Przełom

Przełom

Czytaj Dalej

Przełomy rzeczne

Przełom rzeczny jest to miejsce gdzie rzeka wcina się w skałę tworząc dolinę o wąskim dnie i stromych, często wręcz urwistych brzegach. Przełomy tworzą się w miejscach gdzie rzeka przedziera się przez pasmo górskie lub jakąś wzniosłość terenu.

Ze względu na rodzaj podłoża na jakim tworzy się...

Chata bronowicka symbolem Polski przełomu wieków - “Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Chata bronowicka symbolem Polski przełomu wieków - “Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

 

“Wesele” Stanisława Wyspiańskiego zostało napisane w oparciu o autentyczne wydarzenie -głośne wesele poety Lucjana Rydla z córką gospodarza z Bronowic - Jadwigą Mikołajczykówną. Bronowicka chata stała się...

Nauka, kultura, sztuka na przełomie XIX i XX wieku

Podjęcie tak szerokiego tematu wymaga przejrzystości i czystości wypowiedzi. W związku z tym metodą, która postaram się zanalizować ten problem będzie metoda problemowo-płaszczyznowa.

Końcowe lata XIX wieku i początek wieku XX to okres głębokich przemian, obejmujący wszystkie dziedziny...

PRZEŁOM UZDRAWIAJĄCY

Pojęcie używane w -> MEDYCYNIE NATURALNEJ oznaczające kulminacyjny moment walki organizmu z chorobą, który przybiera najczęściej postaćostrego procesu zapalnego. Jest to niejako decydująca bitwa wydanachorobie po zgromadzeniu przez organizm odpowiednich sił i środków.Jednym z głównych objawów przełomu...

Chata bronowicka symbolem Polski przełomu wieków - “Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

“Wesele” Stanisława Wyspiańskiego zostało napisane w oparciu o autentyczne wydarzenie -głośne wesele poety Lucjana Rydla z córką gospodarza z Bronowic - Jadwigą Mikołajczykówną. Bronowicka chata stała się miejscem, w którym jednego wieczoru spotkała się krakowska inteligencja z niewykształconymi...

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Świat imperiów

Na przełomie XIX i XX wieku mapa polityczna świata przedstawiała dość zróżnicowany obraz. Praktycznie cała Afryka, bez Liberii i Etiopii, uległa podziałowi między państwa europejskie.

W okowach zależności kolonialnej znalazła się Azja, aczkolwiek proces jej podporządkowania krajom europejskim nie...

Różne koncepcje walki o niepodległość Polski na przełomie XIX i XX w. - POGLĄDY UGRUPOWAŃ POLITYCZNYCH NA KWESTIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE

Mimo załamania się w latach 1877-1878 nadziei na szybkie zmiany polityczne w Europie i mimo porozumienia między zaborca-mi z 1879 r., uważnego za najtrwalszy traktat międzynarodowy tej epoki, wśród części emigracji, zwłaszcza umiarkowanego nurtu ,,czerwonych" działaczy 1863 r., utrzymała się idea...

Przełom Dunajca

Przepływająca przez Pieniny rzeka tworzy w okolicach Sromowców i Szczawnicy niezwykle malowniczą, wąską do­linę o stromych, w większości za­lesionych zboczach, z których wy­rastają strzeliste wapienne turnie. Już w latach 30. XIX wieku organi­zowano spływy przełomem Dunaj­ca. „Widoki są tak...

Spływ Przełomem Pienińskim

To jedna z największych atrakcji turysty­cznych w Europie. Odbywa się on na trasie z Kątów (466 m n.p.m.) do Szczawnicy (430 m n.p.m.) -15 km lub do Krościenka (420 m n.p.m.) -18,5 km. Czas spływu ok. 3 godz. Tratwy zbudowane z 5 czółen (dawniej dłubanych z pnia) dł. 5,75 m szer. 45 cm, spiętych i...

Przełom tarczycowy

Przełom tarczycowy jest groźnym dla życia powikłaniem. Występuje on w przewlekłej, nie leczonej nadczynności tarczycy, u chorych w złym stanie ogólnym, zwykle po dołączeniu się urazu, dodatkowej infekcji lub wstrząsu emocjonalnego. Początkowo występują stany podgorączkowe, a następnie gorączka...

CO STANOWIŁO O SILE I POTĘDZE PAŃSTWA POLSKO - LITEWSKIEGO NA PRZEŁOMIE XVI I XVII w.

