpoznawane dopiero od czasu wprowadzenia panendoskopu. Za pomocą fibroskopu, wprowadzanego często w przypadku podejrzenia innej choroby, zobaczyć można przekrwienie, nierówności i kruchość błony śluzowej, która łatwo broczy krwią przy dotknięciu...

CIAŁA OBCE W PRZEŁYKU

Ciała obce nie zawsze powodują całkowitą obturację przełyku, dlatego bywają w wielu przypadkach lekceważone przez wiele osób, co powoduje ich zaleganie. Dłużej zalegające ciało obce prowadzi zwykle do odleżyn w ścianie przełyku, ze wszystkimi konsekwencjami. Postępowanie powinno zmierzać do...

Zwężenie (stenosis) przełyku

Zwężenie (stenosis) przełyku, oprócz posta* ci-;«wrodzonych, występuje po oparzeniu i zapaleniu przełyku, w przypadkach nowotWojj rów przełyku lub usytuowanych w sąsiedztwie w wyniku ucisku dużych naczyń (tętniak), w przypadkach zapalnie zmienionego uchyłka itp. Głównym objawem jest utrudnione i bolesne...

Kurcz rozlany przełyku

Jest to termin wprowadzony w dobie naszej słabej orientacji w motoryce przełyku na oznaczenie stanów skurczo-' wych w całym przełyku w odróżnieniu od „kurczu wpustu”, któremu przypisywano istotną rolę w powstawaniu rozstrzeni przełyku. Gdy zrozumiano, że istotą achalazji nie jest domniemany skurcz wpustu...

Przebieg przełyku

Na swymi długim przebiegu ku dołowi przełyk odpowiada kręgosłupowi; nie znaczy to, żeby miał przylegać do niego i zachowywać ściśle jego kierunek. Zarówno w płaszczyźnie czołowej, jak przede wszystkim w płaszczyźnie strzałkowej wykazuje pewne wygięcia.

Patrząc od przodu dostrzegamy, że...

Czynność przełyku

Poza ruchami robaczkowymi mięśniówką podłużna przełyku, szczególnie gruba, ma jeszcze specjalne znaczenie: powoduje ona podłużne napięcie przełyku. Możemy się o tym przekonać odcinając przełyk od żołądka; przełyk cofnąłby się wtedy do klatki piersiowej, gdyby nie był przytrzymany. Ten...

Przełyk

Przełyk spełnia w przewodzie pokarmowym jedynie rolę transportowania pokarmów, z czym łączy się też większość jego stanów chorobowych. Do głównych objawów należy ból i zaburzenia połykania (dysphagia), a także pieczenie w przełyku i — rzadziej -4 wymioty. Należą tu zwłaszcza wymioty związane...

Wpływ wysiłku na zarzucanie treści żołądkowe] do przełyku

Wysiłek fizyczny, zwłaszcza zbliżony do maksymalnego, zwiększa częstość epizodów zarzucania (refluksu) żołądkowo-przełykowego. Potwierdzają to badania przeprowadzone u osób zdrowych w spoczynku oraz w czasie intensywnego wysiłku; szczególne nasilenie zarzucania obserwowano u ciężarowców i biegaczy...

Umocowanie przełyku

Przełyk umocowany jest w swym położeniu: 1) u góry przez połącze-nie z gardłem i przez połączenie warstwy podłużnej błony mięśniowej przełyku z powierzchnią tylną chrząstki pierścieniowatej; z tego powodu przy unoszeniu krtani, np. w czasie łykania, przełyk pociągany jest ku górze i...

Budowa drobnowidowa przełyku

Charakter mięśniówki pod względem histologicznym jest różny; w górnej ćwierci przełyku jest to wyłącznie mięśniówka poprzecznie prążkowana szkieletowa, tak samo jak w gardle, w drugiej ćwiartce (powyżej rozdwojenia tchawicy) mięśniówka poprzecznie prążkowana stopniowo zostaje zastąpiona...

Żylaki przełyku

Żylaki (varices) przełyku mogą mieć charakter wrodzony, co zdarza się bardzo rzadko, lub nabyty. Żylaki przełyku nabyte spowodowane są nadciśnieniem wrotnym z powodu marskości wątroby, zakrzepicy żyły wrotnej lub zakrzepicy żył wątrobowych. Żylaki per se objawów ani dolegliwości nie sprawiają...

Ciała obce w przełyku

Ciała obce dostają się do przełyku zazwyczaj przypadkowo - w czasie zabawy zostają odruchowo połknięte. Są to najczęściej monety, guziki, części zabawek. Drugi typ ciał obcych stanowią ciała obce pokarmowe łub te, które dostają się do przełyku razem z pokarmem (kości, ości, duże...

Światło i zwężenia w przełyku

W czasie spoczynku światło jest różne w różnych częściach przełyku. W części szyjnej i brzusznej ściana przednia i tylna przylegają do siebie; w części piersiowej w związku z tzw. ciśnieniem ujemnym w jamie opłucnej i napięciem płucnym występuje taśmowate światło zawierające powietrze;...

Jaka jest rola przełyku w procesie trawienia?

Przełyk jest umięśnioną rurą, która na każdym z końców ma specjalne pierścienie mięśniowe (mięśnie okrężne), tzw. zwieracze. Górny zwieracz rozkurcza się, gdy kęs pokarmu jest przepychany przez gardło, po tym kęsie kurczy się, a ruchy perystaltyczne mięśni przepychają pokarm przez przełyk...

Rak przełyku

Rak (carcinoma) przełyku występuje w naszej strefie nieco częściej u mężczyzn niż u kobiet, zwykle po pięćdziesiątym roku życia. Za czynniki sprzyjające uważa się nadmierną konsumpcję alkoholu, tytoniu i bar4 dzo gorących potraw, zapalenie przełyku spowodowane odpływem i zespół...

Oparzenie (combustio) przełyku

Oparzenie (combustio) przełyku zdarza się w wyniku omyłki lub w wyniku podejmowania prób samobójczych. W grę wchodzą silne kwasy ścinające białko i nekrotyzujące tkankę lub silne zasady powodujące martwi* cę rozpływną błony śluzowej. Te ostatnie występują często w składzie różnych środków...