Przejazd

Czytaj Dalej

Elastyczność cenowa a opłaty za przejazdy publicznymi środkami lokomocji

  Przedstawione powyżej zależności między elastyczności ą popytu a sumą wydatków można wykorzystać do rozwiązania problemu właściwego wyznaczenia ceny przejazdów metrem Jeżeli znamy wartość elastyczności to wiemy w jakim kierunku należałoby zmieniać opłaty za przejazdy ,aby zwiększyć dochody metra .

Przejazd

zasianej lub pokrytej środkiem ochrony roślin w wyniku jednego przejazdu roboczego ciągnika lub przelotu samolotu.