Przeciw wszystkim

Czytaj Dalej

Staropolski Sarmata przeciw oświeconemu patriocie – ocena wad szlachty XVII w.

Zarzuty, które skierowałeś przeciw królowi, oni uznali za jego zalety – król jest młody, nie pochodzi z rodu szlacheckiego, jest Polakiem, dba o rozwój kultury – im to odpowiadało, tobie przeszkadzało.

Struktura organizacyjna akcji przeciw pożarowa

Jeśli o możliwe założyć maski przeciw gazowe z pochłaniaczem hopkalitowym lub aparaty tlenowe.

„W imię sumienia – przeciw sumieniu” – tragizm bohatera romantycznego. Omów zagadnienia na wybranych przykładach

Źródłem jego tragizmu jest fakt, że jego typowy romantyczny buntownik jest gotów występować przeciw wszystkiemu i wszystkim. Tragizm bohaterów to przede wszystkim świadomość istnienia tylko jednej szansy osiągnięcia swego celu, szansy, która odbiera człowiekowi spokój i równowagę ducha.

Poezja kabaretowa - Przeciw kabaretowi

Nie każdy program artystyczny tolerował związki z tą firmą. Jeżeli dla kogoś poezja byładziedziną skupionej powagi, która powinna uświęcać ludzkie myśli i czyny, ten określeniem„kabaretowy” posługiwał się jak przyganą lub obelgą (w takiej właśnie pamfletowej intencjipisano na obczyźnie w...

Poezja filozoficzna - ...I przeciw rytmowi

Oto początek wiersza  Z lat dziecięcych – pozbawiony jakichkolwiek środkówekspresji, napisany polszczyzną potoczną: Przypominam – wszystkiego przypomnieć nie zdołam: Trawa.

ENERGETYKA JĄDROWA - ZA I PRZECIW

Od dłuższego czasu mamy do czynienia z "małą wojną" między naukowcami przedstawiającymi argumenty "za" i ekologami przedstawiającymi argumenty "przeciw".

Za i przeciw inżynierii genetycznej

Mamy zmutowane rośliny - a w związku z tym i pożywienie, wszelkie nawozy są wytwarzane dzięki inżynierii genetycznej, ale przede wszystkim - wchodzi już ona do ludzkiego ciała. Tylko trzeba się zastanowić: jeśli wymknie się nam jakiś mutant spod kontroli, to czy nie odwróci się on przeciwko nam?

Bitwa Jutlandzka - Broń przeciw okrętom podwodnym

Jak już wspomniałem, przed torpedą nie było ucieczki. Za-częto więc opracowywać strategie walki z okrętami podwodnymi, któ-rych główną bronią były właśnie "śmiercionośne cygara". Głównym pro-blemem w walce z okrętem podwodnym jest jego wykrycie. W pierw-szym okresie wojny wykrywanie okrętów...

ŚRODKI PRZECIW WYROKOWI NIEPRAWIDŁOWEMU

W prawie rzymskim istniały możliwości obrony przed wyrokiem który względem strony był niesłuszny i zawierał błędy. Była to rzecz niezwykle ważna z racji zasady że nie można o te samą rzecz sądzić się dwa razy. Chodziło tu głównie o błędy spowodowane chorobą umysłową sędziego czy też...

Jakie argumenty przemawiają za kontrolowaniem cen określonych dóbr przez państwo, jakie zaś przeciw?

 

Głównym argumentem przemawiającym za kontrolowaniem cen przez państwo jest zwiększanie dobrobytu przez czynienie niektórych dóbr bardziej przystępnymi z jednej strony i zapewnianiem producentom odpowiednich zysków z drugiej strony.

Silna ingerencja w rynek kosztuje jednak państwo bardzo dużo, jak...

Jedna czy wiele inteligencji? Czy wyodrębnienie wielu inteligencji ma sens? Podaj argumenty za i przeciw

Gdy przyjrzymy się dzieciom oraz dorosłym, zobaczymy, że przez całe życie wszystkim towarzyszy proces zdobywania wiedzy, w którym odbijają się mocne strony i słabości poszczególnych osób.

SYMBOLIZM, prąd artyst., przede wszystkim lit.

propagowany był przede wszystkim przez Z. (—> „Zwrotnica"), przeciwstawiającej bezpośredniej ekspresji lirycznego wyznania jego poet.

Przedstaw za i przeciw idei referendum

Przeciw: Przeciwnicy idei referendów dowodzą, że bardzo łatwo może się ono stać orężem walki z systemem przedstawicielskim, jako ze często wyniki referendów okazują sie zupełnie odmienne od partyjnego rozkładu sił.

Przedstaw argumenty za i przeciw w zapisywaniu obowiązków w konstytucji

  Argument przeciw: Obowiązki obywatelskie nie nadają się do regulacji konstytucyjnej, ponieważ stanowią zbyt skomplikowaną materię, nie mogą być bezpośrednio stosowane, a więc i tak konieczna będzie ustawa, która konkretyzowałaby postanowienia konstytucji.

Idea i przebieg krucjat skierowanych przeciw światu muzułmańskiemu

– upadek hrabstwa Edessy -  organizacja II krucjaty przez Bernarda z Clairvaux ( 1147-1149) -  akcja propagandowa we Francji i w Niemczech -  na czele krucjaty: król rzymski Konrad III i król francuski Ludwik VII – rywalizacja -  Konrad ruszył drogą lądową, poniósł klęskę pod Niceą -  przyłączenie się do Ludwika VII, konflikt, wycofanie się Konrada do Konstantynopola -  część armii francuskiej rozbita przez ...

Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Inwazja wietnamska przeciw Kambodży

 

W 1978 r. Czerwoni Khmerzy rozpoczęli wojnę graniczną z Wietnamem. Część ich przywódców (Heng Samrin, Hun Sen)) poparła Wietnamczyków. W styczniu 1979 r. oddziały wietnamskie zdobyły Phnom Penh i zainstalowały tam reżim Heng Samrina.

Czerwoni Khmerzy utrzymali jednak rejony przy granicy z Tajlandią...

ALBIGENSI, KRUCJATA PRZECIW ALBIGEN-SOM 1208-1229.

Albigensi, zwolennicy manicheizmu z południowej Francji, zostali uznani przez Kościół rzymskokatolicki za heretyków, a w 1208 papież Innocenty III (1161-1216) wezwał do krucjaty przeciw nim.

ĆALUKJÓW WOJNA PRZECIW HARSZY 620

Harszą podjął działania wojenne przeciw Ćalukjom, ponieważ zdawał sobie sprawę, że władca Dekanu będzie kontrolował handel na za­chodnim i wschodnim wybrzeżu południo­wych Indii.

EGIPSKA WOJNA PRZECIW WAHHABITOM 1811-1818

Powodzenie to przyśpieszyło kampanię Muhammada Alego przeciw Arabii, nominalnemu wasalowiTur-cji.