Przegroda międzykomorowa

Czytaj Dalej

Przegroda międzykomorowa

z dwóch zupełnie różnych części: dolnej, grubej części mięśniowej (pars muscularis), stanowiącej prawdę całą przegrodę międzykomorową, oraz bardzo małej, cicnkicj części błoniastej (pars membranacea), która stanowi drobny górny odcinek tej przegrody.

Mięsień obniżacz przegrody

Rozpoczyna się on na łęku zębodołowym górnego siekacza bocznego i kończy się na dolnym brzegu części błoniastej przegrody nosa oraz na tylnym brzegu skrzydła nosa. obniżacz przegrody, który ją pociąga ku dołowi.

Przegroda języka

Przegroda języka (septum linguae).

Chrząstka przegrody nosa

Chrząstka przegrody nosa (cartilago septi nasi) ma kształt nieregularnej, czworobocznej płytki położonej pośrodkowo, która tworzy część przednio-dolną przegrody nosa i wypełnia trójkątną przestrzeń zawartą między blaszką pionową kości sitowej a lemieszem.

Przegroda nosa

Ściana przyśrodkowa czyli przegroda nosa (septum nasi) składa się z trzech odcinków: 1) części kostnej (pars ossea) utworzonej przez lemiesz 1 blaszkę pionową kości sitowej; 2) części chrzęstnej (pars cartilaginea) utworzonej przez chrząstkę przegrody nosa i 3) części błoniastej (pars membranacea) albo skórnej, która w postaci podwójnej warstwy skóry położona jest między nozdrzami przednimi i zawiera odnogi przyśrodkowe ...

Skrzywienie przegrody nosa

Wygięcie ogranicza się do przedniej i środkowej części przegrody, podczas kiedy część tylna lemiesza a zwłaszcza przegroda miedzy obu nozdrzami tylnymi przeważnie zachowuje swe symetryczne położenie.

Przegrody międzyzrazikowe

WewTiątrz przegród leżą żyły: w przegrodach bardziej płytkich żyły drobniejsze, w przegrodach głębszych większe.

Przesuwalność zrazików i znaczenie czynnościowe przegród międzyzrazikowych

Z powodu wiotkości tkanki łącznej przegród międzyzrazikowych, zraziki płuc ne są przesuwalne jedne w stosunku do drugich. Dlatego też obrzęk (oedema) przegród międzyzrazikowych wskutek napięcia tkanki łącznej międzyzrazikowej powoduje nie-przesuwalność zrazików i silniejsze ustalenie całego...

Wady rozwojowe przegrody serca

Przegroda międzyprzcdsionkowa może również ulec przesunięciu w stronę lewą lub prawą.

Wady rozwojowe przegrody międzykomorowej

W razie braku przegrody pnia mamy do czynienia z zachowaniem się pnia tętniczego wspólnego {truncus arteriosus communis persistens)- przypadkach, choć przegroda pnia się wytwarza, jednak przebieg jej może byc widłowy: może się ona przesunąć w jednym lub drugim kierunku zamiast pień na dwa naczynia, aortę i pień płucny, tej samej mnirj więcej grubości, oddziela nieprawidłowa cienka, czasem pozbawioną nawet światła aortę od nadmiernie szeroiuego pnia ...

Przegroda serca

Przegroda serca (septum cordis) oddziela prawą połowę serca od le-wej; w związku z ogólną asymetrią serca przegroda nie jest ustawiona strzałkowo, lecz silnie skośnie. Składa się ona z przegrody między przedsionkowej i przegrody międzykomorowcj.

Przegroda międzyprzedsionkowa

W przedsionku prawym przegroda zstępuje niżej niż w przedsionku lewym; wkłuwając szpilkę w dolną część przegrody od strony przedsionka prawego szpilka nie przenika do przedsionka przeciwległego, lecz do komory lewej.

Część mięśniowa przegrody międzykomorowej

W chwili skurczu przegroda skraca się oraz grubieje i odległość między obu bruzdami międzykomorowymi zmniejsza się.

Część błoniasta przegrody międzykomorowej

Granica między mięśniówką przegrody a włóknistą częścią błoniastą w lewej komorze zaznacza się łukowatym fałdzikiem (limbus marginalis). Część błoniasta przegrody jest z łatwością wyczuwalna, kiedy obejmiemy prze-ę kciukiem i palcem wskazującym.

Mięśniówką przegrody międzykomorowej

Gruba część mięśniowa przegrody międzykomorowej utworzona jest głównie przez głębokie pasma warstwy okrężnej obu komór, które ściśle się z sobą łączą i tylko sztucznie dają się oddzielić jedna od drugiej.

Tętnice nosowe tylne przegrody

nosowe tylne przegrody (aa. nasales posteriores septi) na sklepieniu jamy nosowej wstępują w błonę śluzową przegrody.

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

ubytek przegrody międzyprzedsionkowej; w życiu płodowym umożliwia przechodzenie krwi z prawego przedsionka do lewego. Znaczniejsze, przetrwałe ubytki (powyżej 2,5 cm) lub całkowity brak przegrody są wadą prowadzącą do zaburzeń hemodynamiki krążenia.

PRZEGRODY MIĘDZYPĘCHERZYKOWE

Wąskie przestrzenie pomiędzy ścianami pęcherzyków, utworzone przez tkankę łączna, zawierające naczynia włosowate nazywane są przegrodami pęcherzykowymi i tworzą tzw.

Ubytek przegrody między komarowej (VSD)

Ubytek może być umiejscowiony w części błoniastej, mięśniowej, w okolicy stożka poniżej zastawki aortalnej (podnaczy-niowy) lub w kilku miejscach przegrody międzykomorowej.

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD)

Ubytek może być umiejscowiony w dole owalnym (ASD U) lub w dolnej części przegrody (ASD 1).