Przedramię

Przedramię

Czytaj Dalej

Mięśnie przedramienia

Obwód przedramienia jest największy w części bliższej, tutaj bowiem leżą przeważnie brzuśce mięśni; w kierunku dalszym masa mięśniowa stopniowo zmniejsza się i poszczególne mięśnie przechodzą w ścięgna, które nad stawami ręki biegną do śródręcza lub nad stawami palców dalej, aż do...

Złamania kości przedramienia

Złamanie wyrostka łokciowego (I rac tura processus olecrani) powstaje z powodu urazu bezpośredniego (upadek na zgięty łokieć, uderzenie). W złamaniu z przemieszczeniem mimo obrzęku można wyczuć szparę złamania i wielkość przemieszczenia. W złamaniach bez przemieszczenia nie zawsze konieczne...

Mięśnie przedramienia

grupa przednia – warstwa powierzchowna

mięsień nawrotny obły rozpoczyna się na nadkłykciu przyśrodkowym, powięzi przedramienia i wyrostku dziobiastym, a kończy na 1/3 środkowej bocznej i grzbietowej powierzchni kości promieniowej. Unerwiony nerwem pośrodkowym wykonuje ruchy nawracania i zginania...

Żyła pośrodkowa przedramienia

Ż. pośrodkowa przedramienia (v. mediana antebrachii) mniejsza od ż. odpromieniowej i odłokciowej rozpoczyna się w zgięciu ręki, gdzie zbiera krew z powierzchownej sieci żylnej dłoni. Żyła ta biegnie z dołu do góry mniej więcej pośrodku powierzchni przedniej przedramienia wzdłuż m. dłoniowego...

Powięź przedramienia

Powięź przedramienia (fascia antebrachii) w całej swej długości łączy się z powierzchownie położonym brzegiem tylnym kości łokciowej. Wysyła ona przegrody międzymięśniowe, podobnie do powięzi ramienia, choć mniej silne; łączą się one z kością i wytwarzają komory, których odgraniczenie...

Kości przedramienia

Kościec przedramienia jest utworzony przez dwie wysmukłe, lekko łukowato od siebie odgięte, długie kości: promieniową, leżącą po stronie kciuka, i łokciową, położoną po stronie małego palca. Kości te łączą się ruchomo, tak górnymi, jak i dolnymi swymi końcami i obejmują dość znaczną...

Grupa boczna mięśni przedramienia

Grupa boczna albo promieniowa mięśni przedramienia składa się z czterech mięśni rozpoczynających się na nadkłykciu bocznym kości ramiennej. U zarodka ludzkiego wspólny zawiązek tych mięśni, unerwiony wyłącznie przez część tylną splotu ramiennego (przez n. promieniowy), leży po stronie...

ŻYŁY POWIERZCHOWNE PRZEDRAMIENIA I RAMIENIA

Żyły powierzchowne przedramienia są osobniczo zmienne; zazwyczaj tworzą one nieregularną sieć żylną o dużych oczkach wydłużonych w kierunku osi kończyny. Na powierzchni przedniej przedramienia w sieci tej zaznaczają się przeważnie trzy większe pnie żylne: ż. odpromie-niowa (v. cephalica), ż...

Kikut przedramienia Krukenberga

kikut przedramienia Krukenberga; uformowany chirurgicznie substytut amputowanej ręki. Plastyczny zabieg kinetyzacji kikuta przedramienia pole­ga na rozdzieleniu obu jego kości i utworzeniu rodzaju kleszczy, roz­wieranych i zwieranych za pomocą odpowiednio wykorzystanych mięśni zginaczy i prostowników...

TĘTNICE PRZEDRAMIENIA

Rozdwojenie t. ramiennej leży zazwyczaj w dole łokciowym nieco poniżej szczeliny stawu łokciowego, mniej więcej na poziomie szyjki kości promieniowej. Obie gałęzie, które powstają z tego podziału, t. promieniowa (a. radialis) i t. łokciowa (a. ulnaris), zstępują jedna i druga po stronie przedniej...

Test prostowania przedramienia

Wskazuje na zespól bolesności przedziału przyśrodkowego stawu łokciowego.

Wykonanie: Pacjent siedzi. Zgina staw łokciowy i utrzymuje przedramię w odwróceniu. Badający chwyta dalszą część przedramienia. Pacjent stara się wbrew oporowi ręki badającego wyprostować kończynę górną w stawie...

węzły chłonne przedramienia i ramienia

Węzły przedramienia i ramienia są to małe, niestałe węzły, o zmiennej liczbie i położeniu; węzły te są włączone w przebieg naczyń zbiorczych głębokich, biegnących wzdłuż tętnic i żył przedramienia i ramienia.

Najczęściej i najbardziej stale występują: 1) węzeł łokciowy głęboki...

Przedramię

Od góry graniczy z okolicą łokciową, od dołu z ręką, od której oddziela ją linia poprzeczna przechodząca przez głowę kości łokciowej do podstawy wyrostka rylcowatego kości promieniowej. Na przedramieniu wyróżnia się okolicę przedramieniową przednią i tylną.

Grupa przednia mięśni przedramienia

Grupa przednia jest to przeważnie grupa zginaczy, silniejsza od obu pozostałych. Składa się ona z ośmiu mięśni ułożonych w cztery warstwy. Warstwę pierwszą tworzą cztery mięśnie położone powierzchownie: nawrotny obły, zginacz promieniowy nadgarstka, dłoniowy długi i zginacz łokciowy...

Grupa tylna mięśni przedramienia

Gałąź głęboka nerwu promieniowego i naczynia międzykostne tylne dzielą grupę tylną, składającą się z siedmiu mięśni, na dwie warstwy; powierzchowną i głęboką. Warstwa powierzchowna składa się z trzech mięśni zrośniętych z sobą w większym lub mniejszym stopniu u swego początku na...