Przejście

Czytaj Dalej

Linia przejścia blaszki ściennej w blaszkę trzewną

Stożek osierdziowy swym wierzchołkiem zachodzi na początki wielkich naczyń, z przodu na naczynia tętnicze, aortę i pień płucny, z tyłu na naczynia żylne, obie żyły główne oraz cztery żyły płucne. Na tych naczyniach przebiega też linia przejścia blaszki trzewnej (nasierdzia) w blaszkę...

Przejście od mitologii do nauki

W czasach starożytnych nie było nauki. Świat objaśniano jedynie mitologicznie- Bóg tak chce- tak musi być. To Bóg i nic więcej , był podstawą wszystkiego co dzieje się na Ziemi. Jest on prekursorem, konstruktorem i wykonawcą wszelkich procesów ziemskich. Kiedyś wreszcie starożytni Grekowie przeszli od...

Transformacja systemu zarządzania w Polsce - przejście z gospodarki nakazowej do gospodarki rynkowej

 

gospodarka nakazowa (centralnie kierowana - rozdzielcza) oparta była na centralnym planowaniu gospodarki narodowej. Polegała ona na kierowaniu procesami gospodarczymi na podstawie wewnętrznie zgodnych decyzji i ustalaniu optymalnych proporcji gospodarczych w celu wszechstronnego i szybkiego rozwoju...

Przejście na emeryturę lub rentę jako przesłanka nabycia prawa do odprawy emerytalno – rentowej

Przepis art. 921§ 1 k.p. stanowi, że pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Odprawa...

Badanie pierwszego przejścia

Ocenia czynność (frakcję wyrzutową) lewej i prawej komory serca oraz wielkość przecieku krwi między jamami serca w ubytkach przegrody międzyprzedsionkowej, międzykomorowej oraz w przetrwałym przewodzie tętniczym (przewodzie Botalla) Badanie jest wykonywane głównie u dzieci, kwalifikowanych do zabiegu...

Starożytna Grecja - Przejście od ustroju rodowego do miasta-państwa

Jednym z najważniejszych przeobrażeń, które dokonały się w wiekach XII—VIII p.n.e., był proces przejścia od ustroju rodowego do organizacji państwowej, tzw. miasta-państwa, polis . Poematy Homera, pochodzące z wieku VIIIp.n.e , ukazują ustrój rodowy jeszcze w pełni sił, zarazem jednak widać w nich...

Starożytna Grecja - Rozwój miast - Przejście z gospodarki naturalnej na pieniężną

Rozwój miast

Rozwój wytwórczości i handlu spowodował również wzrost miast. Naturalnie wzrost ten nie jest jeszcze tak wielki jak w wieku V p.n.e., w każdym jednak razie istnieje on niewątpliwie. Korynt za rządów Periandra miał mniej więcej 25 000 ludności, podobną liczbę ludności musiały mieć w...

RONCESVALLES, wąwóz, przejście przez Pireneje o strategicznym znaczeniu na granicy franc.- hiszp.

25 VII 1813 rozegrała się tu bitwa między franc. oddziałami gen. Reille’a a wojskami ang. gen. Cole’a. Marsz. Soult podjął ofensywę z franc. miasteczka Saint-Jean-Pied-de-Port i wysłał przodem Reille’a.

Ten zaatakował dyw. Cole’a, osłaniającą Wellingtona, który oblegał San Sebastian i...