Przegroda nosa

Czytaj Dalej

Skrzywienie przegrody nosa

Miejsce załamania odpowiada wyrostkowi tylnemu chrząstki przegrody nosa. grzebienia przegrody (crista sepii); w miejscu tym przegroda jest na jgrubsza.

Skrzywienie przegrody nosa

Znaczne skrzywienie przegrody nosa powoduje upośledzenie drożności przewodów nosowych.  Podstawowym objawem skrzywienia przegrody nosa jest utrudnione oddychanie przez nos.

Chrząstka przegrody nosa

Brzeg przednio-górny przylega u góry do szwu między nosowego łączącego obie kości nosowe; odpowiada on grzbietowi nosa i ku dołowi wsuwa się miedzy obie chrząstki boczne nosa, z którymi się zrasta.

Przegroda nosa

Ściana przyśrodkowa czyli przegroda nosa (septum nasi) składa się z trzech odcinków: 1) części kostnej (pars ossea) utworzonej przez lemiesz 1 blaszkę pionową kości sitowej; 2) części chrzęstnej (pars cartilaginea) utworzonej przez chrząstkę przegrody nosa i 3) części błoniastej (pars membranacea) albo skórnej, która w postaci podwójnej warstwy skóry położona jest między nozdrzami przednimi i zawiera odnogi ...

Choroby układu oddechowego - Nieżyty nosa

Wyróżniamy kilka rodzai nieżytów nosa: Ostry nieżyt nosa objawowy, towarzyszy odrze, płonnicy, krztuśćcowi, ospie wietrznej, przewlekły nieżyt nosa, przerostowy, przewlekły nieżyt nosa, przewlekły zanikowy nieżyt nosa, przewlekły cuchnący nieżyt nosa (ozena), przewlekły naczynioruchowy nieżyt nosa oraz nieżyty atopowe (alergiczne).

Dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa

Mięsień ten rozpoczyna się wąskim pasmem na wyrostku czołowym szczęki; włókna boczne biegną stromo ku dołowi oraz do boku i kończą sięw skórze wargi górnej oraz bruzdy noso-wo-wargowej; włókna przyśrodkowe dochodzą do skóry skrzydła nosa, głębsze — do bocznego i tylnego obwodu nozdrzy.

Mięsień obniżacz przegrody

Rozpoczyna się on na łęku zębodołowym górnego siekacza bocznego i kończy się na dolnym brzegu części błoniastej przegrody nosa oraz na tylnym brzegu skrzydła nosa.

Rozwój jamy ustnej i nosa

Odcinek położony pośrodkowo między obu wyrostkami nosowymi przyśrodkowymi w swej części dolnej (area infranasalis) wpukla się rynienko wato; z niego powstanie częściowo przegroda nosowa, podstawa nosa i środkowe odcinki wargi górnej i szczęki; z części wyżej położonej (area triangularis) wytworzy się grzbiet nosa.

Przegroda języka

Przegroda języka (septum linguae).

NOS ZEWNĘTRZNY I JAMA NOSOWA

Nos zewnętrzny i jamę nosową (wraz z zatokami przynosowymi) zwaną również nosem wewnętrznym obejmujemy ogólną nazwą nosa.

Nos zewnętrzny

Nos zewnętrzny (nasus externus) położony pośrodku twarzy między obu policzkami, poniżej czoła i powyżej wargi górnej ma kształt nieregularnej trójściennej piramidy. Na nosie odróżniamy trzy powierzchnie (dwie boczne i jedną tylną), trzy brzegi (dwa boczne i jeden przedni) oraz podstawę.

Powierzchnie nosa zewnętrznego

Obie powierzchnie boczne, trójkątne i pochylone ku policzkom są prawie równe i nieruchome w swej części górnej, gdzie spoczywają na szkielecie kostnym, silnie zaś ruchome oraz zazwyczaj nieco wypuklone w części dolnej, gdzie noszą nazwę skrzydeł nosa (alae nasi); zwykle są one oddzielone od części górnej rowkiem skrzydłowym/ Powierzchnia tylna piramidy nosowej w rzeczywistości nie występuje jako taka; reprezentują ją dwie ...

Brzegi nosa zewnętrznego

Dolny koniec grzbietu w przejściu w podstawę nosi nazwę końca lub wierzchołka nosa (apex nasi).

Podstawa nosa zewnętrznego

Podstawa kształtu trójkątnego ułożona jest poziomo, jeżeli nos jest prosty, lub nieco skośnie w obu pozostałych typach nosa. Część pośrodkową podstawy tworzy część błoniasta (albo skórna) przegrody nosa (pars membranacea septi nasi).

Kości nosa

Szkielet kostny nosa tworzą kości nosowe, wyrostek czołowy szczęki i brzeg przyśrodkowy trzonu szczęki, który swym wcięciem nosowym i kolcem nosowym przednim wraz z dolnym brzegiem kości nosowych ogranicza otwór gruszkowaty.

Chrząstka boczna nosa

Chrząstka boczna nosa (cartilago nasi lateralis) jest cienką, trójkątną płytką, która tworzy zrąb części środkowej ściany bocznej nosa.

Chrząstka skrzydłowa większa nosa

Otacza ona nozdrze od strony bocznej, przyśrodkowej oraz od przodu i składa się z dwóch odnóg przechodzących jedna w drugą na końcu nosa i zagiętych haczykowato. Szersza odnoga który sięgać może aż na koniec nosa.

Chrząstki skrzydłowe mniejsze nosa

Występują one obustronnie w zmiennej liczbie (1—3) w części tylnej skrzydła nosa.

Chrząstka przylemieszowa nosa

Chrząstka przylemieszowa (cartilago uomeronasalis) jest małą, wydłużoną blaszką, która tuż nad kolcem nosowym przednim przylega z obu stron bezpośrednio do chrząstki przegrody nosa.

Błona włóknista nosa

Odcinając wyżej opisany aparat chrząstkowy i włóknisty od jego kostnego podłoża wzdłuż brzegów otworu gruszkowatego możemy odchylić nos miękki ku dołowi lub na bok i uzyskać szeroki dostęp dla zabiegów operacyjnych na podstawie czaszki.