Przedmieście

Czytaj Dalej

WITOWSKI GERARD MAURYCY, pseud. Pustelnik z Krakowskiego Przedmieścia

WITOWSKI GERARD MAURYCY, pseud. Pustelnik z Krakowskiego Przedmieścia, ur. 1787, zm. 8 X1837 w Warszawie, felietonista, krytyk teatr, i literacki. Pracował w Komisji Oświecenia, nast. w Komitecie Starozakonnych; tłumaczył i przerabiał komedie (m. in. Moliera) dla sceny warsz., w „Pamiętniku Warsz."...

Przedmieście

W urbanistyce hist. osiedle pozamurami miasta (tzw. suburbium), ściśle od niegouzależnione, pełniące funkcje usługowe, sytuowanezwykle przy gł. traktach wylotowych i placachprzedbramnych. Ob. dzielnica położona na skrajumiasta, zwykle o charakterze mieszkalnym, często takżeusługowym i przemysłowym.

Krakowskie Przedmieście

Dawniej Czerskie, Bernardyńskie. Zaczyna się tu Trakt Królewski wiodący z Zamku do Łazienek i Wilanowa. W czasie II wojny światowej większość zabudowy uległa zniszczeniu. Pierwsza od pl. Zamkowego narożna, barokowa kamienica Johna z rokokową elewacją, mansardowym dachem i rzygaczami w kształcie smoków...

FILE, w. na dalekich zach. przedmieściach Moskwy

Gdzie 13 IX 1812 odbyła się narada Kutuzowa z generałami na temat dalszych działań po bitwie pod Możajskiem. Zdania podczas narady były podzielone. Za stoczeniem nowej bitwy opowiedzieli się: Konownicyn, Uwarow, Dochturow, Jer-mołow i Bennigsen.

Za oddaniem Moskwy bez walki byli natomiast: Rajewski...

MALMAISON, pałacyk cesarzowej Józefiny na zach. przedmieściach Paryża

Józefina nabyła tę posiadłość 21 IV 1799, a Bonaparte, powróciwszy z Egiptu, uregulował nie spłacone jeszcze należności w XII 1799. Miejsce to stało się ulubioną rezydencją Józefiny, która stopniowo powiększyła ją do 726 ha. Na jej polecenie pałacyk został zmodernizowany. Cesarzowa...

POKŁONNA GÓRA, wzgórze na zach. przedmieściach Moskwy, przez które przebiegała droga smoleńska

Tu 14 IX 1812 Napoleon daremnie oczekiwał na deputację władz ros. stolicy w nadziei, że jej przybycie i wręczenie mu kluczy do miasta będzie początkiem negocjacji pokojowych.

Tego dnia 4 korpus ks. Eugeniusza Beauhamais doszedł do rogatki Twerskiej, a 5 korpus poi. ks. Poniatowskiego do Wzgórz...

ROCQUENCOURT, m. na zach. przedmieściach Paryża

Gdzie 1 VII 1815 doszło do ostatniej bitwy w wojnach napoleońskich. Gen. Exelmans na czele własnych dragonów oraz lekkiej kaw. gen. Pire rozbił prus. dyw. jazdy gen. Sohra, która wpadła w zasadzkę. Większość Prusaków została wzięta w niewolę albo rozproszona.