Przeciążenie

Przeciążenie

Czytaj Dalej

Droga przewlekłych przeciążeń kręgosłupa

Zdecydowanie częściej spotykany przebieg rozwoju zdarzeń, którego finałem jest „wypadnięcie dysku", to trwający lata łańcuch przyczyn i skutków, mający wiele etapów pośrednich. Z tego względu określić go można mianem drogi przewlekłych przeciążeń.

Opis przebiegu drogi przewlekłych...

Zapobieganie przeciążeniom podczas jazdy samochodem i innymi środkami komunikacji

Przeciążenia kręgosłupa będące skutkiemjazdy samochodem oraz innymi środkami komunikacji wynikają z następujących mechanizmów:

• długotrwałego przebywania w jednakowej pozycji siedzącej, z niewielkimi możliwościami jej zmiany;

• częstych, nagłych przyspieszeń i hamowań;

• wstrząsów i...

Choroby z przeciążenia

Nagle działanie sił zewnętrznych (masy i ruchu) przekraczające wytrzymałość materiałów powoduje złamanie konstrukcji o budowie krystalicznej i przerwanie lub rozciągnięcie elastycznych. W ciele ludzkim spotykamy się wtedy ze złamaniem kości i przerwaniem części miękkich (ścięgien, więza-deł...

Droga przewlekłych przeciążeń kręgosłupa

Początkowe etapy choroby przeciążeniowej obejmują okres przeciążającego oddziaływania różnych czynników zewnętrznych otaczającego środowiska na organizm człowieka i wywoływania określonych zmian czynnościowych w obrębie kręgosłupa .

Nakładają się one na uwarunkowania płynące ze...

Zapobieganie przeciążeniom w czasie ubierania

W zakresie ubioru i sposobu ubierania się współczesna cywilizacja przyniosła wiele, zarówno korzystnych jak i niekorzystnych z punktu widzenia czynności kręgosłupa, elementów. Z jednej strony swoboda stroju, nowe materiały i tworzywa, nowa technologia kroju, wręcz naukowe opracowania fizjologicznego...

Przeciążenia kręgosłupa a współżycie seksualne

Temat powyższy, aczkolwiek mogący nasuwać określone skojarzenia odnośnie wywoływania przeciążeń, kręgosłupa „ekscesami" seksualnymi, ma zwrócić uwagę na dobroczynne oddziaływanie satysfakcjonującego życia seksualnego na czynność narządu ruchu, w tym kręgosłupa. Ponadto ma na celu...

Zespół przeciążenia mięśni szyi i karku

Przeciążenie mięśni szyi stanowi najczęstszą przyczynę dolegliwości w obrębie kręgosłupa szyjnego. Z wywiadu zazwyczaj wynika, że w ciągu 24 godzin poprzedzających wystąpienie dolegliwości miało miejsce jakieś przeciążenie. Bóle wyzwolić może także zbyt długotrwałe przymusowe ustawienie...

Drogi powstawania przeciążeń i uszkodzeń struktur kręgosłupa

Spośród różnych indywidualnych możliwości prowadzących do przeciążenia i uszkodzenia w obrębie struktur kręgosłupa, w praktyce najczęściej spotykamy się z dwoma mechanizmami. Mechanizmy te, nazwane drogami powstawania przeciążeń, dotyczyć mogą każdej struktury i tkanki wchodzącej w skład...

Ogólne zasady profilaktyki przeciążeń

Profilaktyczne i lecznicze postępowanie w życiu codziennym to szeroka lista uwag praktycznych, zaleceń i wymogów. Stosować je należy szczególnie podczas wykonywania, dalej opisanych, czynności codziennie powtarzanych przez człowieka wielokrotnie. Realizacja ich warunkuje możliwie skuteczną ochronę...

Zapobieganie przeciążeniom w czasie stania

Wbrew temu, co się popularnie sądzi, człowiek spędza stosunkowo mało czasu w nieruchomej pozycji stojącej. Są to sytuacje raczej wyjątkowe, np. w kościele, w kolejkach, w wojsku, w czasie oficjalnych przyjęć. Najczęściej pozycja stojąca współistnieje z innymi ruchami: schylaniem się, poruszaniem...