Po 200 latach zabiegów politycznych i militarnych, narodziło się wielonarodowościowe państwo: Rzeczpospolita Obojga Narodów. Pod względem obszaru (800 tys. km 2 wraz z Inflantami) ustępowała jedynie Rosji i Turcji. Mimo to uważam, że państwo to nie było silne i nie ma takich czynników, które stanowiłoby...

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Problemy demograficzne

Druga połowa XIX wieku stanowiło okres, w którym przemiany obejmowały wszystkie dziedziny życia i następowały w szybkim tempie. Świat zmieniał się równie szybko pod względem demograficznym. Tylko w ciągu XIX stulecia liczba ludności Ziemi powiększyła się prawie dwukrotnie z 900 milionów do 1600...

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Przemiany w życiu ludzi

Przemiany w życiu ludzi dokonały się wyraźnie pod koniec XIX wieku. Najsilniej zaznaczyły się one w urbanistyce i architekturze, a także w obyczajowości. Ponieważ wzrosła rola państwa w kierowaniu życiem obywateli, a ich udział w polityce stał się bardziej różnorodny - rozwijały się służby...

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Kwestia narodowa w Europie

Jeśli pod pojęciem naród rozumiemy poczucie bliskości obyczajów, historii, języka, to proces formowania się trwałej wspólnoty ludzi, sięga głębokiego średniowiecza. W dziewiętnastowiecznej Europie większość narodów dysponowała własnym terytorium państwowym. Obok państw w zasadzie jednonarodowych...

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Europa po 1871 roku

Po 1871 roku na stan międzynarodowych stosunków rzutowały: klęska wojenna Francji i zjednoczenie Niemiec. Pojawiły się także inne determinanty sytuacji politycznej w Europie. Coraz wyraźniejsza była rywalizacja austriacko - rosyjska na Bałkanach. Takim rozwojem wydarzeń w południowo - wschodniej Europie...

Konsekwencje społeczno - gospodarcze rewolucji przemysłowej na przełomie XIX i XX wieku na ziemiach polskich

Przewrót przemysłowy, przejście od manufaktury do fabryki, rozpoczął się na zachodzie Europy, najwcześniej w Anglii, bo już w końcu XVIII w. Wiązał się on z jednej strony z wzrastającą mechanizacją produkcji, ułatwioną zwłaszcza dzięki zastosowaniu siły parowej, z drugiej ze zniesieniem...

UKSZTAŁTOWANIE SIĘ RZĄDÓW PARLAMENTARNO - GABINETOWYCH W ANGLII NA PRZEŁOMIE XVII / XVIII WIEKU

1. Sytuacja

Anglia to położenie wyspiarskie, społeczeństwo wolnych ludzi o upowszechnionej własności prywatnej.

(WŁASNOŚĆ PRYWATNA - własność absolutna wykluczająca wszystkie inne roszczenia z prawem do używania, nadużywania, aż do zniszczenia włącznie przedmiotu własności. Upoważnia do...

Zanalizuj konsekwencje społeczno - gospodarcze rewolucji przemysłowej na przełomie XIX i XX wieku na ziemiach polskich

Przewrót przemysłowy, przejście od manufaktury do fabryki, rozpoczął się na zachodzie Europy, najwcześniej w Anglii, bo już w końcu XVIII w. Wiązał się on z jednej strony z wzrastającą mechanizacją produkcji, ułatwioną zwłaszcza dzięki zastosowaniu siły parowej, z drugiej ze zniesieniem...

PRZEŁOM, konspiracyjne marksist. czasopismo społ.-lit.

PRZEŁOM, konspiracyjne marksist. czasopismo społ.-lit., wyd. nieregularnie w Warszawie przez Komitet Warsz. PPR od września 1942 do października 1943 w postaci powielanej, pod red. Władysława Bieńkowskiego przy współpracy S. Żółkiewskiego, J. Kotta, T. Duracza. Ogółem ukazały się 4...

Ruch anarchistyczny w Polsce i Europie na przełomie XIX i XX w.

?Anarchizm nie oznacza braku instytucji w ogóle, lecz tylko takich, które zmuszają ludzi do podporządkowania się przemocy.? /Lew Tołstoj Idee anarchistyczne wywodzą się w prostej linii od skrajnych ideologii socjalistycznych. Za twórcę i głównego ideologa anarchizmu uważa się P.J. Proudhona. Jego poglądy związane są z anarchoindywidualizmem. Uważał, że własność to kradzież, a jedynym tytułem posiadania jest praca. Jego zdaniem tylko brak państwa i całkowita ...