Przegrody

Czytaj Dalej

Skrzywienie przegrody nosa

Wygięcie ogranicza się do przedniej i środkowej części przegrody, podczas kiedy część tylna lemiesza a zwłaszcza przegroda miedzy obu nozdrzami tylnymi przeważnie zachowuje swe symetryczne położenie.

Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej/kanał przedsionkowo-komorowy

Przegroda przedsionkowo-komorowa jest to ta część przegrody, która znajduje się między przyczepem płatka przedniego zastawki dwudzielnej (wyżej) a przegrodowego zastawki trójdzielnej (niżej).

Przegrody międzyzrazikowe

WewTiątrz przegród leżą żyły: w przegrodach bardziej płytkich żyły drobniejsze, w przegrodach głębszych większe.

Wady rozwojowe przegrody międzykomorowej

W razie braku przegrody pnia mamy do czynienia z zachowaniem się pnia tętniczego wspólnego {truncus arteriosus communis persistens)- przypadkach, choć przegroda pnia się wytwarza, jednak przebieg jej może byc widłowy: może się ona przesunąć w jednym lub drugim kierunku zamiast pień na dwa naczynia, aortę i pień płucny, tej samej mnirj więcej grubości, oddziela nieprawidłowa cienka, czasem pozbawioną nawet światła aortę od nadmiernie szeroiuego pnia ...

Ubytek przegrody międzykomorowej

Niekiedy u niemowląt z bardzo małą masą ciała i mnogimi ubytkami przegrody międzykomorowej, określanymi jako ser szwajcarski, pierwszym etapem leczenia chirurgicznego jest założenie opaski na tętnicę płucną (banding tętnicy płucnej), aby zmniejszyć dopływ krwi do płuc i zapobiec rozwojowi nieodwracalnego nadciśnienia płucnego.

Wady rozwojowe przegrody serca

Przegroda międzyprzcdsionkowa może również ulec przesunięciu w stronę lewą lub prawą.

Przegroda międzykomorowa

z dwóch zupełnie różnych części: dolnej, grubej części mięśniowej (pars muscularis), stanowiącej prawdę całą przegrodę międzykomorową, oraz bardzo małej, cicnkicj części błoniastej (pars membranacea), która stanowi drobny górny odcinek tej przegrody.

Część błoniasta przegrody międzykomorowej

Granica między mięśniówką przegrody a włóknistą częścią błoniastą w lewej komorze zaznacza się łukowatym fałdzikiem (limbus marginalis). Część błoniasta przegrody jest z łatwością wyczuwalna, kiedy obejmiemy prze-ę kciukiem i palcem wskazującym.

Skrzywienie przegrody nosa

Zasadniczą przyczyną skrzywienia przegrody nosa są urazy; w dalszej kolejności - deformacje nabyte w okresie płodowym oraz czynniki dziedziczne.  Podstawowym objawem skrzywienia przegrody nosa jest utrudnione oddychanie przez nos.

Chrząstka przegrody nosa

Chrząstka przegrody nosa (cartilago septi nasi) ma kształt nieregularnej, czworobocznej płytki położonej pośrodkowo, która tworzy część przednio-dolną przegrody nosa i wypełnia trójkątną przestrzeń zawartą między blaszką pionową kości sitowej a lemieszem.

Przegroda serca

Przegroda serca (septum cordis) oddziela prawą połowę serca od le-wej; w związku z ogólną asymetrią serca przegroda nie jest ustawiona strzałkowo, lecz silnie skośnie. Składa się ona z przegrody między przedsionkowej i przegrody międzykomorowcj.

Przegroda międzyprzedsionkowa

W przedsionku prawym przegroda zstępuje niżej niż w przedsionku lewym; wkłuwając szpilkę w dolną część przegrody od strony przedsionka prawego szpilka nie przenika do przedsionka przeciwległego, lecz do komory lewej.

Ubytek przegrody międzykomorowej (VSD)

Duży ubytek w przegrodzie międzykomorowej: •    początek objawów klinicznych w 3.

Mięsień obniżacz przegrody

Rozpoczyna się on na łęku zębodołowym górnego siekacza bocznego i kończy się na dolnym brzegu części błoniastej przegrody nosa oraz na tylnym brzegu skrzydła nosa. obniżacz przegrody, który ją pociąga ku dołowi.

Przegroda nosa

Ściana przyśrodkowa czyli przegroda nosa (septum nasi) składa się z trzech odcinków: 1) części kostnej (pars ossea) utworzonej przez lemiesz 1 blaszkę pionową kości sitowej; 2) części chrzęstnej (pars cartilaginea) utworzonej przez chrząstkę przegrody nosa i 3) części błoniastej (pars membranacea) albo skórnej, która w postaci podwójnej warstwy skóry położona jest między nozdrzami przednimi i zawiera odnogi przyśrodkowe ...

Część mięśniowa przegrody międzykomorowej

W chwili skurczu przegroda skraca się oraz grubieje i odległość między obu bruzdami międzykomorowymi zmniejsza się.

Krwiak i ropień przegrody

Leczenie: chirurgiczne odbarezenie krwiaka bądź ropnia przegrody z cięcia pół-poprzecznego słupka, a następnie rekonstrukcja ubytków szkieletowych wywołanych przez proces ropny; antybiotykoterapia zgodnie z wynikiem posiewu bakteriologicznego oraz środki przeciwbólowe.

Przegroda języka

Przegroda języka (septum linguae).

Przesuwalność zrazików i znaczenie czynnościowe przegród międzyzrazikowych

Z powodu wiotkości tkanki łącznej przegród międzyzrazikowych, zraziki płuc ne są przesuwalne jedne w stosunku do drugich. Dlatego też obrzęk (oedema) przegród międzyzrazikowych wskutek napięcia tkanki łącznej międzyzrazikowej powoduje nie-przesuwalność zrazików i silniejsze ustalenie całego...

Mięśniówką przegrody międzykomorowej

Gruba część mięśniowa przegrody międzykomorowej utworzona jest głównie przez głębokie pasma warstwy okrężnej obu komór, które ściśle się z sobą łączą i tylko sztucznie dają się oddzielić jedna od drugiej.