Zapobieganie przeciążeniom podczas wykonywania czynności i prac w gospodarstwie domowym

Spośród osób cierpiących na dolegliwości bólowe kręgosłupa zastana-wiająco dużą grupę stanowią kobiety nie pracujące zawodowo, których głównym zajęciem jest, wydawałoby się lekka, praca domowa. Jak się okazuje, na wysoką częstotliwość występowania u nich choroby przeciążeniowej kręgosłupa...

Zapobieganie przeciążeniom w czasie chodzenia i biegania

Poruszanie się w pozycji pionowej - chodzenie i bieganie -jest cechą charakterystyczną gatunku ludzkiego. Do czynności tej natura przygotowała nas zupełnie nieźle. Niestety, nie przewidziała konieczności przystosowania do warunków, które przyniosła cywilizacja. Stąd szereg zaleceń umożliwiających...

Zapobieganie przeciążeniom w czasie pochylania się, prostowania i podnoszenia przedmiotów z ziemi

Pochylanie się, sięganie rękami do ziemi, podnoszenie przedmiotów i wiele innych czynności życiowych człowiekajest związane ze zginaniem i prostowaniem tułowia. Ruchy te sąjednymi z najczęściej wykonywanych aktywnych czynności kręgosłupa. Są one jednocześnie ruchami szczególnie obciążającymi...

Przeciążenie

przeciążenie; zespół zjawisk, w któ­rych działanie mechaniczne przekra­cza wytrzymałość fizyczną lub wydol­ność czynnościową mięśni, stawów i kości. Rozróżniamy nagłe i powol­ne uszkodzenia aparatu podporowo-ruchowego wskutek przeciążenia. Następstwa p. powolnego stanowią poważny problem...

Zapobieganie przeciążeniom w czasie siedzenia

Przedstawione poniżej omówienie dotyczy oczywiście krzeseł, na których spędza się znaczną część dnia pracy, nauki czy wypoczynku. Prawidłowo zbudowane krzesło winno zarówno zapobiegać przeciążeniom u osób nie mających bólów kręgosłupa (profilaktyka pierwotna), jak i umożliwiać funkcjonowanie...

Zapobieganie przeciążeniom podczas podnoszenia i przenoszenia ciężarów

Przy podnoszeniu, przenoszeniu, przekładaniu ciężkich przedmiotów obowiązują ogólne zasady podane w rozdziale o pochylaniu i prostowaniu tułowia. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że w czasie podnoszenia ciężarów powstają w kręgosłupie ogromne obciążenia. Przykładowo, przy nieprawidłowym...

Zapobieganie przeciążeniom podczas prac w ogródku i na działce_

Prace w ogrodzie i na działce w powszechnym mniemaniu są uważane za „zdrowe", bowiem łączą ruch i wysiłek fizyczny z przebywaniem na świeżym powietrzu. I jest to przekonanie prawdziwe, z zastrzeżeniem jednak, że nie dotyczy ono kręgosłupa. Większość bowiem prac wykonywanych na działce wpływa na...

Zespół przeciążenia głowy przyśrodkowej mięśnia dwugłowego łydki („noga tenisowa”)

Terminem tym określa się bóle łydek u osób w średnim wieku, grających w tenisa. Przyczyną jest przeciążenie przyśrodkowej głowy m. dwugłowego łydki w miejscu jego przejścia w ścięgno.

Nierzadko w miejscu tym dochodzi do naderwań i wylewów krwawych.

Objawy

Początek dolegliwości jest...

Zapobieganie przeciążeniom w trakcie wykonywania czynności higienicznych

Pozycje, w których wykonujemy niektóre czynności higieniczne, mogą mieć mniejsze lub większe działanie przeciążające na kręgosłup. Ze względu na opisane wcześniej, występujące bezpośrednio po wstaniu z łóżka, obniżenie kontroli mięśniowej kręgosłupa, największe zagrożenia występują...