Przedwiośnie

Przedwiośnie

Czytaj Dalej

„Przedwiośnie” St. Żeromskiego jako powieść: oskarżenie, ostrzeżenie, zapytanie

Autor „Przedwiośnia”, Stefan Żeromski, wyznał sam, że powieść ta pomyślana była jako „ostrzeżenie przed rewolucją”. Analizując dokładnie treść utworu, dochodzimy do wniosku, że „Przedwiośnie” nie tylko ostrzega, ale też oskarża i stawia pytanie o przeszłość ojczyzny.

Młody Cezary Baryka...

Zinterpretuj tytuł powieści Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”

„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego jest najbardziej dojrzałym utworem pisarza, który twórczość rozpoczął jeszcze w Młodej Polsce. Utworom nadawał często symboliczne tytuły: „Siłaczka”, „Zmierzch”, „Rozdziobią nas kruki, wrony....”, „Ludzie bezdomni”, „Przedwiośnie”. Ostatnia powieść jest wynikiem...

Stefan Żeromski „Przedwiośnie”

„Przedwiośnie” (1925 r.) jest ostatnią, rozrachunkową powieścią Stefana Żeromskiego, wyrażającą bolesne rozczarowanie świeżo odzyskaną niepodległością.

Wprawdzie Polska zdołała ustalić granice państwa, ustabilizować swoją pozycję międzynarodową i rozpoczęła wewnętrzne scalanie w jedno...

Wizja rewolucji w „Nie - Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego i w„Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego

Rewolucje społeczne wyrastają z nabrzmiałych konfliktów. Analizę przyczyn takiego przewrotu i wizję przebiegu wydarzeń zawarł już wcześniej Zygmunt Krasiński w swym dramacie - „Nie - Boska komedia”. Romantyczny twórca celowo nie umiejscowił konkretnie akcji, bo wyrażał pogląd na rewolucję w ogóle...

Powieść otwartych perspektyw - "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego

Powieść otwartych perspektyw - "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego

 

Powieść Stefana Żeromskiego miała się stać obrazem Polski współczesnej, diagnozą zaniepokojenia polityczno-społeczną sytuacją odrodzonego państwa. Problematyka "Przedwiośnia" krystalizuje się wokół losów głównego bohatera...

„Przedwiośnie” pytaniem o przyszłość Polski

„Przedwiośnie” jest utworem charakterze publicystycznym.Autor zajmuje się ówczesnymi problemami Polski:nierównoscia spoleczna,zacofaniem cywilizacyjnym kraju,problemami mniejszosci narodowych,brakiem oświaty itp.Analizuje on drogi rozwo- jowe prowadzące Polskę do lepszej przyszłości. Tymi drogami są...

III programy uzdrowienia Rzeczypospolitej w świetle powieści "Przedwiośnie" S. Żeromskiego

Żeromski napisał "Przedwiośnie" w roku 1924. Powieść ta jest wyrazem rozczarowania pisarza rozwojem sytuacji w Polsce po odzyskaniu niepodległości, a jednocześnie przestrogą przed zagrożeniami komunistycznej rewolucji. Odzyskanie niepodległości nie tylko nie zakończyło sporów o kształt...

Funkcja mitu „szklanych domów” w „Przedwiośniu” St. Żeromskiego

„Przedwiośnie” jest najdojrzalszą powieścią Stefana Żeromskiego, przez wielu krytyków uważaną za najwybitniejszą powieść polską XX wieku. Pisanie jej rozpoczął Żeromski jeszcze w 1921 roku, lecz przerwał pracę nad tą powieścią dla napisania innych utworów. Powracał do „Przedwiośnia”...

Ryzykowna gra Cezarego Baryki - Przedwiośnie

W bogatej problematyce Przedwiośnia nie wszystkie sprawy przemawiają do nas z równą siłą. Pięćdziesięcioletni prawie okres,, jaki nas dzieli od tamtych doświadczeń, zatarł niejeden konflikt, zlikwidował niejeden problem (jak np. problem „Nawłoci” — jałowizny życia warstw posiadających, albo...

„Sąd nad Polską i sen o Polsce w literaturze polskiego romantyzmu, „Weselu”i„Przedwiośniu”

 

1795 rok to data przełomowa w historii II Rzeczypospolitej. Polska utraciła niepodległość na 123 lata. Została zajęta przez państwa ościenne i poddana procesom germanizacji , msyfikacji ,ciągłej niewoli ,której jarzmo naród kilkukrotnie i bezowocnie próbował zrzucić...

