Krwiak i ropień przegrody

Leczenie: chirurgiczne odbarezenie krwiaka bądź ropnia przegrody z cięcia pół-poprzecznego słupka, a następnie rekonstrukcja ubytków szkieletowych wywołanych przez proces ropny; antybiotykoterapia zgodnie z wynikiem posiewu bakteriologicznego oraz środki przeciwbólowe.

Skrzywienie przegrody nosa

Zasadniczą przyczyną skrzywienia przegrody nosa są urazy; w dalszej kolejności - deformacje nabyte w okresie płodowym oraz czynniki dziedziczne.  Podstawowym objawem skrzywienia przegrody nosa jest utrudnione oddychanie przez nos.

Ubytek przegrody międzykomorowej (VSD)

Duży ubytek w przegrodzie międzykomorowej: •    początek objawów klinicznych w 3.

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

Wada ta stanowi do 14% wszystkich wad wrodzonych serca i może dotyczyć różnych części przegrody, najczęściej w miejscu fizjologicznego otworu owalnego.

Ubytek przegrody międzykomorowej

Niekiedy u niemowląt z bardzo małą masą ciała i mnogimi ubytkami przegrody międzykomorowej, określanymi jako ser szwajcarski, pierwszym etapem leczenia chirurgicznego jest założenie opaski na tętnicę płucną (banding tętnicy płucnej), aby zmniejszyć dopływ krwi do płuc i zapobiec rozwojowi nieodwracalnego nadciśnienia płucnego.

Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej/kanał przedsionkowo-komorowy

Przegroda przedsionkowo-komorowa jest to ta część przegrody, która znajduje się między przyczepem płatka przedniego zastawki dwudzielnej (wyżej) a przegrodowego zastawki trójdzielnej (niżej).

Atrezja zastawki tętnicy płucnej bez ubytku przegrody międzykomorowej

Podczas cewnikowania serca wykonuje się zabieg Rashkinda (atrioseptostomię balonową) w celu wytworzenia ubytku przegrody międzyprzedsionkowej, co powoduje odpływ krwi z przeciążonego prawego przedsionka do lewego.