Przednia

Przednia

Czytaj Dalej

Test przedniej szufladki w zgięciu stawu kolanowego do 90°

Interpretacja: Przy przewlekłej niewydolności przedniego więzadla krzyżowego można wykonać przednią szufladkę, tzn. Jeżeli przednie wię-zadlo napina się, to ogranicza dalsze przednie przemieszczanie kości piszczelowej.

Żyły zasadnicze przednie

Rozrastający się dalej przedni odcinek żyły zasadniczej przedniej lewej przyjmuje nazwę żyły szyjnej wewnętrznej lewej.

Płat przedni przysadki mózgowej

W 4 tygodniu życia zarodka z ektodermalnej płytki przysadkowej powstaje płat przedni. przysadkę gardłową (hypophysis pharyngea), oraz część końcowa, z której powstaje płat przedni przysadki mózgowej.

Mięsień zębaty przedni

zębaty przedni współpracuje z m. zębaty przedni przyciska łopatkę do klatki piersiowej i w ruchu tym współpracuje z m. zębaty przedni jest pomocniczym mięśniem wdechowym.

Mięsień piszczelowy przedni

piszczelowy przedni w działaniu na staw skokowy dolny jest zarówno supinatorem, jak i pronatorem. piszczelowy przedni zbliża goleń do grzbietu stopy. piszczelowy przedni jest położony powierzchownie.

Tętnica sitowa przednia

Przez otwór sitowy przedni wstępuje ona do dołu przedniego jamy czaszki.

Tętnica przednia mózgu

W dalszym przebiegu, układając się jedna obok drugiej, leżą one w szczelinie podłużnej mózgu na powierzchni przedniej kolana ciała modzelowa-tego, ściśle do niego przylegając, oraz na górnej powierzchni tegoż ciała kierując się dalej ku tyłowi; rozgałęziają się one na powierzchni przyśrodkowej płata czołowego oraz ciemieniowego i kończą, zespalając się zwykle z t.

Rzut jam serca na przednią ścianę klatki piersiowej

Część prawą przedsionka od ściany klatki piersiowej oddziela zachyłek żebrów o-ś ród piersiowy przedni prawy, zaś nieznaczną jego część zakrywa również  brzeg przedni płuca prawego.

BADANIE PRZEDNIEGO ODCINKA OKA

Badanie lampą szczelinową pozwala ocenić przedni odcinek oka, czyli spojówki, rogówkę, przednią komorę oka, tęczówkę, soczewkę oraz przednią część ciała szklistego.

Ściana przednia żołądka

Tylko niewielka trójkątna część ściany przedniej żołądka między brzegiem przednim wątroby a lewym łukiem żebrowym (wzdłuż krzywizny większej) przylega bezpośrednio 3) do przedniej ściany brzucha (facies libera); nosi ona nazwę pola żołądkowego.

Tętnica piszczelowa przednia

Następnie tętnica zwraca się pionowo ku dołowi, przylegając do powierzchni przedniej błony między kostnej. Z początku położona jest w pobliżu strzałki; następnie jednak oddala się od niej, zbliżając się do piszczeli i u dołu przylega do powierzchni przedniej jej końca dalszego.

Węzły chłonne śródpiersiowe przednie

Naczynia odprowadzające łączą się / naczyniami odprowadzającymi węzłów tchawiczo-oskrzelowych i wytwarzają pień śródpiersiowy przedni (truncus mediastinalis anterior), zwany też oskrzełowo-śródpiersiowym przednim .

Okolica przedramieniowa przednia

W jego skład wchodzą nerw międzykostny przedni, oraz tętnica i żyła międzykostna przednia.

Blaszka przednia brzucha

Blaszka przednia (lamina anterior) pokiywa całą przednią powierzchnię m. W górnych dwóch trzecich częściach składa się ona z blaszki przedniej rozcięgna m.

Powierzchnia przednia nerki prawej

Dolna część pówierzchni przedniej graniczy 4) ze zgięciem prawym okrężnicy — pole okrężnicze (area colica) i wreszcie u dolnego końca powierzchnia przednia przeważnie styka się na małej przestrzeni 5) z jelitem czczym — pole jelitowe (area jejunalis).

TEtnice rzęskowe przednie

spojówkowe przednie (aa. rzęskowe przednie w liczbie 8—10 przebijają twardówkę w okolicy mięśnia rzęskowego, który zaopatrują i razem z tt.

Tętnica trzustkowo-dwunastnicza górna przednia

Połączenie to wytwarza łuk tętniczy trzustkowo-dwunastniczy przedni; poza tym gałęzie t.

Tętnica wsteczna piszczelowa przednia

piszczelowego przedniego. Rozgałęzia się ona na powierzchni przedniej i bocznej kolana, bierze udział w utworzeniu sieci stawowej i zespala się z tt.

Tętnica piszczelowa przednia

Przenika ona przez górny otwór błony międzykostnej goleni i biegnie wzdłuż jej przedniej powierzchni ku dołowi, dochodząc aż do grzbietu stopy. piszczelowego przedniego; zaopatruje ona prostowniki goleni oraz mm.

Więzadło mostkowo-obojczykowe przednie i tylne

Więzadło mostkowo-obojczykowe przednie i tylne (ligamentum sternoclaińculare anterius et posterius) biegnie w postaci silnych pasm nieco rozbieżnie na przedniej i tylnej powierzchni torebki stawowej od końca mostkowego obojczyka ku dołowi i przyśrodkowo do górnej części rękojeści mostka.