"Przedwiośnie" - streszczenie

Część I

Szklane domy W momencie wybuchu I wojny światowej Seweryn zostaje powołany do wojska carskiego i wyrusza na front żegnany przez zrozpaczoną małżonkę i po raz pierwszy przeżywającego chwilę rozłąki z ojcem - czternastoletniego Cezarego. Dla pani Jadwigi nadchodzi...

Obraz rzeczywistości społecznej i politycznej w „Przedwiośniu” S. Żeromskiego

 

„Przedwiośnie” zostało ukończone przez Żeromskiego i wydane w 1924 roku. Tematyka powieści związana jest ze współczesną Żeromskiemu rzeczywistością. Sytuacja polityczno – gospodarcza kraju wciąż nie ulegała poprawie po odzyskaniu niepodległości po 123-letniej niewoli w 1918 roku. Program...

Ocena rewolucji w "Przedwiośniu" Żeromskiego

Wizja rewolucji zaprezentowana w Przedwiośniu przeraża i nasuwa myśl, że autor pragnął przestrzec swoich wspbłczesnych przed grozą i apokalipsą podobnego wydarzenia. Rewolucja to wizja śmierci, głodu, nędzy i choroby,jaką roztacza autor opisując rewolucyjne Baku.

To obraz zwłok młodej arystokratki...

Ocena rewolucji październikowej w ,,Przedwiośniu”

Obraz rewolucji październikowej ma charakter katastroficzny.Rewolucja jest ukazana jako zło absolutne,potezna siłą niszcząca wymykająca się ludzkiej kontroli.Poczatkowo rewolucji towarzyszy entuzjazm pewnych grup społecznych np.ludzi młodych lub pokrzywdzonych przez dany ustroj.Entuzjazm ten jest tylko...

Drogi naprawy kraju w "Przedwiośniu".

Nowa rzeczywistość niepodległego państwa rozczrowała wielu, m.in Żeromskiego. Dlatego w "Przedwiośniu" zawarł on trzy koncepcje naprawy kraju. Oto owe trzy programy, zaprezentowane w powieści:

Mit szklanych domów. Chcąc zachęcić Cezarego do wyjazdu do Polski, Seweryn Baryka...

Przedwiośnie

Treść utworu

Powieść składa się z trzech części ilustrujących kolejne etapy życia bohatera. Posiada konstrukcję epizodyczną, uporządkowaną według zasady czasowego następstwa. Rosyjskie losy Baryki ujęte zostały w pierwszej części: Szklane domy. Natomiast dwie pozostałe obejmują wydarzenia z...

Trzy koncepcje naprawy rzeczywistości państwowej w "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego. Jak je oceniasz?

 

Słynne są trzy koncepcje naprawy kraju zawarte w powieści Żeromskiego, która ma przede wszystkim wymiar polityczny. Rzeczywistość młodego państwa rozczarowała wielu, którzy czekali na odzyskanie niepodległości. Do grona krytyków należał także Żeromski. Oto trzy programy...

Inteligent w "Przedwiośniu" i "Granicy"

"Granica" - Cezary Baryka:

Poddany jak wielu indoktrynacji radzieckiej, długo miał problemy z określeniem swej tożsamości narodowej. Jego udział w wojnie nie jest wyrazem głębokiego patriotyzmu - wziął udział, ponieważ "szli wszyscy". Cechuje go młodzieńcza chęć przebudowy świata, targa nim...

Trzy programy uzdrowienia Polski w "Przedwiośniu"

* Wizja szklanych domów. Tę idealistyczną koncepcję głosił ojciec Cezarego - stary Baryka. Opowiadał o Polsce jako o krainie dobrobytu, w której robotnicy mieszkają w estetycznych, higienicznych, ciepłych - szklanych domach. Tę szklaną arkadię zamieścił Żeromski w powieści nie bez przyczyny. Poprzez...

Przedstawienie stosunków Krasińskiego i Żeromskiego do rewolucji w oparciu o "Nie Boską komedię" i "Przedwiośnie"

"NIE-BOSKA KOMEDIA":

Obóz rewolucji został przedstawiony przez Krasińskiego w sposób negatywny. Poeta przedstawia rewolucjonistów jako fanatyczny tłum, który umie burzyć wszystkie stare wartości, ale do tworzenia nowych w ogóle się nie nadaje.

Na gruzach "starego świata" zapewne powstanie nowa...