Przełożony

Czytaj Dalej

Ewolucja roli przełożonego w teoriach organizacji i zarządzania

W tayloryźmie najważniejsze elementy roli przełożonego to są: drobiazgowy nadzór i kontrola wykonawstwa. Do podstawowych obowiązków kierownika należało:

- trafne określenie najlepszego sposobu wykonania pracy,

- znalezienie najodpowiedniejszego człowieka do każdego zadania,

- zrozumiałe przekazanie...

Funkcje przełożonych przy wytyczaniu ścieżek karier

 

Rola bezpośredniego przełożonego polega na pełnieniu sześciu podstawowych funkcji wobec podwładnych: funkcja INFORMATORA - przełożony prowadzi formalne i nieformalne rozmowy z pracownikami, których efektem jest dobre poinformowanie pracownika oraz zrozumienie ze strony przełożonego punktu widzenia...

Jakie są funkcje bezpośredniego przełożonego?

 

Funkcje bezpośredniego przełożonego:

Informatora – przełożony dostarcza podstawowych informacji niezbędnych do wykonania zadania;

Konsultanta – pomaga pracownikowi nie tylko w wykonaniu bieżących zadań ale także w określeniu i ocenie wariantów jego kariery;

Oceniającego – ocenia...

PAMIĘTNIK PANICZA, z francusko-polskiego oryginału na polsko-francuskie przełożony z niektórymi dodatkami, powieść J.I. Kraszewskiego

PAMIĘTNIK PANICZA, z francusko-polskiego oryginału na polsko-francuskie przełożony z niektórymi dodatkami, powieść J.I. Kraszewskiego, wyd., pod krypt. B... B..., we Lwowie 1875. Jeden z ostatnich utworów pisarza związanych z jego" walką publicyst. z galie, konserwatystami, jest satyrą na bezmyślność...

Zasada podporządkowania pracownika poleceniom przełożonego

Zasada ta, mimo ze nie zostala wyodrebniona w Kodeksie pracy, wymaga szczegolnego podkreslenia.

Zgodnie z art. 100 K.p. pracownik obowiazany jest stosowac sie do polecen przelozonego dotyczacych pracy, do wykonywania ktorej sie zobowiazal.

Obowiazki pracownikow w sposob ogolny okreslaja przepisy Kodeksu pracy i...